U weet dat er de laatste weken serieus wat te doen was rond het "Pallieterke", welnu die esbattementen rond dit merkwaardige weekblad hebben alvast geleid naar een onverwachte ontdekking van een meer dan 400 jaar oude prent die daarenboven ook nog opheldering bracht over de rechtstreekse afstamming van een edelachtbaar politicus in onze schone bloemengemeente.

Lees ons onderstaand verslag:


BELANGRIJKE GENEALOGISCHE VONDST
IN DE KELDERS DER SCHOTENSE BIB !

Van een gelukkig toeval gesproken!

Zijn onze bibliotheekbedienden daar juist doende met een belangrijke opdracht in de catacomben onder de bib: het veilig en definitief opbergen van binnengekomen literatuur die volgens onze vroede vaderen en moederen totaal ongeschikt is voor de Schotenaar, zoals daar zijn: schunnige blaadjes die onze kleurpolitici wel eens in hun hemd durven zetten (genre 't Pallieterke en diergelijken), ja zelfs het lef hebben twijfel te zaaien aangaande de verrijkende invloed van het politiek-correcte gedachtengoed ...

Stoot er daar tijdens deze werkzaamheden geen bediende een stapeltje oude en vergeelde documenten om en bij het ramasseren van die troep wordt de aandacht getrokken door een prent van een chirurgijn, een zekere Andreas Hendricus die treffende gelijkenissen vertoont met een edelachtbare politicus uit onze dagen.... En inderdaad, diepgaand genealogisch onderzoek heeft onomstotelijk uitgewezen dat het hier wel degelijk een verre betoudovergrootvader (16de eeuw) betreft van onzen geliefden en alom geprezen eerste burger Henricus Hendrickx (Harrie voor de intimi).

onze schotense meester aderlater

Het zal de aandachtige bezoeker zeker niet ontgaan zijn dat de specialiteit van deze chirurgijn, namelijk het aderlaten, nog steeds doorwerkt in zijn verre nazaat... een duidelijk geval van atavisme!

Is immers ook deze niet uitermate gespecialiseerd in het - weliswaar financiële - aderlaten van zijn onderdanen ? ? ?

Heeft hij het niet klaargeschopt om tamelijk pijnloos en verdoken de Schotense burgers deskundig te aderlaten in de jaren des heren 2004 en 2005 en ze zodoende voor meer dan 10 miljoen euro extra af te tappen bovenop de standaard aderlatingen?

En onze goede burgervader kan het aderlaten echt niet laten. De nieuwe legislatuur is nog niet goed op dreef of onze financiële chirurgijn heeft alweer toegeslagen: stilletjes reeds tweemaal via onze Pidpafactuur een stiekeme aderlating toegepast... en om de ingreep toch een beetje acceptabel te maken heeft deze specialist de tweede 'aaderlaetinghe' fijntjes gecombineerd met een (piep)kleine bloedtransfusie.

Het is dan ook overduidelijk dat onze Henricus qua vakmanschap in genendele hoeft onder te doen voor zijn illustere voorvader Andreas.

Beide specialisten zijn aan elkaar gewaagd, allebei echte meesters in hun vak: het aderlaten!

01 - 04 - 2008


Als kerstgeschenk voor zijn onderdanen zal onze edelachtbare tijdens de zitting van 18 december 2008 nogmaals toeslaan met een derde aderlating via de Pidpa-factuur!

De gemeentelijke saneringsbijdrage werd alsdan opgetrokken van € 1,06 naar € 1,2147.... goed om de Schotenaren alweer een kleine 140.000 euro lichter te maken. Het totaal van de heffingen op onze waterfactuur overtreft verre de prijs van het water zelf.
( Maar dat een factuur voor nutsvoorzieningen meer op een aanslagbiljet lijkt kennen we al van de Electrabelrekening.)

Voor meer info over deze nieuwe chirurgische ingreep:
klik HIER.