ZITTING 26 JANUARI 2017

Vandaag een zitting die haast volledig in het teken staat van de perikelen rond het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) dat vandaag dient goedgekeurd.

Gemeenteraad Schoten

Drie sprekers die via het spreekrecht tal van opmerkingen en vragen komen formuleren i.v.m. dit agendapunt.

Een publieke tribune tjokvol met tegenstanders van de installatie van windturbines op 't Wijtschot.

En magere antwoorden vanuit het college. (compleet negeren, zoals gebruikelijk met de belhamelse spreekrechtbeoefenaars, leek CD&V-schepen Block nu even niet opportuun).

Daarenboven was er behoorlijk wat ziekteverzuim onder schepenen en raadsleden (griepepidemie?).
Zo werd het een gedichtendag in mineur vanwege de ziekte van cultuurschepen Lieven de Smet (N-VA).
Alles beperkte zich tot het voorlezen van een gedichtje door de burgemeester. (En hoera, het was ditmaal nog eens in het Nederlands!)

Hieronder een video met een overzicht van het spreekrecht van vandaag:

Vervolgens de antwoorden van het college alsook enkele fragmenten uit de tussenkomsten van de oppositie met reacties van schepen Block (CD&V) en van burgemeester De Veuster (N-VA).
Het werd een video van meer dan 30 minuten.
Indien we nog tijd vinden willen we een beknopte versie monteren, dan echter wel aangevuld met onze commentaren op de twijfelachtige beweringen die we t'allen kant konden opvangen tijdens de ellenlange discussies rond dit GRS.

Het merendeel van onze video's is ook te bekijken op volledig scherm: klik tussen de winkelhaakjes rechts onder de opgestarte video.

Ook gehoord hoe onze schepen van ruimtelijke wanorde en vastlopende mobiliteit beweert dat het woord 'windmolen' juist éénmaal voorkomt in heel dat dik structuurplan (herbeluister desnoods vanaf 10.30). Samen met het woord 'windturbine' komen we tellend echter op 3 ..... en hoe:

(voor betere leesbaarheid: klik in onderstaande afbeelding om te vergroten)Windmolens

Wat u (en uiteraard ook de raadsleden) daar kunt lezen onder het woordje 'Inrichting' klopt helemaal niet met de zalvende en vrijblijvende woorden uit de mond van schepen Erik Block (CD&V).
Om dood te vallen die brave borst daar te horen peroreren over "mogelijke(!) windmolens". Terwijl in de GRS-tekst duidelijk staat dat ons bestuur daar windturbines wil en de redenen daarvoor zelfs concreet oplijst!
(En in het verleden al een klein fortuintje van ons belastinggeld heeft gespendeerd aan BPA's, een RUP, 'n studiesyndicaat, een begeleider voor realisatie van de verkaveling, een juridisch adviseur, de schare bodemdeskundigen type II en andere types niet te vergeten, dit alles enkel en alleen om de verkaveling voor de KMO-zone en installatie van de windturbines mogelijk te kunnen maken.)

Jaja, ons college wacht zogezegd nog altijd op de uitslagen van verschillende metingen en onderzoeken maar kan ondertussen wel in het GRS bepalen dat de inrichting niet hinderlijk is voor de bewoners.

En dan die volgende kwakkel: de inplanting van een windmolen in een natuurreservaat afdoen als gesitueerd op een plaats die eigenlijk verloren ligt (restruimte bedrijvigheid)!

Dergelijke stupide teksten, volkomen in tegenspraak met de mondelinge toelichtingen, worden klakkeloos goedgekeurd (dat is nog het ergste) door een ruime meerderheid van de verkozenen des volks.

Diezelfde verkozenen stonden overigens met de rug tegen de muur: het college had immers nog maar eens gewacht tot het allerlaatste moment om dit GRS door de gemeenteraad te laten goedkeuren.
Da's handig bekeken van ons bestuur, maakt het voor de raadsleden erg problematisch om nog bijsturingen te vragen.

Ach, misschien waren de raadsleden wel gecharmeerd door de mooie inleidende uitspraak die onze verkavelingsstrategen zijn gaan opvissen bij een Nederlandse filosoof:

<< Waar de menselijke maat verloren raakt, daar kan menselijkheid verloren raken.
Daar gaan systemen met de belangen van mensen op de loop >>

Lef moet je hebben om deze schitterende uitspraak van dr. Lout Jonkers bij zulk een rammelend GRS te zetten! En het is lang niet de eerste keer dat van dit nobele zinnetje misbruik wordt gemaakt om harde verkavelingsplannen wat te camoufleren en om met de belangen van mens en natuur stilletjes op de loop te gaan....

Onze schepen van ruimtelijke wanorde bleek helemaal niet opgezet met de kritiek op zijn nieuwjaarskaartje. Uiteraard mag hij op zijn kaartje zetten wat hem goeddunkt, net als alle andere aanwezigen in de zaal dat ook mogen.
Volledig akkoord, Erik, maar jij bent wel de hoofdverantwoordelijke in onze gemeente voor ruimtelijke ordening en dan zo'n uitdagend kaartje ontwerpen....
A propos, dat "opbouwend 2017" dat je ons zo gulhartig toewenst zal toch niet te letterlijk te nemen zijn? Zullen we de bakstenen, staal en beton maar meteen laten aanrukken?

Langs zijn neus weg wist onze schepen van ruimtelijke wanorde ook nog droogjes mee te delen dat we nu terecht gekomen zijn in een Bedrijfsondersteunend Hoofddorp terwijl dit voorheen een Gewoon Hoofddorp type III was.

Veel uitleg was er niet bij. Dus doet de belhamelwebstek het maar: vanaf nu kan de ontworpen KMO-zone naar believen gevuld worden met bedrijven van binnen én van buiten Schoten, er staat geen rem meer op terwijl er onder het Hoofddorp Type III alleen maar zonevreemde bedrijven uit de eigen gemeente in die KMO-zone mochten geherlokaliseerd worden.... Een godsgeschenk dat onze bestuurders zo maar in de schoot valt en het IMAGO-project 'onverwacht' uit de pinarie helpt!?

Zelf heeft onze medewerker bij de voorlopige vaststelling van dit GRS nog gevraagd hoe dit welgekomen 'bedrijfsondersteunend' manna zo plots uit de lucht is komen vallen, misschien na handig lobbywerk? Onze Erik had toen jammer genoeg juist zijn zoveelste acute aanval van stom- en doofheid.


GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2017 HULPVERLENINGSZONE 'RAND'

Socialistisch raadslid Monik van den Bogaert grijpt de kans, nu we als gemeente 1.076.314 euro mogen neertellen voor zone Rand, om te fulmineren tegen de aanwezigheid van het kantoor van de 'Rand' in onze brandweerkazerne ( jaarlijkse huurprijs: slechts 1 euro!).
Zij wenst de hier gevestigde diensten zo snel mogelijk te zien verhuizen naar buiten de gemeente...

Burgemeester Maarten de Veuster komt met een genuanceerd en opmerkelijk antwoord.

Luister zelf even mee in onderstaande video: