ZITTING 22 MEI 2014

De zitting start met een minuut stilte ter nagedachtenis aan de onlangs overleden Hilde Dox-Verschaeren, voormalig Volksunie-schepen en ocmw-voorzitster.


Belhamelredactie wenst de familie veel sterkte toe bij dit zware verlies.

 

Op de foto ziet u Hilde zoals ze gefotografeerd werd voor de gemeenteraads-verkiezingen van 1970 door onze verslaggever / fotograaf (toentertijd de fotograaf van de Schotense Volksunie).

Hilde Dox Verschaeren


Vermelden we ook dat er enkele bezoekers zich hebben beklaagd over fouten in onze verslaggeving van vorige maand.
Wij hebben geschreven dat burgemeester De Veuster (N-VA) negatief reageerde op de vraag van Groen om op 17 mei de holebivlag te hijsen en deze bezoekers stelden vast dat zowel in 'de Bode' als op de gemeentelijke webstek juist het tegendeel wordt getoond.... : een wapperende holebivlag op kop van de Paalstraat!

We kunnen onze bezoekers gerust stellen: neen, wij slapen niet tijdens de gemeenteraad en nog minder zijn we achteraf geneigd om er met onze pet naar te smijten bij de opstelling van ons verslag.
We hebben vraag en antwoord rond dit punt in de varia van vorige maand correct weergegeven en wie eraan mocht twijfelen kan steeds het eenparig goedgekeurde officiële gemeenteraadsverslag raadplegen van deze zitting. Daarin wordt juist hetzelfde verteld als op onze belhamelwebstek!

Maarten de Veuster Uw burgemeester zal zich achteraf gewoon bedacht hebben of werd door een of andere lobbygroep onder druk gezet, vandaar dat Schoten dus ondanks afwijzing in de gemeenteraad toch de holebivlag heeft laten wapperen.


Nog enkele kiekjes van de zitting:

Gerd Adriaensen

Secretaris mevrouw Verhoeven

Paul Valkeniers

Peter Arnauw

Wouter Rombouts


VERHOORKAMER (SALDUZ-WET) VOLDOET NIET

Overleg tussen verdachte en advocaat dient vertrouwelijk te blijven. Dit blijkt problematisch in het onlangs ingerichte verhoorkantoor.
Een advocate stelt vast dat ze moet roepen om zich verstaanbaar te maken voor haar cliënt, zodat de politie op de gang kan meeluisteren wat er besproken wordt. Ook camera's die alles opnemen, horen niet thuis in een ruimte voor vertrouwelijk overleg....

Zo ontvangt de Schotense politie via de procureur des konings een klacht van de stafhouder in verband met 'het ondermaats ingericht verhoorlokaal'.

Mits bijkomende 2.758,80 euro zou het euvel kunnen verholpen worden: geluidsisolatie aanbrengen, stuk van schrijftafel afzagen en conflicterende deur omdraaien.


CHARA EN DANSVLOEREN

Vorige maand kreeg de dansgroep Chara een opslagplaats toegewezen voor haar mobiele dansvloer, vandaag staat de toekenning van een investeringstoelage op de agenda voor de aanleg van een geschikte dansvloer in de sportzaal van het St-Michielscollege in de Papenaardekenstraat.

Raadslid Ghislaine Peleman (Vlaams Belang) wou weten waarom ook het college zelf niet met een kleine bijdrage kan tussenkomen
Schepen Luc van Gastel wijst erop dat het college in dit dossier niet echt vragende partij is, voor het college voldeed de huidige vloer perfect.

Vooraleer de investeringstoelage (maximum € 15.000) wordt toegekend dient er wel zekerheid te bestaan dat de dansvereniging gedurende minstens 15 jaar verder gebruik mag maken van de sportzaal.


PARKEERVERBOD IN GEMEENTELIJKE PARKEN AANGESCHERPT

Ingevolge herhaalde klachten inzake parkeerproblemen in het sportpark De Zeurt werden enkele aanpassingen goedgekeurd in het politiereglement van de gemeentelijke parken, waterlopen & vijvers.

Het bestuur belooft de nodige communicatie omtrent deze nieuwe regelgeving.


SOCIAAL WOONPROJECT GASKETELPLEIN

Op de hoek van het Gasketelplein en de Paalstraat verkoopt de gemeente 1.419 m2 bouwgrond aan De Ideale Woning om er een sociaal huisvestingsproject te realiseren.

De Ideale Woning betaalt hiervoor 567.000 euro (= 400 euro/m2)


NOODAGGREGAAT BIJ STROOMONDERBREKING

Op vraag van systeembeheer en integrale veiligheid wordt uitgekeken naar een mobiel stroomaggregaat met de bijhorende omschakelings- en zekeringsapparatuur om bij stroomuitval noodvoeding te kunnen verschaffen aan het serverlokaal en de vleugel van het gemeentehuis langs de zijde van de Verbertstraat.

Geraamde kostprijs 15.000 euro btw in.


BEUKEN KASTEELDREEF BETER BESCHERMEN TEGEN BODEMVERDICHTING

Groen raadslid Peter Arnauw vraagt een nieuwe visie te creëren rond het parkeren onder de beukenbomen van de Kasteeldreef. Tevens vindt het raadslid dat de opritten naar de garages beter kunnen afgebakend worden.
Het oppervlakkige wortelgestel van beuken is immers erg gevoelig voor bodemverdichting, meestal veroorzaakt door overmatig betreden of parkeren.
Ook de visuele aantrekkelijkheid van de dreef lijdt schade door het parkeren op de bermen.

Zeer terechte tussenkomst van het groene raadslid. Zelf hebben we op onze webstek jaren geleden (juli 2006) deze problematiek ook al aangekaart.

Ook HIER kunt u kijken hoe nonchalant ons bestuur in het verleden (maart 2006) omsprong met de prachtige beuken van de Kasteeldreef.


ENKELE VIDEOFRAGMENTEN VAN DE ZITTING

Video 1080pHD = geschikt voor weergave op 'volledig scherm'.