NABESCHOUWING GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN OKTOBER '18

1: SP.A

De socialisten zijn vervaarlijk dicht bij de kiesdrempel beland met hun laatste zetel die ze nu nog overhouden.
Aan de werklust die de twee mandatarissen de voorbije zes jaar hebben gedemonstreerd zal het zeker niet gelegen hebben. Zowel Monik van den Bogaert als Kurt Vermeiren hebben zich voorbeeldig gekweten van hun taak als leden van een oppositiepartij... wat blijkbaar niet is doorgedrongen tot bij de modale Schotenaar.

SP.A Schoten worstelt met een probleem van 'beeldvorming'. De partij slaagt er duidelijk niet in zich te ontworstelen aan de negatieve spiraal gestart in 1982 met het verlies van de absolute meerderheid.

Informatieverstrekking is ook geen sterke kant van deze partij.
Via hun webstek http://www.s-p-a.be/schoten was er bij voorbeeld nooit veel nieuws te rapen over de Schotense politiek. Wat fotootjes van Schotense raadsleden en bestuursleden mitsgaders enkele losse artikeltjes dat was zowat alles wat er te beleven viel de voorbije zes jaar.

Ook hun plaatselijk informatieblad (dat de voorbije decennia om de haverklap van naam veranderde) gooit geen hoge ogen. Te veel bovengemeentelijk proza, bladvulling met grote foto's en soms misleidende en onvolledige informatie.... voorbeeldje.

Slotsom: er is werk aan de winkel indien de socialisten opnieuw een rol van betekenis in de Schotense politiek willen spelen.

We blijven het jammer vinden dat het Volkshuis ter ziele ging. Waar is de tijd dat er zelfs een filmploeg vanuit Engeland overkwam om er een dubieus filmke te maken over een extreem-rechts café in Vlaanderen.... kwam onze Belhamel daar toch niet toevallig langs gewandeld zeker!


2: N-VA

De partij heeft duidelijk geprofiteerd van de 'burgemeestersbonus' om de absolute meerderheid binnen te halen.
We zouden zelfs durven zeggen: ook een beetje van het 'Imlereffect' = de goedlachse, joviale, alomtegenwoordige burgervader die de harten van heel wat Schotenaren weet te stelen.

We twijfelen tussen : Hij weert zich als een Duvel in een wijwatervat of hij is van alle markten (fora) thuis.

Knap resultaat waarvan N-VA Schoten zelf(s) niet durfde dromen....


3: CD&V

Een terugval was verwacht, maar zoveel verlies had niemand zien aankomen. Wat is er misgelopen?

Daar kunnen we alleen maar naar gissen.
Is het dat beeld van een partij die vooral bezig is met verkavelingen en bouwprojecten? Beeld dat versterkt wordt door de aanwezigheid van een architect en een bouwondernemer op sleutelposten in het college.

CD&V is blijkbaar nog niet tot het besef gekomen dat de tijden van burgemeester Antoon Wolfs definitief voorbij zijn. Toen werd er gescoord met verkavelen en bouwactiviteiten, thans is Schoten vooral bekommerd om de stad buiten de grenzen te houden en kan je onmogelijk nog scoren met megaprojecten die de verstedelijkingsgraad gevoelig zullen verhogen en de reeds belabberde mobiliteit helemaal in de puree zullen draaien.

Verder zijn er nog de wenskaartjes van schepen Erik Block. Goed, de brave man heeft het recht zijn kaartjes naar eigen inzicht vorm te geven. Maar kom dan niet jammeren als de Schotenaar 'verkeerde' conclusies trekt uit de aanwezigheid van talrijke appartementsblokken, windturbines en een vleugje diversiteit op de prentjes.

Hadden we ook nog enkele misplaatste acties van de jongerenafdeling. Schepen Block uitroepen tot beste lid van het college met grootste onderscheiding terwijl de N-VA en VLD schepenen met net geen buis mochten afdruipen....
Of de keer dat ze schepen Iefke Hendrickx van N-VA een boek ten geschenke gaven: 'WEBSITES MAKEN VOOR DUMMIES' omdat het opzetten van een vernieuwde gemeentelijke webstek te lang aansleepte... acties die de verstandhouding tussen de coalitiepartners zeker niet bevorderd hebben.

Ook het open briefje van een oud-burgemeester aan zijn schoonzoon heeft bij Schotenaren die kunnen rekenen geen goed gedaan. Alle beweringen en tabellen in dat interfamiliaal schrijven kloppen perfect, alleen steekt schoonpapa alle pluimen voor de gezonde gemeentefinanciën op zijn eigen hoed, terwijl het eigenlijk de Schotense belastingbetaler is die zich blauw mag betalen aan schandalig verhoogde belastingen (opc. Onroerende Voorheffing) die de pluimen verdient.

