BURGEMEESTER HARRIE HENDRICKX BEDANKT HET VLAAMS BELANG !

Zo, dit stukje pennenvlijt vonden we op de heer burgemeester zijn persoonlijke webstek.

(Voor wie ter plaatse even wil kijken: HIER klikken. Vergeet niet terug te komen voor onze gepeperde commentaar!)

Uniek en nooit gezien, dacht u, maar nee: het is voor de zoveelste maal een regelrechte aanval op het Vlaams Belang. Het begint op een pathologische afwijking te gelijken: die aperte afkeer van alles wat met VB te maken heeft. En dat voor een gezagsdrager die toch burgervader moet zijn van al zijn onderdanen, ook van dat één derde dat in zijn ogen 'fout' of 'politiek incorrect' stemt.

Goed, over de denigrerende adjectieven die onze edelachtbare ruim in voorraad heeft voor onze kartelpartner gaan we maar zwijgen, anders wordt dit artikel te lang.

Hehe, onze edelachtbare goede maatjes met J-M Dedecker!! Nog nooit gehoord van 's mans commentaren op de 'tsjevenstreken'? Dàt zijn nagels met koppen.

Uiteraard haalt onze burgemeester weer zijn zwaar geschut boven om dringende moties en debatten die wat Vlaamsgetint zijn te torpederen: geen gemeentelijke bevoegdheid. 

Motie Splitsing BHV ? Weg ermee! Harrie besluit dan 'om niet te besluiten'. Zou Harrie me eens kunnen uitleggen waarom een motie indienen ter ondersteuning van bedreigde volksgenoten niet tot de gemeentelijke bevoegdheden zou kunnen behoren?
Bij voorbeeld de boycot van Zuid-Afrikaanse producten werd in het verleden vlot geaccepteerd. 'Kernwapens uit Europa'? Logistieke steun voor allochtone Antwerpse sportvereniging? Allemaal geen probleem, en meestal niet beperkt tot een goedkeuring maar met publicaties in de reclamepers en bordjes langs de weg!
Lang geleden? Kom, kom Harrie, en die onlangse fairtrade-campagne dan...?

Is deze fairtrade-campagne nu echt méér Schotense bevoegdheid dan een BHV-motie steunen?

Oeverloze discussies in de gemeenteraad, dure propaganda op kosten van de belastingbetaler en de onvermijdelijke bordjes langs de weg... want fairtrade is echt typisch Schotens volgens onze edelachtbare....

               (zeker als er een mondje Engels bij is!)

En wat gedacht van die ellenlange discussies in de gemeenteraad over rijkelijke bijdragen aan de linkse wereldverbeteraars van het NCOS / 11.11.11.?
Allemaal welkom in de Schotense raad voor onze Harrie, als het maar geen volksbewuste Vlaamse materie betreft, want dan is de burgervader onverbiddelijk: NJET!

Tenslotte die 'dank'. De BHV-plakbrief hangt nu bij de juiste partij: bij de Christen-demokraten!
Zoudt ge niet beter de recente politieke geschiedenis eens bestuderen, edelachtbare? Dan kunt ge in de toekomst zo'n kwakkels vermijden!
Die plakbrief hangt dus wel degelijk bij de partij die in het verleden Vlaanderen verkocht heeft voor eigen gewin en machtsposities.

Ganse steden en grote brokken Vlaamse grond hebben ze verkwanseld. Brussel, trotse Dietse stad laten verbeulemansen en kompleet mee laten verloederen. De platdietse streek kado gedaan aan de Waalse imperialisten, de nationale oorlogsbuit 14/18 (de Oost-kantons) zonder slag of stoot overgeleverd aan het Walenland. Die franskiljonse familie van Laken mee de hand boven het hoofd gehouden. Mee de schandalige transfers naar het zuiden des lands georganiseerd, de torenhoge alles verlammende staatsschuld vlijtig mee opgebouwd, de sluizen wagenwijd opengezet (én laten open staan) voor vervreemding en islamisering van onze contreien... Deze christelijke partij haar ethische standpunten der laatste jaren zullen we maar even onbesproken laten, de lijst zou nog te pijnlijk kunnen worden ook.

Geloof me, Harrie, uw CD&V zal de komende weken sterk het roer moeten omgooien om terug enig vertrouwen te kunnen winnen bij bewuste Vlamingen.

En met triestige creaturen als H.H., die de moed nog niet kan opbrengen om een BHV-motie te laten stemmen, gaat dat zeker niet lukken.

Oud Salzburger duivelsmasker.