ZITTING 28 APRIL 2022

Een groep leerlingen van het Sint-Michielscollege dient in klasverband de zitting bij te wonen om er achteraf een verslag van op te maken.

Publieke tribune flink bezet door leerlingen van het Sint-Michielscollege.

rollover


Vandaag zijn bestuurders van Waterlink aan de beurt om toelichting te geven bij de werking van deze intercommunale.
Op de foto: Koen Janssen en Ann Vylders.

Vandaag toelichting bij de werking van Waterlink.

rollover


Wie de maandelijkse rubriek van de burgemeester over corona en Oekraïne nog voort wenst te volgen moeten we verwijzen naar het audioverslag op de gemeentelijke webstek. De rubriek staat ditmaal niet afzonderlijk als 'buiten agenda' vermeld maar zit verstopt in agendapunt 3: Pontes.


Agendapunt 4: DE IDEALE WONING

In de toelichtingsmap voor de algemene vergadering van 'De Ideale Woning' ontbreken de nodige stukken. Na een korte schorsing van de zitting wordt beslist om dit agendapunt niet te behandelen met het gevolg dat er niemand kan aangeduid worden om deel te nemen aan deze algemene vergadering van 'De Ideale Woning'.


Agendapunt 6: PLAATSEN VAN STRAATMEUBILAIR VOOR PUBLICITEIT

Clear Channel: " CREATING THE FUTURE OF MEDIA"

Voor zulke media rijkelijk voorzien van globaliserende, vreemdtalige reclame bedanken we feestelijk.

Probleem is dat de huidige meerderheid er blijkbaar geen graten in ziet dat Clear Channel (en voorganger JCDecaux) reeds decennia lang ostentatief een loopje neemt met de clausule dat de aangeplakte advertenties in het Nederlands dienen gepresenteerd te worden.

Om hun misprijzen voor deze clausule duidelijk te laten blijken aarzelt Clear Channel niet om zelfs de reclame voor eigen winkel in het Engels te publiceren. (zie de titel hierboven en bijgaande foto)

Tijd om een handhavingsclausule in te bouwen die de Nederlandstaligheid van de reclame kan afdwingen , zo stelde Vlaams Belang fractievoorzitter Piet Bouciqué voor.

In een uitgebreide maar niets zeggende reactie wees schepen Iefke Hendrickx (N-VA) dit voorstel af.
"Lucht omhoog" voor "Air up" leek ons een bizar argument vanwege de schepen, temeer daar anderstalige merknamen uiteraard toegelaten zijn. ( In het audioverslag wordt deze verwarde tussenkomst verkeerdelijk toegeschreven aan partijgenote schepen Veronique d' Exelle.)

Ook burgemeester Maarten de Veuster (N-VA) kwam driemaal tussenbeide om het voorstel van Piet af te schieten.

Creating the future of media

Nota bene dezelfde burgemeester die in 2015 tijdens de gemeenteraad van 24 september ruiterlijk toegaf dat de clausule op de Nederlandstaligheid van de reclame met voeten wordt getreden << Storen wij ons daaraan? Ja! >> (citaat MdV) maar dat het in de toenmalige omstandigheden zeer moeilijk was om naleving juridisch af te dwingen... << binnen zes jaar gaan we terug met een nieuwe lei aan een nieuw contract beginnen en gaan we zien hoe we dat juridisch kunnen dichtfietsen >> (citaat MdV)

Van dat 'gaan zien' is dus niks in huis gekomen en nog minder van het 'juridisch dichtfietsen'.
Alles blijft zoals het was.

 Actuele gokreclame op de bushokjes.

Raadslid Brecht Verwulgen (Groen) heeft de voorwaarden van deze aanbesteding uitgepluisd en las dat de reclame niet in strijd mag zijn met de goede zeden.
Hij wenst te weten wie er nu juist bepaalt wat moreel af te keuren is en dus niet mag aangeplakt worden. (Meerderheid niet progressief genoeg in je ogen, Brecht?)
Schepen Iefke Hendrickx (N-VA) verwijst hiervoor naar het reglement op de officiële aanplakborden van de gemeente.

Vermelden we nog dat Brecht ook voorstelde om gokreclame te verbieden op de bushokjes.
Reclame voor voertuigen op fossiele brandstof is eveneens uit den boze in de ogen van Groen.

Deze twee groene amendementen konden evenmin rekenen op goedkeuring vanwege de meerderheid.Ditzelfde agendapunt 6 gaf aanleiding tot heel wat gehakketak betreffende het tellen van de uitgebrachte stemmen.
Voorzitter Lieven de Smet (N-VA) sloeg de bal herhaaldelijk mis. Van Tom van Grieken (VB) kreeg hij de ludieke aanbeveling om niet te gokken bij het melden van de stemresultaten.

Bij een volgende telmiskleun stelde Tom voor in de kringloopwinkel een telraam aan te schaffen voor de voorzitter met slechts 3 kleurtjes.

Kurt Vermeiren (Vooruit) voegde er nog aan toe dat misschien kon gedacht worden aan het in dienst nemen van een consultant met een rekenmachientje... (Uitspraak die in het audioverslag in de schoenen van Tom van Grieken wordt geschoven.)

Voorzitter Lieven nam deze (licht stekelige!) aanbevelingen sportief op.


ENKELE LOSSE KIEKJES

Tijdens de schorsing

Paul_Valkeniers

Op beide knieën...

Tom van Grieken

Schepen Charlotte Klima

Wouter Rombouts

CO2 meter

Waterlink

Ann Vylders van Waterlink

Schepen Wouter Rombouts

Lieven de Smet

rollover

voorzitter van de Schotense gemeenteraad Lieven de Smet

rollover


De ludieken hoek:

ludiek

Lieven: "Klaar voor de vierde boosterprik, edelachtbare?"