KRUISWOORDRAADSEL

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Klik telkens met de muis in het invulvakje alvorens er een letter in te plaatsen.
IJ wordt als één letter beschouwd, dus de i en de j in hetzelfde vakje typen. Veel puzzelplezier !

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

HORIZONTAAL


A: meestal mensen op zoek naar meer veiligheid en comfort en zo vaak in de klauwen van mensensmokkelaars vallend.
B: oud-burgemeester Tony Sebrechts gebruikte vaak de uitdrukking: er een XXX op geven.
C: familienaam van de enige authentieke belhamel in Schoten.
D: centrum gevestigd in de Verbertstraat, rechts naast de pastorij // meubel waar onze collegeleden vaak op gejaagd worden door de speeches van onze vlotte spreekrechtbeoefenaars.
E: we vragen de vroegere partijnaam van de christen democratische ampersanders // de afgekorte partijnaam van onze kartelpartner op 8 oktober // onder meer info en inspraak wordt besproken in deze raadscommissie.
F: uitroep van verwondering of tevredenheid // zelfde als voorgaande maar iets langer.
G: eerste woord van een Franse uitdrukking om de schutskring rond de grootste partij van het land aan te duiden // muzieknoot.
H: wie zijn XXXlen brandt moet op de blaren zitten.
I: familienaam van een ex-VLDschepen die overstapte naar de NVA om vervolgens van het politieke toneel te verdwijnen // Afkorting vroeger op filmaffiches om aan te duiden dat kinderen toegelaten waren.
J: niet in 't verleden of de toekomst maar XX // bezittelijk voornaamwoord // het favoriete antwoord van Elio met het rose vlinderdasje op Vlaamse vragen naar meer autonomie.
K: "hetzelfde" maar dan in het latijn en afgekort // speciaal voor onze computerfreaks: extensieaanduiding van een bestand dat veel in Photoshop wordt gebezigd o.m. om foto's met lagen in op te slaan.
L: partijnaam, in Schoten kreeg deze blauwe partij een flinke afrossing op 8 oktober, waarschijnlijk vanwege de flink gestegen gemeentelijke belastingen // familienaam van de vorige voorzitter van Vlott-Schoten (okt. 2006).

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

VERTICAAL

1: volgens onze Belgische kleurpolitici het type van mens dat het land moet behoeden voor de opmars van extreem-rechts en bovendien een wezenlijke bijdrage zou leveren aan de diversiteit en verrijking van onze samenleving... verdere massale import mag dus verwacht worden.
2: veel gebruikte afkorting voor vader // nachtroofvogel, het favoriete dier van oud-burgemeester Sebrechts.
3: wedstrijdprijs onder de vorm van een beker. // "gedagtekend" maar dan in het latijn en afgekort.
4: literaire taal voor "ongaarne" // letter uit het Griekse alfabet // goud in de scheikunde.
5: vakverbond van waaruit burgemeester Hendrickx banbliksems moest incasseren toen hij suggereerde misschien toch het cordon rond het VB te willen doorbreken // sommige college- en raadsleden lusten die vlotte spreekrechtbeoefenaars XXXX !
6: rond deze nieuwe sportaccomodatie werd ooit een officiële enquête opgestart, maar het resultaat werd door ons gemeentebestuur straal genegeerd // op dezelfde wijze.
7: afkorting van "rassemblement wallon" // zintuiglijke activiteit die bij sommige collegeleden soms compleet uitvalt tijdens het spreekrechtkwartiertje in de gemeenteraad.
8: bewoner van één van de Baltische staten // ander woord voor "familienaam" (o.m. nog veelvuldig gebruikt in het Afrikaans) // ook in Schoten durven vissers, net als in het bekende liedje, wel eens XXXX zijn.
9: lange, platte sneeuwschaats // twee eerste letters in de naam van de Brusselse luchtvaartmaatschappij die werd opgericht na het failliet van sabena.
10: oude lengtemaat // oppervlakte van 10 op 10 meter // kamerpot.
11: Egyptische zonnegod // muzieknoot // een aanzienlijke omvang hebbende // naam van de Vlaamse socialisten nog voor ze 'anders' werden.
12: net voor de verkiezingen deponeerde Harrie H. nog snel een bleekgele omslag in uw bus met dubieuze aanvallen op zijn rechtstreekse rivale... het minste wat je daarvan kan zeggen: een serieuze XXXX op zijn blazoen! // veelgebruikt sleutelwoord in de campagne van onze edelachtbare H.H., in zoverre dat we zelfs begonnen te vrezen voor een notoire nieuwe steuntrekker bij het OCMW, mocht de sjerp hem ontglippen!

 

vergeet ons geheugentrainertje niet te spelen !

 

 

TERUG NAAR STARTPAGINA