Louis Michel aan het woord zo'n 12 jaar geleden:

 

<< Si on me laissait faire, j’irais mème beaucoup plus loin. Je serais favorable au droit de vote intégral pour les étrangers qui sont ici depuis plus de cinq ans (…..)

Certains me disent: “A cause de vous, il y aura un bourgmestre maghrébin!” (…..)

Savez-vous que dans huit ou neuf ans, la majorité des électeurs bruxellois sera d’ origine étrangère? >>

 

<< Indien men mij mijn gangetje liet gaan, dan zou ik zelfs veel verder gaan. Ik zou gunstig staan tegenover volledig algemeen stemrecht voor vreemdelingen die hier langer dan 5 jaar verblijven. (.....)

Sommigen zeggen me: "Door uw toedoen zullen we hier nog een maghrebijnse burgemeester krijgen!" (.....)

Weet u dat binnen acht à negen jaar de meerderheid van de Brusselse kiezers van vreemde komaf zal zijn? >>


Louis Michel, toenmalige voorzitter van PRL-FDF in ‘Tendances’ van 8 oktober 1998.