DOORLICHTING VOORBIJE WEKEN EN MAANDEN

17 MEI: IN 'T PAARS NAAR SCHOOL ! ?

Op de VRT hoorden we triomfantelijk aankondigen dat niet minder dan 287 onderwijsinstellingen in Vlaanderen en Brussel deelnamen aan deze actie. Tevens vernamen we dat ook leerkrachten godsdienst enthousiast meewerken aan de organisatie van Paars.
Vroeger werd op 17 mei aandacht gevraagd voor de problemen die homoseksuele mensen ervaren en werd aangedrongen op begrip en tolerantie . Dit is de laatste jaren echter snel geëvolueerd en thans wordt 17 mei opengetrokken naar onversneden propaganda voor de hele LGBTQIAP+ reutemeteut.

hetero nog altijd o.k.

Koplopers in het op hol brengen van de hoofden van onze jeugd zijn de vzw's çAVARIA en WEL JONG - toevallig (?) allebei in Gent gevestigd én op hetzelfde adres: een trucje om dubbele subsidies binnen te rijven? -

Denk eraan op 9 juni volgend jaar in het stemhokje: geen stem voor partijen die deze vzw's van subsidies voorzien: die linkselende wereldverbeteraars met hun genderkletskoek mogen niet langer op kosten van de belastingbetaler onze jeugd indoctrineren.

Durf te protesteren bij de school van uw kroost als er wordt deelgenomen aan die opdringerige en ontwrichtende Paars-campagne.

Ouders, krijg haar op uw tanden: bescherm uw kinderen tegen deze onverantwoorde nieuwlichterij!


rollover


WAALSE DOODSESKADERS: EEN PROBLEEM ?

Alvast niet voor onze minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V).
Met 'rustige vastheid' blijft die het resultaat van het onderzoek afwachten in de zaak van het afknallen door Waalse bottinekes van de Merksemse goudhandelaar Yannick Verdyck, die zich meende te moeten verdedigen tegen Franstalige inbrekers.

We hebben het HIER op onze belhamelwebstek reeds vroeger gezegd: slechts één optie voor een minister die politiek verantwoordelijk is voor deze onprofessionele poging tot arrestatie met de dood tot gevolg: ONTSLAG.

En zeggen dat CD&V-Schoten van deze slapjanus (die stevig aan haar ministerzetel blijkt te kleven) de heropstanding van de plaatselijke partijafdeling verwacht in oktober volgend jaar... onder de kiesdrempel in zo'n geval lijkt ons realistischer.SCHOTEN: TIP-TOP MODIEUS !

Eilaas, ook dit voorjaar weer hoofdzakelijk bedoeld voor Engelstalige Schotenaars...

Eerlijk gezegd hadden we na de overname door 'Geniet van Schoten' stilletjes verwacht dat die Engelstalige titel eindelijk zou verdwijnen.
IJdele hoop: onze bestuurslui waren weer even vergeten wat er in het beleidsplan staat over de vernederlandsing van het straatbeeld.

We gaan hier dezelfde weg op als met Clear Channel: bij hoog en bij laag beweren dat bij een volgende hernieuwing van het contract grondig werk zal gemaakt worden van uitsluitend Nederlandstalige reclame.
Om dan als het momentum eindelijk daar is gewoon terug te krabbelen.

tip-top modieus


HALLO TACHTIGJARIGEN !

Hoera 80 !

Erg attent van de gemeente om zo'n mijlpaal samen met SAR* te willen vieren!
Echter één kleine voorwaarde om aan die feestelijke viering deelachtig te mogen zijn: eerst
€ 3 overschrijven voor uw koffie met gebak...

En dan gebeurt het: fout rekeningnummer! Dus nieuw kaartje drukken, frankeren en opsturen.

Meteen een gratis koffietje met dito gebakje had goedkoper uitgedraaid voor de gemeentekas!


*SAR = SeniorenAdviesRaad Schoten


"WE MOETEN DE VERAPPARTEMENTISERING VAN SCHOTEN STOPPEN !"

Wijze woorden van schepen Paul de Swaef (N-VA) tijdens de gemeenteraad van 16 september 2021.
Jammer genoeg blijft het al jaren bij woorden... de daden laten nog steeds op zich wachten.

Er was tijdens die gemeenteraad van bijna 2 jaar geleden anders goede hoop dat die knoop spoedig zou doorgehakt worden en die hele problematiek niet (nog maar eens !) over de komende verkiezingen zou getild worden. Volgens de schepen is het in 8 vergaderingen reeds op straatniveau bekeken waar nog appartementen kunnen komen en rest alleen nog de kwestie of dit in een RUP gaat gegoten worden of anderszins gaat gepresenteerd worden.

We zijn in blijde verwachting maar vrezen (met onze ervaring der voorbije decennia) voor een ezelsdracht.

Wie het de schepen zelf graag nog eens hoort uitleggen klikt HIER: zijn tussenkomst start op 1:20.


PPS IMAGO SPOORLOOS ?

Waar we de laatste maanden ook bitter weinig van vernomen hebben is dat grandioze plan om het natuurontwikkelingsgebied op het Wijtschot om te vormen tot KMO-zone en tevens de verstedelijking van onze gemeente een stevig duwtje in de rug te geven aan de Vordensteinstraat door de site van de Dienst der Werken om te toveren naar woonproject.

Heeft de gemeente haar hand overspeeld? Staat PPS IMAGO nog op de rails? Zijn er ondertussen misschien nieuwe voorwaarden onderhandeld met de private partner? Of heeft de private partner schadeclaims ingediend? Toch wel opmerkelijk dat nog geen enkel raadslid dienaangaande vragen heeft gesteld aan het college.
En zo zou het ook wel fijn zijn om eens te vernemen of die roekeloze belofte van voormalig cd&v-schepen Luc van Gastel ("Heel dat IMAGO-project gaat de gemeentekas geen eurocent kosten...") nog hard kan gemaakt worden nu er een tergende vertraging zit op deze twijfelachtige (en ook nieuwe CO2-uitstoot genererende!) plannen.

6 jaar vertraging...

Zo erg vast blijkt die toekomst niet te liggen. Er zit alvast een vertraging van bijna 6 jaar op dit project.


Wie de gang van zaken nog even wil opfrissen inzake dit voor Schoten ingrijpende PPS-IMAGO kunnen we deze video warm aanbevelen.

Wie dan nog meer informatie zoekt kan doorklikken naar de bespreking van de conceptnota op 27 maart 2014: onderaan op die webpagina staat nog een uitgebreid videoverslag dat een 'mooi' beeld schetst van de wordingsgeschiedenis van dit PPS.


MAGER RESULTAAT

Engels alom

Ondanks de stoere taal van onze burgemeester van 8 jaar geleden tijdens de raad van 24 september 2015 blijft Clear Channel ons in Schoten vergasten op Engelstalige reclame...
Toen het contract moest hernieuwd worden (raad van 28 april 2022) was uw burgervader immers rats vergeten wat hij zo allemaal al beloofd had i.v.m. de Nederlandstaligheid op publiciteitsborden.

Na een bizar optreden van schepen Iefke Hendrickx (N-VA) met haar 'air-up / lucht-omhoog' verhaal werden er in de nieuwe overeenkomst zelfs bijkomende uitzonderingen ingelast die Engelstalige reclame toch nog toelaten.

Je moet niet vragen met welk een vlijt de firma Clear Channel zich nu toelegt op het weren van vreemdtalige reclame na zulk een slappe houding van ons college.