Un jour, des millions d’ hommes quitteront l’ hémisphère sud pour aller dans l’ hémisphère nord (.....)
Et ils le conquerront en le peuplant avec leurs fils.

C’est le ventre de nos femmes qui nous donnera la victoire.


Ooit zullen miljoenen mensen het zuidelijk halfrond verlaten om zich te gaan vestigen in het noordelijk halfrond. (....)En ze zullen dit veroveren door het te bevolken met hun zonen.

Het is de buik van onze vrouwen die ons de overwinning zal bezorgen.


De Algerijnse president
Houari Boumediène in 1974.


Ook de Libische president Mohammar Khadaffi deed in 2006 een gelijkaardige uitspraak:

“Er zijn 50 miljoen moslims in Europa en er zijn tekenen dat Allah de overwinning zal schenken aan de Islam in Europa. Zonder wapens, zonder strijd.
Binnen enkele tientallen jaren wordt Europa een moslimcontinent.”


Reeds in 1934 liep Messali Hadj (Algerije) rond met revanchistische ideeën en zag de Islam op termijn een decadent Frankrijk inpalmen.


...l’Islam reprend vie. Il s’est laissé vaincre et asservir parce qu’il s’était trouvé désuni en face des nations modernes, organisées et unies. Il prendra sa revanche parce qu’un jour viendra où il sera organisé et uni en face d’une nation en décadence.
Cette revanche ne sera pas, bien entendu, l’oeuvre d’un jour. Elle se réalisera pourtant, à force de persévérance et de foi.


... De Islam herleeft. Hij heeft zich laten bedwingen en onderwerpen omdat hij in verdeeldheid stond tegenover moderne, eendrachtig georganiseerde naties.
De Islam zal dit betaald zetten omdat er een dag zal komen waarop hijzelf eendrachtig georganiseerd zal staan tegenover een natie in verval.
(bedoeld werd hier Frankrijk in 1934, thans vlot te vervangen door de ganse E.U.)
Deze revanche zal wel te verstaan geen gemakkelijke klus zijn, maar zal gerealiseerd worden met het nodige doorzettingsvermogen en geloof.