Mogelijks verkiezingsfraude in het rijk van Albert second ?

Onze kartelpartner Vlaams Belang heeft de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa) verzocht een onderzoek in te stellen naar mogelijke verkiezingsfraude en het niet naleven van de demokratische spelregels in ons gezegend Belgenland.

Een PDF-bestand van de hand van senator Jurgen Ceder (VB). De moeite waard, niet ongelezen laten !

 

 

 

 

 

 

NAAR PDF VAN JURGEN CEDER