ZITTING 24 SEPTEMBER 2015

Vandaag 3 in het oog springende agendapunten:

Bij punt 1 'Verslag vorige Vergadering' Monik van den Bogaert (sp.a) die de secretaris terecht wijst en vraagt om een zin toe te voegen aan het verslag ... wordt ingewilligd!

Bij punt 7 'Overeenkomst van Dading met Clear Channel Belgium' Piet Bouciqué (Vlaams Belang) die weigert deze overeenkomst goed te keuren omdat in het verleden art. 3. 5. van de bijzondere lastvoorwaarden ("De gevoerde publiciteit is enkel in de Nederlandse taal, behalve de merknamen") schromelijk met de voeten werd getreden.

Bij punt 12 'Geen extra Opvang van Asielzoekers', een agendapunt op verzoek van Piet Bouciqué, krijgt deze Vlaams Belanger behoorlijk wat tegenwind vanuit de meerderheid en oppositie. "... ook eens een andere klok laten horen naast de politiek correcte smartlapperij die ons de voorbije maanden om de oren vloog" wordt blijkbaar niet in dank afgenomen.

Meer uitleg over deze punten verder in dit verslag.


Think pink

 

 

 

 

Schepen Iefke Hendrickx (N-VA) steunt actief de nationale Think pink borstkanker-campagne en biedt de raadsleden lippenstift te koop aan ten voordele van deze campagne.


 

 

 

 

Vandaag hanteert raadslid Ann Pycke (CD&V) de voorzittershamer.

Voorzitter Gerd Adriaensen (CD&V) is op reis.

Ann Pycke

"EN WE HEBBEN OOK NIET DE GEMAKKELIJKSTE ZONECHEF..."

Blijkbaar is er bij een schepen een boete in de bus gevallen. Schepen Paul Valkeniers (VLD) kan het niet laten daar (op een ludieke wijze) naar te verwijzen.

Normaliter mag betaling van die boete voor de bewuste schepen geen probleem opleveren gezien zijn vorstelijk schepentraktement boven op zijn beroepsinkomen.... (nvdr)

Dit naar aanleiding van de 'Vaststelling Jaarrekening 2014 en Balans per 31 december 2014'.
We moeten zeggen dat onze korpschef Dirk Lemmens hier ten behoeve van raadsleden en publiek een klaar en duidelijke toelichting bij gegeven heeft .
De corpschef mag dan ook van dezelfde schepen Valkeniers de nodige felicitaties in ontvangst nemen voor het puike resultaat met hier en daar besparingen zonder aan de dienstverlening en operationaliteit te tornen.

Volg hieronder zelf een kort overzicht van dit agendapunt:

1080pHD = geschikt voor weergave 'volledig scherm'.

FINANCIEEL BELEID KERKFABRIEK ST. CORDULA: "SCHRIJNEND" VOLGENS SP.A

Raadslid Kurt Vermeiren (sp.a) heeft de agendapunten betreffende kerkfabriek St. Cordula duidelijk grondig uitgevlooid en komt tot de vaststelling dat deze kerkfabriek een fors bedrag vastzet in een investeringsbelegging, om vervolgens aan de belastingbetaler geld te komen vragen om een koor te herschilderen....

Volgens het raadslid een louter financieel-technisch discours, geen ideologisch discours.

Luister even mee naar Kurt Vermeiren zijn tussenkomst:

1080pHD = geschikt voor weergave 'volledig scherm'.

MAMA CALINKA TIJDELIJK NAAR 'DE KELDER'

Deze gelateria gaat tot einde maart 2016 een ijssalon uitbaten in de foyer van het kasteel.

Het grote voordeel van deze goed te keuren overeenkomst is het feit dat de kelder gedurende de hele winter wordt verwarmd en zo wordt behoed voor schimmelvorming terwijl de zoektocht naar een nieuwe uitbater wordt voortgezet.

Enkele raadsleden hebben wel vragen bij deze overeenkomst van 'precair gebruiksrecht'.

{ Bij een overeenkomst van precair gebruik (ook 'bezetting ter bede' genoemd) wordt door de eigenaar aan een bepaalde persoon bij wijze van gunst het recht verleend om tot wederopzegging een bepaald onroerend goed te gebruiken in afwachting dat aan dit onroerend goed zijn definitieve bestemming kan worden gegeven.} nvdr

Hieronder kunt u meeluisteren naar de belangrijkste vragen en antwoorden:

1080pHD = geschikt voor weergave 'volledig scherm'.