Het geeft te denken als Groen er blijkbaar ook al in slaagt een zetel af te snoepen van CD&V (van de socialisten kunnen die bijkomende Groene stemmen niet komen, daar is de PVDA mee op de loop).
Dat wordt een gezellige oppositie samen: Over één ding zijn ze het alvast wél roerend eens: Nieuwe en nóg meer windmolens.

CD&V-Schoten heeft nu minstens zes jaar de tijd om zich te bezinnen over hetgeen er is misgelopen in de strijd om de gunst van de Schotense kiezer.


4: GROEN

Op het vlak van natuurbescherming en ruimtelijke ordening heeft Groen ondermaats gepresteerd
door hun roekeloos mee goedkeuren van verkavelingen en appartementsblokken.

Vlaggen op IDAHOT, genderneutraliteit en maatregelen tegen transfobie lagen stukken beter in de markt voor onze Groene jongens.

Is de lichte vooruitgang misschien te danken (te wijten?) aan het stemgedrag van de vreemde vogels die zijn neergestreken in onze gemeente? Of een gevoelige toename van het aantal transgenders in onze schone bloemengemeente?

En de toekomst voor onze Groen-linkse partij.... Wat als de energierekening van de reeds zwaar beproefde belastingbetaler straks helemaal de pan uit swingt door allerlei dwaze alternatieve, rijkelijk gesubsidieerde hersenspinsels? Wees blij dat er hier waarschijnlijk geen torenhoge windturbines zullen komen om alle Schotense kiezers daar voortdurend aan te herinneren!

We hopen van harte dat de vervrouwelijking van de Groene fractie een gunstige invloed moge hebben op onze Schotense natuur en de ruimtelijke ordening.


5: VLAAMS BELANG

Opvallend dat deze partij erin slaagt de gelederen stevig uit te breiden terwijl ook N-VA winst boekt. Dat fabeltje van de communicerende vaten gaat hier in Schoten dus duidelijk niet op.

De reden voor deze opwaartse trend? Ons dunkt dat de komst van Tom van Grieken voor nieuwe hoop heeft gezorgd. Hoop dat Vlaams Belang Schoten opnieuw haar op de tanden krijgt en een dynamische werking gaat tentoonspreiden.

Ook de goed uitgekiende affichecampagne op de officiële borden heeft de partij geen windeieren gelegd.
Terwijl de meeste andere partijen erin slaagden de hun toegewezen ruimte vol te plakken met een veelvoud aan portretten van mekaar verdringende kandidaten beperkte Vlaams Belang zich tot één en dezelfde grote affiche met een duimende Tom van Grieken samen met een duidelijke slogan.
Een schot in de roos qua zichtbaarheid en duidelijkheid. Knap bekeken, heeft het verkiezingsresultaat ongetwijfeld gunstig beïnvloed.


6: OPEN VLD

'Voortschrijdend inzicht' van schepen Paul Valkeniers inzake de windturbines op Wijtschot heeft er mogelijks voor gezorgd dat de liberalen niet van het Schotense politieke toneel zijn verdwenen.

De oorzaak van dat flirten met de kiesdrempel is niet ver te zoeken: 29 januari 2004: VLD jaagt mee de Opcentiemen Onroerende Voorheffing naar ongekende hoogten (in 2000 nog 775; in 2004: 1400!)
Miljoenen euro's worden zodoende uit de zakken getroggeld van de Schotenaren en de VLD kan sindsdien de belofte niet waar maken om terug te keren naar een aanvaardbare aanslag die de vergelijking kan doorstaan met die van aangrenzende gemeenten.... meer is er niet nodig om een steeds maar belastingverlaging belovende partij de das om te doen.


7: PVDA

Deze communistische partij zet in Schoten een onverwacht hoge score neer.
PVDA-Schoten had haar eerste zetel beet kunnen hebben indien de zetels in evenredigheid met de stemmen zouden verdeeld worden.... voor gemeenteraadsverkiezingen geldt echter het Imperiali-systeem, een kiessysteem dat het kleinere partijen bijzonder moeilijk maakt om over de kiesdrempel te wippen.

De jacht op enkele honderd nieuwe kiezers is dus open tegen 2024.
De sossen zullen er niet blij mee zijn.


 

taartgrafiek verkiezingsuitslag Schoten