ARM PARK

Tijdens de laatste zitting vóór de grote vakantie heeft onze gemeenteraad het BPA ‘Kasteeldreef en Omgeving’ voorlopig goedgekeurd, waarin beschermingsvoorschriften opgenomen staan ten gunste van natuur en landschap in ons gemeentelijk park.

(Ge zult die voorschriften niet makkelijk terugvinden, beste internaut, want ze staan vermeld onder bestemmingsvoorschriften!  Uw college vond het niet nodig ook maar het geringste teken van reactie te geven toen onze spreekrechtbeoefenaar wees op deze vergissing.)

Soit, o.a. dus geen zware lasten deponeren of parkeren onder de bomen binnen de kruinprojectie.
Om ons te documenteren zijn we de eerste helft van juli eens poolshoogte gaan nemen, kwestie van de toestand te kennen zoals die er momenteel uitziet.

T’ allen kant, zoals u ziet, geparkeerde wagens en menige container onder de bomen.

Komt daar nog bij dat de voorbije winter duchtig grote beuken werden weggezaagd op en rond de plaats van de jaarlijkse festivaltent… één zieke was erbij en die stam bleef ostentatief lang ter plekke liggen terwijl de gezonde exemplaren al na korte tijd volledig opgeruimd waren. Er was plaatsgebrek voor de festivalinfrastructuur en daarvoor moest dus nog maar eens een stuk van ons beschermd(!) park ophoepelen…

 Wat inmiddels ook zo klaar als een klontje is: de nefaste invloed van de door ons bestreden nieuwe Y-weg in het park: zuigt inderdaad bijkomend autoverkeer aan en die rare bochtenkronkels van de tracéverlegging worden nu ook duidelijk: allemaal in functie van de festivalinfrastructuur.

Zorg voor de natuur in ons park? Da’s huilen met de pet op…

Onverantwoord dat ons bestuur nog een tweede festivalplein tracht te realiseren.
En dat in een park dat zo al erg magertjes uitvalt en langs alle kanten wordt belaagd.

Uiteraard dat die beuken moesten verdwijnen ...zo'n gevaarte van een kraan zie je die al maneuvreren tussen de bomen?
TERUG