DADINGOVEREENKOMST MET CLEAR CHANNEL BELGIUM

Clear Channel dreigt met een ingebrekestelling en dagvaarding omdat de gemeente er niet in geslaagd is (zoals afgesproken in een addendum bij de bijzondere lastvoorwaarden) 2 roterende reclameborden op de middenberm van de Bredabaan te laten plaatsen.

Om het geleden nadeel te compenseren wordt voorgesteld de lopende overeenkomst inzake publiciteit op het straatmeubilair met een termijn van 6 jaar te verlengen. De gemeente kan te dezer gelegenheid een nieuw lcd-scherm, vervanging van de huidige lichtkrant en 2 'doggy bag' planborden uit de brand slepen...

Vlaams Belang-raadslid Piet Bouciqué vindt het jammer dat tijdens de onderhandelingen blijkbaar niet nadrukkelijker is gewezen op het eveneens in gebreke blijven van Clear Channel wat betreft de taal van de reclameboodschappen.
Artikel 3.5 van de bijzondere lastvoorwaarden is anders zeer duidelijk:

<<DE GEVOERDE PUBLICITEIT IS ENKEL IN DE NEDERLANDSE TAAL, BEHALVE DE MERKNAMEN>>

Burgemeester De Veuster (N-VA) moet de interpellant gelijk geven en hoopt binnen 6 jaar nieuwe klare afspraken te kunnen maken.
(Maar net als vorige burgemeester Hendrickx is hij blijkbaar niet bij machte Clear Channel te bewegen tot het naleven van het reeds bestaande art. 3.5 ..."juridisch moeilijk afdwingbaar" = lastvoorwaarden dus "vodje papier"?)

Hieronder een kort videoverslag van de discussies rond dit agendapunt:


1080pHD = geschikt voor weergave 'volledig scherm'.


VB-VOORSTEL: GEEN EXTRA OPVANG VAN ASIELZOEKERS

Volgens Piet Bouciqué (Vlaams Belang) moet de dramatische toevloed van asielzoekers drastisch afgeremd worden. Er dient een duidelijk onderscheid gemaakt tussen echte asielzoekers en gelukzoekers. Opvang bij voorkeur in de regio van herkomst, zo kunnen meer vluchtelingen geholpen worden, niet alleen diegenen die een klein fortuin aan gewetenloze mensensmokkelaars kunnen betalen. Daadwerkelijk uitwijzingsbeleid voor illegalen en uitgeprocedeerde asielzoekers is noodzakelijk.

Uiteraard niet naar de zin van de linkse oppositie (hopen echt hun afkalvend kiezerscorps aan te vullen met de nieuwkomers...?)
Volgens Groen kan Europa en ons land veel meer doen voor de opvang en moet het ten volle zijn verantwoordelijkheid opnemen. Om dit te onderstrepen leest hij een liedjestekst voor van Wannes van de Velde waaruit we besluiten dat eigen mensen die de nieuwe vreemdelingeninvasie niet met open armen willen ontvangen "primitieven" zijn...

De socialisten doen er nog een schepje bovenop en noemen het VB-voorstel "plat populisme".
Het wordt Piet Bouciqué kwalijk genomen dat hij nog nooit gewezen heeft op de grootste groep 'economische vluchtelingen' in onze gemeente, nl. de Nederlanders.... oei, d'r moet wel een erg tekort aan argumenten zijn bij de sossen als dergelijke prietpraat uit de kast moet opgediept worden!

In een videoverslag trachten we de voornaamste punten van de discussie weer te geven:


1080pHD = geschikt voor weergave 'volledig scherm'.


VARIA

Na de uiteenzetting van de OCMW-voorzitter is het de beurt aan schepen Iefke Hendrickx (N-VA) die aandacht vraagt voor de sensibiliseringscampagnes rond kankerpreventie.

Raadslid Willy van Camp (N-VA) van zijn kant wijst op de milieulast van ballonwedstrijden: heliumverkwisting en plasticvervuiling.
Voorgesteld wordt de ballonwedstrijd tijdens Schoten Schol te vervangen door een andere, minder vervuilende wedstrijd.

Groen raadslid Peter Arnauw maakt van de gelegenheid gebruik om alle deelnemers en medewerkers aan de Gaasketelkoerse te bedanken.

Tenslotte onze burgervader Maarten de Veuster (N-VA) die mededeelt dat er een nieuw afschakelplan elektriciteit van kracht is. Alle info te verkrijgen op de Dienst Integrale Veiligheid.


Leerlingen krijgen onderricht van de burgemeester Na de zitting geeft de burgemeester nog uitleg aan leerlingen die van de school uit de opdracht meekregen een verslag op te maken van een gemeenteraadszitting.