plechtige opening sporthal

Neen, vandaag geen fotootjes van onze politici (die lopen al genoeg in de kijker), wel van de documenten waarmee onze edelachtbare burgemeester Harrie Hendrickx daar tijdens zijn speechke in het halfduister stond te zwaaien... plus natuurlijk ook die folders die hij toevallig thuis 'vergeten' was.

schepen Louis Bresseleers

Deze foto uit de Rode Kater van 1982 gebruikte onze edelachtbare H.H. om te bewijzen dat er geen bomen stonden op de gronden die later werden gebruikt voor de uitbouw van het sportcentrum op de Zeurt.
Zeer juist, maar wil dat zeggen dat weilanden en open ruimtes ecologisch en landschappelijk minderwaardig zijn tegenover bos ??

Hieronder het eerste foldertje (verkiezingscampagne 1976) waarin toenmalig burgemeester Imler duidelijk naar buiten komt met zijn plan van een 'rekreatie-centrum'.

Burgemeester Imler belooft sportaccommodaties op de Zeurt

Burgemeester Marcel Imler wint deze verkiezingen met glans en verslaat daarmee de oppositie die zich had verenigd onder de naam 'Kern' (CVP + PVV + Volksunie).

Hier enkele van zijn toenmalige medewerkers die deelden in het sukses van hun kopman:

Monik is thans de langst zetelende onder de raadsleden.

Gedreven door het electorale sukses wordt Imler echter overmoedig en stopt ook na de verkiezingen nog propaganda in onze Schotense brievenbussen. Ditmaal met erg concrete beloften.

En ja, uitgerekend dat foldertje had huidig burgemeester Hendrickx ook meegebracht om mee te zwaaien: een te bewaren foldertje met niks minder dan een 'BEWIJS VAN WAARBORG':

met de duidelijke belofte van "een groots rekreatiecentrum met ijsbaan"!

de belofte

Natuurlijk was er wel enig weerwerk geweest van de toenmalige oppositie, de hevigste reactie die we hebben teruggevonden stond in 'Kern' nr. 3 blz. 3:

Kern nr 3 blz 3

Dit document had onze huidige burgervader uiteraard niet bij om mee te zwaaien... net zo min als de folders die zijn partij (CVP) bij de daarop volgende gemeenteraadsverkiezingen van oktober 1982 voor de Schotenaren in petto had en waarin die idee van een recreatiecentrum op de Zeurt regelrecht werd afgeschoten (De burgemeester had namelijk zijn dure belofte, ondanks dat 'bewijs van waarborg', niet hard kunnen maken op die 6 jaar, gewoon vanwege de lege gemeentekas)
en Imler daarenboven gesjoemel met de ruimtelijke bestemmingsplannen voor dit gebied in de schoenen werd geschoven !

We tonen u hier enkele uittreksels uit "ONS RUIMTELIJK LEEFMILIEU" een CVP-verkiezingsuitgave van 1982, waarin een hele waslijst met krantentitels wordt samengebracht rond het vermeende(?) ruimtelijk geklungel van het Imler-bestuur.

CVP groener dan Agalev ?

Klik in onderstaande tekstfoto om beter te kunnen lezen

...onder politieke druk... geen malse aantijging!!!

Tja, en de burgemeester Harrie Hendrickx die deze duidelijke tegenkanting vanwege de toenmalige CVP gewoon onder de mat veegt, meent dan bij voorbeeld de partij Groen! in zijn speech de mantel te mogen uitvegen omdat zij tegen de aanleg waren... Jongens toch, wat kunnen politici toch toten trekken!

Ons Besluit:

Uiteraard zijn ook wij verheugd met de nieuwe mogelijkheden voor onze Schotense sportbeoefenaars.

Maar wij durven ook naar het prijskaartje kijken: niet alleen het riante bedrag voor het optrekken van de gebouwen maar ook de prijs die ons milieu betaalt: het verlies van een der laatste open weidelandschappen langs de grote weg.

Om af te sluiten nog een fotootje van de reclame in de cafetaria:

alweer Engelstalige reclame, Harrie !

inderdaad Harrie, alweer Engels...