DAAR ZIJN ZE WEER...

...... onze politici met hun beloften en de opschepperij rond hun prestaties.


Neem b.v. de VLD-schepen Els Empereur op de voorlaatste bladzijde van 'de Bode' 8/8/06.

"Zij doet het goed" naar eigen zeggen want "Als Schepen van Sport en Ruimtelijke ordening was ze onder meer de drijvende kracht achter het Intergemeentelijk zwembad Sportoase".

Hoelang bent u reeds Sportschepen, mevrouw? Juist, nauwelijks één jaar... dus was het uw voorganger Peter Pauwels die als schepen de drijvende kr...enz. Ernstig blijven, asjeblief.

Zo herinneren we ons ook dat Peter de enige was die de moed had zich naar de publieke tribune te begeven om er voor het samengetroepte en scherp protesterende zwembadpersoneel het collegestandpunt 'intergemeentelijk zwembad' te gaan verdedigen.

Wij menen hier te mogen stellen dat die pluimen die ge daar zo gul op eigen hoed steekt, mevrouw, u strikt genomen niet toebehoren, maar ze hebt buitgemaakt bij uw kaalgeplukte ex-partijgenoot P.P.

burgerkrant nr 3/2003

Inderdaad E.E. flagrant in tegenspraak met eigen 'Burgerkrant'.
( Uittreksel uit de VLD-Burgerkrant nr.3 van einde 2003 )


In dezelfde Bode (8/8/06) wordt ook een Groen!e Raf voorgesteld die voor "de centrumwijken het recht op een stukje groen en leefbaarheid" opeist.

Wel, waarde vriend, wij zouden met zulk een slogan niet durven uitpakken zo kort nadat je eigen partij Groen! vlak bij het centrum het hofke 'Villa Ullens' mee verkwanseld heeft aan appartementontwikkelaars.
Zonder ook maar één kik te geven heeft je partij Groen! hier een appartementsblok goedgekeurd.

Erg geloofwaardig komt zo'n advertentie niet over... weggesmeten geld als u het ons vraagt.

16 jaar geleden was Agalev toch iets alerter !

Toen nog groen! en nu wordt de overzijde met de glimlach verpatst!

Toen waren ze nog 'groen'! ( Agalev-uitgave zomer 1990 )

Vandaag verkopen de groen!e jongens daar vlak tegenover een gelijkaardig domeintje en geven - zonder enig protest of weerwerk! - mee goedkeuring om er nog een appartementsblok bij te wringen ook!.

P.S.: bij ons hoeft u geen 50 jaar te wachten om die spijtige gang van zaken met het Hofke De Bruyn fotografisch uitgebeeld te zien.

Klik
HIER om even te kijken.

Wat moeten we denken van SPA-lijsttrekker Kurt Vermeiren...?

kurt die menselijke warmte brengt


Die gaat 'de menselijke warmte' introduceren in onze gemeente.

Onze kameraad kan misschien beginnen met zijn puberale en irriterende gewoonte af te leggen van te blijven weigeren een deel van zijn collega's te begroeten...
zou de menselijke warmte allicht bevorderen, Kurt.

En, waarde vriend, denk ook eens aan de spreuk:
"met een lepel honig vang je meer vliegen dan met een vat azijn"


En als ge echt doortrappende opscheppers aan het werk wilt zien, kijk dan even naar GROEN!

Dat deze linkse en belgicistische wereldverbeteraars uitsluiting en onverdraagzaamheid tegenover één derde van hun dorpsgenoten in het hart dragen is niet nieuw, zo is het dan ook begrijpelijk dat ze de 0110 concerten trachten te kapen als een "realisatie met groen!e stempel" !

Erger is dat ze zich aandienen als de redders van Villa Ullens.( Dat zijn dus niet alleen de blauwselventen van de VLD die de waarheid hier geweld aandoen): bijna 10 jaar lang heeft onze belhamel als énige strijd geleverd voor het behoud en werd op de gemeenteraad zelfs voor 'solitaire kloot' versleten vanwege zijn hardnekkige volharding... Uiteindelijk hebben onze groen!e jongens de hele buurt mee op stang gejaagd door in dit kleine parkje er nog vlug een appartementsblok bij te willen wringen.

Ronduit niet meer te volgen zijn onze groen!e wonderboys waar ze uitpakken met hun realisatie
'stort 'n bos' !!?
Jaren geleden is er inderdaad een stukje oud stort opgeplant (het 'reeënbos', voor toenmalige minister Mieke Vogels 'vrijersbos') Het grote stort echter, waar Agalev vroeger mee voorstander was van afdekking en beplanting, heeft GROEN! onlangs mee omgeschakeld van natuurontwikkelingsgebied naar industriezone! Zie zitting 15/12/05 van de gemeenteraad.

Onze groen!e geitenwollensokkendragers zijn duidelijk klaar om deel te nemen aan de macht:
manipulatie, zand in d'ogen strooien, halve leugens... geen probleem, ze hebben het onder de knie.