0810

8 OKTOBER:  DE ZETELVERDELING
de uitslag

Zand in de ogen.

Onze burgemeester is een uitgekookte/uitgeslapen kerel. Hij heeft ons allemaal zand in de ogen gestrooid met zijn stoere verklaringen als zou hij tegen het ‘cordon sanitaire’ geweest zijn. Daar blijkt dus in de praktijk niks vanaan. Een coalitie met VLAAMS BELANG - VLOTT was perfect mogelijk, maar werd nooit ernstig overwogen.

Zelfs een minderheidsbestuur dat door VB-VLOTT (12 zetels) zou gesteund worden maakte geen enkele kans, evenmin als een bestuur waarin het wegvallen van SPA-rood (3 zetels) dan zou gecompenseerd worden door de intrede van VLOTT met zijn winst van 3 zetels. (Die laatste formule – gezien de kartelovereenkomst – zou weliswaar alleen mogelijk geweest zijn na overleg met en goedkeuring door onze lijstpartner VB.)

In een normale demokratie zou één dezer formules zeker aan bod gekomen zijn, maar ons 'zandmanneke' Hendrickx heeft de goegemeente maar wat blaaskes wijsgemaakt. Hij wenst allerminst rekening te houden met die uitgesproken voorkeur van de Schotense kiezer voor een RECHTS en Vlaams bestuur! Zijn listige ontboezemingen rond het 'cordon sanitaire' waren duidelijk alleen bedoeld om twijfelaars (terug) in zijn CD&V-boot te trekken.

Ondanks de zware klappen voor de LINKS-georiënteerden (-7 zetels!) wordt er alweer een oubollige en voorbijgestreefde coalitie op poten gezet met datzelfde LINKS, SPA-rood (-1) en SPA-blauw (-4 ! inderdaad, al wie nog een beetje rechts was bij de VLD die is er uitgestapt).
En die rammeling voor SPA-rood (ooit hadden zij de volstrekte meerderheid!) wordt dan nog geen klein beetje in de verf gezet door de gelijktijdige katastrofe bij die andere linkse partij: SPA-groen! (ex-AGALEV) (-2).

De Schotense kiezer is duidelijk geweest: hij /zij gaf de klare wenk dat LINKS mag inpakken.

Een dikke proficiat dus voor al onze kandidaten op de VB-Vlott-kartellijst. Puik resultaat en... opzet geslaagd: VB-Vlott vormt het grootste kartel in Schoten en vertegenwoordigt meer dan 1 op 3 Schotenaren!  

Driewerf bedankt, beste kiezers.   

Belhamel Albert Leenaerts.

 


Reeds in 1970 had onze huidige edelachtbare, samen met de CVP-jongeren, het aan de stok met zwembadbezitters....

Niets nieuws onder de zon!

 

Marcel Imler en zijn zwembad


verkiezingsfolder CVP-jongeren Schoten 1970

De heibel rond het zwembad van Marie-Rose Morel indachtig, meenden we er goed aan te doen dit studentikoos verkiezingsdrukwerkje van de CVP--jongeren uit 1970 eens op te duiken.

In de 70er jaren begint het milieubewustzijn stilaan te groeien en ook de politiek kan niet ten achter blijven. Harrie en vrienden waren samen met de VU-jongeren bij de eersten om de zorg voor het mileu op de politieke agenda te plaatsen in Schoten. Zo werd er enkele jaren later door de katholieke zuil ook betoogd tegen de teloorgang van het hofke De Bruyn op de Churchilllaan (tegenover Villa Ullens).

Helaas bleek die bekommernis slechts ingegeven door politieke strategie, want eens de socialisten van de macht verdreven was de interesse voor groen en landschappelijk schoon als sneeuw voor de zon weggesmolten en werd dit pittoreske hoekje opgeofferd aan de appartementitis... gesloopt door diezelfde mensen die nog betoogd hadden voor het behoud!

Onze Harrie is nu dus wel bezorgd dat één van zijn concurrenten mogelijks een loopje zou willen nemen met stedebouwkundige voorschriften inzake zwembaden, maar van de rest van zijn milieubewustzijn hebben we de voorbije jaren niet veel opgemerkt.
Wat wél danig in de gaten liep:
- een paniekaanschaf van een vat zware herbiciden, waardoor onze gemeente een miljoenensubsidie (franken) misliep.
- een natuurontwikkelingsgebied ter hoogte van het stort dat omgevormd wordt tot bedrijvenzone.
- een jaap van een appartementsblok op één van de laatste groene hoekjes in het centrum. (Villa Ullens)

Onbeschroomd laat hij zich ondertussen (in 2000 b.v.) opvoeren als de man met het groene Fingerspitzengevoel... ge moet maar durven!

 

A propos, de pompoententoonstelling gemist op 08/10 in Vordenstein?

Was een welgekomen tentoonstelling op deze drukke verkiezingsdag!

U kan alsnog een kijkje nemen, mocht u die kleurrijke reeks pompoenen gemist hebben.

Klik daartoe op deze schattige pompoen: