Nieuwe golf asielzoekers op komst.

 

U hebt het vanmiddag (9/12/2009) ongetwijfeld ook gehoord op de radio, beste bezoeker, omdat de opvangcentra en verschillende hotels al maandenlang proppensvol zitten werd enige tijd geleden beslist opnieuw te starten met een spreidingsplan voor asielzoekers.

Nieuw is nu dat Vlaanderen nóg beter dan voordien zal kunnen genieten van de verrijkende werking die uitgaat van zulk een operatie. En, zo hoorden we vandaag, binnen dat boffende Vlaanderen worden de gemeenten rond de stad Antwerpen nog eens EXTRA in de watten gelegd!
Wij mogen dus echt onze beide pollen kussen voor zoveel doorgestuurde multikulturele verrijking vanuit Brussel.

Onze raadsleden in het ocmw slapen daar uiteraard niet, die waren al gealarmeerd door de aankondigingen van Fedasil dat we binnenkort opnieuw kostgangers uit den vreemde mochten verwachten... twee maal bleken de Fedasilcijfers niet te kloppen, enfin, uiteindelijk zullen we ons in Schoten moeten vergenoegen met 66 toegewezen dossiers.
Omdat ondertussen de geruchtenmolen al flink op toeren kwam achtte ons raadslid Herwig Vereyken (VB-Vlott) de tijd gekomen om uitleg te vragen aangaande de juiste cijfers.Vlaanderen wordt goed bedacht door Brussel!  (KLIK OM TE VERGROTEN)

In de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 24 november 2009 vroeg hij dan ook hoeveel asielzoekers uit die 66 dossiers er inmiddels in Schoten waren gearriveerd en hoeveel er daarvan zich metterdaad in Schoten gevestigd hebben...
Het antwoord luidde: 6 van de 66 zijn reeds gearriveerd waarvan slechts één een woning heeft aangenomen binnen Schoten.

In Brussel heeft men dus wel goed begrepen dat de toevoer met mondjesmaat moet gebeuren om niet te veel slapende honden wakker te maken.
Maar wie dacht dat we ons zouden verheugen over het feit dat de meeste asielzoekers meteen verkozen verder te trekken - waarschijnlijk naar Antwerpen of een andere grootstad - die heeft het lelijk mis.

Wij zijn van oordeel dat de in ons land danig scheefgegroeide toestand rond asiel en migratie aan de basis moet aangepakt worden: dat ellendige geleuter rond de steeds opnieuw opduikende vraag naar "éénmalige(!)" regularisaties moet eens en voor goed de pas afgesneden worden. Dat uitzicht op nieuwe regularisatiegolven oefent een ongelofelijk aanzuigeffect uit op een massa avonturiers en gelukzoekers die dan op hun beurt ervoor zorgen dat mensen in echte nood misschien uit de boot vallen....

En was dit maar het enige aanzuigeffect !
Sedert november werd immers de financiële steun voor asielzoekers heringevoerd. U weet wel: dat magische lokmiddel om ganse horden gelukzoekers aan te trekken en daarom enkele jaren geleden uiteindelijk werd afgeschaft... en nu dus opnieuw ingevoerd.

Knappe bestuurders die we daar in Brussel hebben: de boel door pure onkunde en desinteresse laten verrotten en als de problemen compleet uit de hand lopen.... ze gewoon doorschuiven naar de plaatselijke ocmw's.

Jongens toch! (en meiskens uiteraard ook) Er is nog werk aan de winkel in dit apenland!


Onze voorzitter Albert Leenaerts wenst er nog enkele lijntjes aan toe te voegen:

.... en ondertussen wassen de plaatselijke gezagsdragers-potentaten hun handen in onschuld, want het zijn de nationale verkozenen van diezelfde partijen die daarvoor verantwoordelijk zijn. Schijnheilige farizeërs! Hebben die dan geen enkele invloed in Brussel? Wel, dan zullen wij ze bij de volgende verkiezing hier in Schoten wel moeten afstraffen anders komt er aan die wantoestanden nooit een einde. 


9/12/09
TERUG