VERKIEZINGSDEBAT ingericht door GROS-SCHOTEN


Dit debat (hoofdzakelijk rond ontwikkelingssamenwerking) vond plaats op woensdag 23 mei 2007 in de raadszaal ten gemeentehuize. Moderator Peter de Rover startte voor een kleine 50 toehoorders met de voorstelling van de panelleden. (CD&V was niet ingeschreven, SPIRIT kwam niet opdagen, Open VLD en SPA kwamen te laat)

Klein incidentje bij Wiebe Eekman (PvdA). Moderator:"...en naast mij Wiebe Eekman van de Partij van de Arbeid, niet de Nederlandse wel te verstaan, maar de Vlaamse." Waarop het vingertje van Wiebe de hoogte inging met: "excuseer, de Belgische!"....

O.K., veel woorden gaan we d'r niet aan besteden: het was teslotte een eerder matte bedoening met daarenboven tendentieuze vragen (opgesteld door 'Rechtvaardigheid en Vrede') duidelijk met de bedoeling het grote linkse gelijk nog eens dik in de verf te zetten.

Schepen in spe Wiebe

PvdA-afgevaardigde Wiebe Eekman installeerde zich als eerste in het avondzonnetje aan de debattafel en neemt nog vlijtig zijn documentatie door... tussendoor misschien wel dromend van een schepenzitje?

 

Enkele vermeldingswaardigheden:

PvdA vindt dat de problemen rond onderontwikkeling en armoede zijn veroorzaakt door het Westen. Inzake veiligheid dringt Wiebe aan op meer sociale controle, (opnieuw) bemande stations en desnoods een derde man op tram en bus, speciaal belast met de veiligheid. Bij hulpverlening geen eisen stellen naar demokratische hervormingen, laat die landen op eigen kracht oplossingen zoeken... (in de zin van Noord-Korea en Cuba, Wiebe?)

Open VLD (bij monde van mev. Turtelboom) is tegen quota om de tewerkstelling van allochtonen te bevorderen, wel voorstander van een gecontroleerde arbeidsmigratie.

Groen! (mev. Brits) ziet in het kinderen leren samenleven met mensen van een andere huidskleur een van de belangrijke opdrachten voor het onderwijs.

NVA (Kris van Dijck) kon applaus losweken met een oproep tegen geweld op TV en in computerspelletjes. "Onze jeugd krijgt moeite met het onderscheid tussen virtuele en reële toestanden."

VLAAMS BELANG (Tim Willekens) had de euvele moed te wijzen op de intentie van ons bestuur om verhoudingsgewijs meer gemeentelijke ontwikkelingssteun toe te kennen aan plaatselijke initiatieven (en de steun aan de NGO's te laten zakken). Dat viel uiteraard niet in goede aarde bij de aanwezige NGO-lobbyisten. En Tim deed er dan nog een schepje bovenop door te wijzen op het soms oneigenlijk gebruik van de subsidies door de NGO's... en die uitspraak werd helemaal niet in dank afgenomen! (met waarheden horen debiteren blijven onze linkselende wereldverbeteraars het moeilijk hebben.)

Een debatavond om snel te vergeten.