ZITTING 1 SEPTEMBER 2016

TAMME BEDOENING VANDAAG

Veel valt er niet te melden.
Misschien punt 3: LOKALE POLITIE: BEGROTINGS- EN RESULTATENREKENING 2015 - BALANS PER 31 DECEMBER 2015:

Corpschef Dirk Lemmens & Gerald Adriaensen

Korpschef Dirk Lemmens kan hier uitpakken met fraaie cijfers dankzij besparingen zonder de dienstverlening noemenswaardig in het gedrang te brengen.

Duidelijk is ook dat voorzitter Gerald Adriaensen (CD&V) nog niet helemaal bekomen is van een blijkbaar uitputtende vakantie. Het voorlezen van de agendapunten lijkt een echte kwelling voor hem.
<<< rollover

Het gemeentebestuur wenst verder fairtradekoffie te serveren (gemeentediensten, ocmw, politiezone) en koffiemachines te huren. (Agendapunt nr. 9)
Geraamde kostprijs voor de komende 4 jaar: € 54.000 btw in.
Raadslid Piet Bouciqué van Vlaams Belang vindt dat de argumentatie om voor fairtrade te kiezen ontbreekt. Hij wenst prijsvergelijking met alternatieven die daarom niet unfair hoeven te zijn.
"Wij zijn niet verkocht en we leggen ons niet neer bij het dogma van fairtrade. Naar ons oordeel zijn er betere manieren om aan ontwikkelingssamenwerking te doen" aldus Piet.
Voor alle veiligheid voegt Piet er nog aan toe dat hij de koffiepauze van ons personeel hoegenaamd niet in het gedrang wenst te brengen.

Even slikken is het bij punt 11: AANKOOP BRANDSTOF DIENSTVOERTUIGEN GEMEENTE, POLITIE & OCMW (met tankkaarten): voor de komende 4 jaar wordt het verbruik geraamd op niet minder dan 412.000 liter wat neerkomt op ongeveer 460.000 euro en met de BTW erbij 560.000 euro...
Opgelet: CNG-tankbeurten niet inbegrepen.


ONTVANGST HERZIENING GRS SCHOTEN

Als 13de en laatste punt op de agenda komt het GRS nog eens aan bod.

Voorzitter Gerald Adriaensen (CD&V) vindt dat een stemming niet nodig is, een aktename volstaat.
Het agendapunt is dan ook in een handomdraai afgehandeld, geen enkel raadslid wenst te reageren...

Onze trouwe bezoekers weten al langer dat dit dure structuurplan hoofdzakelijk bedoeld is om het pad definitief vrij te maken voor de snode verkavelingsplannen van het college en om zo vlot een loopje te kunnen nemen met de belangen en verlangens van de Schotenaren.

Alles uiteraard handig en mooi met groene strik verpakt, bol van ronkende volzinnen met een overvloed aan milieuvriendelijke accenten, zorg voor de biodiversiteit, het leefconfort van de Schotenaren.... om te duizelen van de bezorgdheid van ons bestuur voor natuur en leefmilieu.

Als ons college erin slaagt dit plan door te drukken dankzij de dociele ja-knikkerij van menig raadslid, dan zal alras de aap uit de mouw komen en zal vlug blijken dat de verstedelijking van 'onze schone bloemengemeente' in galop de hoogte inschiet (die hoogte niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk te nemen!: 3 windturbines à 150 meter tiphoogte, tal van nieuwe appartementsgebouwen en misschien zelfs woontorens, nieuwe KMO-zone in natuurontwikkelingsgebied). Over de toenemende verkeersstromen, die al dat verkavelingsgeweld op onze dichtslibbende wegen zal teweegbrengen, gaan we maar zedig zwijgen.

Om nog wat extra mist te spuiten hebben onze Schotense verkavelingsstrategen het onnoemelijke lef volgende uitspraak van dr. Lout Jonkers ostentatief in de kijker te plaatsen op de startpagina van dit structuurplan:

<< Waar de menselijke maat verloren raakt, daar kan menselijkheid verloren raken.
Daar gaan systemen met de belangen van mensen op de loop >>

Ge moet maar durven!

Die uitspraak van dr. Lout Jonkers dook vroeger al eens op in de toelichting van schepen Erik Block (CD&V) bij de 'Visienota Ontwikkeling Havenplein'.

Krek dezelfde uitspraak is ook al terug te vinden in de inleiding van de projectdefinitie PPS IMAGO, nog zo een project dat uitpuilt van milieuvriendelijke intenties (op papier!). Er wordt geschermd met het creëren van een gezonde woon- en werkomgeving, klimaatneutralireit, biodiversiteit, ja zelfs met garanties voor duurzame mobiliteitsstromen(!).
Als al die plannen en projecten ooit goedgekeurd raken staat slechts één ding als een paal boven water: architecten en bouwondernemers zullen voluit aan de slag kunnen....
de rest zien we later wel.


VARIA

'Rode bal die wereld rondreist op bezoek in Antwerpen'. (GVA)
Burgemeester De Veuster (N-VA) meent plagiaat ontdekt te hebben en is zo vriendelijk na de zitting het geval nog eens te verduidelijken voor onze fotograaf.

Plagiaat?

'Ite, Missa est': triptiek van de hand van de Schotense kunstenaar Jan Legrand. Siert reeds geruime tijd
de trapzaal van het gemeentehuis
.

Begin 2011 noteerden we de donatie van een hele reeks van Jan's kunstwerken aan de gemeente.
Onze korte commentaar kunt u
HIER lezen, maar OPGELET: schrik niet van de luidruchtige 'poëtische?' ontboezemingen van een toen door de cultuurdienst ingehuurde Brusselaar.....


Schepen Iefke Hendrickx (N-VA) herinnert eraan dat op zondag 18 september uitzonderlijk de deuren van het Gelmelenhofke openzwaaien voor urbex fotografen (urban exploring: het fotograferen van verlaten gebouwen).

Aanvankelijk konden alleen beroepsfotografen inschrijven. Vervolgens ook 'serieuze' fotografen en als we Iefke goed begrepen hebben zouden uiteindelijk alle amateurfotografen welkom zijn.
Diploma's van fotograaf, btw-nummer, kunstenaarspas of opgave van uw fotowebsite blijkt dus niet meer nodig om toegang te verkrijgen.

Urbex fotografen gezocht


Raadsleden en collegeleden waren erg bedrijvig vandaag met het naar voren brengen van variapunten, echt dringende zaken zaten er niet tussen.

Eerlijk gezegd hadden wij eerder vragen verwacht over de geluidsoverlast tijdens de nacht van 27 op 28 augustus vanuit de tent in 't park, of over het uitblijven van toelichting bij het PPS-Imagoproject, toelichting die eigenlijk al voor de zitting van juni was beloofd.
Of over de grootscheepse grondwerken vlak bij het Reebos, het natuurreservaat op Wijtschot met beschadiging van de bomen in de Patappeltorenweg...

Grondwerken vlak bij natuurreservaat Wijtschot
rollover


Om af te sluiten enkele videofragmenten opgenomen tijdens deze zitting: