verwijzingen
naar webpagina's uit het verleden


Onze verknochtheid, beste surfer, aan ons onbaatzuchtig vorstenhuis en aan het edele Belgenland is genoegzaam bekend.

In onderhavige webstek vindt u dan ook op tal van plaatsen de neerslag van onze onderdanige eerbied voor 's lands instellingen en zijn bestierders, zowel de federale, regionale, provinciale als communale.

Wij hopen op een gunstige respons bij onze bezoekers én op de spoedige toekenning van een adellijke titel aan onze algemene voorzitter de heer Albert Leenaerts.

Veel surfgenot!

VERKIEZINGSFRAUDE IN BELGIË ?

HET LAND VAN DWAAS EN WAAN

MARIE-ROSE OVER DE EXTRA GEMEENTERADEN

NIEUWE GOLF.... ?

UW ELECTRABELFAKTUUR

SCHOTENSCHOL 2010

TIJL UILENSPIEGEL IN BORMSHUIS

VLOTTENTOCHT 2007

VLOTTENTOCHT 2008

VLOTTENTOCHT 2009

VLOTTENTOCHT 2010

NIEUWE BELGISCHE DRAPEAU

ERFGOEDPRIJS 2009

LEUGENS IN HET PARK

MINARETTEN

KEMELS OP HARRIE'S WEBSTEK

VLD-AFFICHES

ONZE "VOLTIJDSE" HARRIE

GEDICHTENDAG 2009

UIT ONZE GEDRUKTE ARCHIEVEN

SCHOTEN LAMMERT !

H.H. DANKT V.B. !

BOUMEDIENNE E.A.

DE LA REY, DE LA REY

JA VAN DE SPA

JAN VAN RIJSWIJCK

DIE KONSENTRASIEKAMP LIED

LIED VAN DE VRIJHEID

LOUIS MICHEL AAN HET WOORD

MISSION PRIORITAIRE

VERKIEZINGSDEBAT ingericht door GROS-SCHOTEN

OUD-RAADSLID ALBERT LEENAERTS

PLECHTIGE OPENING SPORTHAL

VRHFSTDT NAAR EUROPA

ONREIN EN DAARENBOVEN POLITIEK INCORRECT

BELOFTENDOSSIER 2000

DE OPSCHEPPERS...

KRUISWOORDRAADSEL (VERKIEZING 2006)

GEHEUGENTRAINER (KAARTSPEL)

MET BELHAMEL OP TROT

WOORDENLIJST ISLAMITISCHE BEGRIPPEN

VERMINE PULLULANTE

VOLKSDANSFESTIVAL

GULDEN SINJOREN 2011

VOLKSDANSOPTREDEN IN OCMW

RAMPGEBIED BRABANT

WOUTER BEKE IN DE KAEKELAAR

NA DE AFBRAAK ZWEMBAD GELMELENSTRAAT

OPENING LDC COGELSHOF (DEUZELD)

PAULUS, DE CENTURIO

GRAFSCHRIFT VOOR BELGIË

ZAALVOETBAL RAADSLEDEN > < PERSONEEL

CINEFIELEN: ALLEN DAARHEEN ! ! !

IN MEMORIAM MARIE-ROSE MOREL

ZUSTER ALBERTA GEHULDIGD

HERDENKINGSDIENST RUDI VAN DER PAAL

VICTOR VEILIG SPREEKT ALLEEN ENGELS !

DANSFESTIVAL - ONTVANGST TEN GEMEENTEHUIZE

GULDEN SINJOREN

11 JULI: NATIONALE FEESTDAG

HELLO SCHOTEN (BELGIUM)

SCHOTENSE INSPECTEURS NAAR DE MATO GROSSO

klik op de afbeeldingen om verder te gaan

Let op uw centen, Harrie is daar !

Harrie den aderlater

verkiezingscommentaren

Geen djihaat in mijn straat

onrein en dan nog politiek incorrect !

Nieuws van het hof Laurent

Mie Vogels belgicist

De nieuwe Belgische nummerplaat van Schouppe

Vlaanderen alweer gerold !

geheugensteuntje voor Bart

Knor wijst de weg