ZITTING 24 APRIL 2014

Een vrij saaie zitting vandaag.

Naar jaarlijkse traditie staat Mia Ketels alweer paraat bij de ingang van de raadszaal om de raadsleden Rode-Kruisstickers aan te bieden.


Stickers Rode Kruis Mia Ketels vlijtig in de weer met stickerverkoop ten voordele van het Rode Kruis.
Monik van den Bogaert  

Voor de nodige verslaggeving over de intercommunales CIPAL en PONTES verschijnen vandaag de heer Koen Goor (relatiebeheerder bij cipal) en mevrouw Miranda Schildermans (adjunct directeur bij pontes) op de raad.
Na hun voortreffelijke toelichting werden beide personen op de rooster gelegd door de socialisten.
Bleek onder meer dat zij niet de juiste kwalificatie hebben om namens hun intercommunale te komen spreken voor de gemeenteraad.

Koen Goor Koen Goor brengt verslag uit over de intercommunale CIPAL.
Miranda_Schildermans Miranda Schildermans doet hetzelfde over PONTES (crematoriumbeheer)

We hebben het onze bezoekers reeds gezegd: toen sp.a nog mee in het bestuur zat was er voor onze rode vrienden geen vuiltje aan de lucht met de toen erg manklopende verslaggeving.
Nu vanuit de oppositie werd er klacht ingediend bij de gouverneur en wordt zorgvuldig nagekeken of alles correct volgens het boekje verloopt....

(Lees HIER wat onze spreker in 2004 te horen kreeg van socialistisch raadslid Raymond Dieltjens)


 


 

 

 

 

 

Video 1080pHD >>>

 
SP.A VERWACHT 'VISIE' VAN KERKFABRIEK

Via goedkeuring lastvoorwaarden voor aanschaf lichte bestelwagen op aardgas voor de logistieke doeleinden van onze politie, de aanduiding van afgevaardigden voor de vergaderingen van INTEGAN en AWW, een aanpassing van de financiering van het OCMW vanuit het gemeentefonds belanden we bij de kerkfabriek van de Heilige Familie: deze vraagt een buitengewone toelage (geraamd € 12.000) voor het saneren van de oostelijke gevel van het kerkgebouw.

Raadslid Kurt Vermeiren (sp.a) herinnert er bij deze gelegenheid aan dat het tijd wordt dat deze kerkfabriek eindelijk eens een langetermijnvisie gaat voorstellen zoals voorzien in omzendbrief § 3.5:
"Om de beschikbare middelen zo gericht mogelijk in te zetten, is die langetermijnvisie nu ook een voorwaarde voor de toekenning van subsidies".

Het socialistische raadslid vraagt het college om de kerkfabriek schriftelijk op de hoogte te brengen van deze instructie uit de omzendbrief.


VLAAMS BELANG ZIT MET VRAGEN ROND AANSTELLING NIEUWE STRAATHOEKWERKER

Zolang hiervoor nog Vlaamse trekkingsrechten beschikbaar zijn wenst ons college een nieuwe deeltijdse (6 uren per week) straathoekwerker aan te werven.

Raadslid Piet Bouciqué (Vlaams Belang) wenst te weten hoe groot het probleem met hangjongeren momenteel is en of dit al in kaart is gebracht.

"Waar eindigt de taak van de straathoekwerker en waar begint die van de politie?" is zijn tweede vraag.

Tenslotte wil Piet weten of deze functie overeind blijft als de gemeente zelf moet opdraaien voor de kosten.

Volgens burgemeester De Veuster (N-VA) vallen de problemen best mee, ze verplaatsen zich wel regelmatig. (Kort na deze geruststellende verklaring wordt bekend dat hangjongeren een gat hebben gebrand in de dure tartanpiste in het gemeentepark.)

Het voordeel van een straathoekwerker in vergelijking met de politie is de betere toegankelijkheid. De functie is aanvullend op de beroepskracht van het jeugdhuis.

"Als de subsidies opdrogen? Dan kijken we wel".


Overleg op meerderheidsbanken  
Gerd Adriaensen en secretaris  
Luc van Gastel even afwezig?  
Voorzitter en secretaris  

BEVELPOST VERKEERSLICHTEN MARKT-CHURCHILLLAAN-VERBERTSTRAAT

Genoemde bevelpost raakt verouderd en moest de voorbije jaren reeds herhaaldelijk hersteld worden.

Met het oog op verkeersveiligheid - te veel verkeersstromen van zowel (vracht !)auto-, fiets- als voetgangersverkeer - wordt een totaal nieuwe bevelpost voorgesteld.

Groen bij monde van raadslid Eric de Swaef is er als de kippen bij om een volledige herschikking te eisen van heel die verkeersknoop en dat liefst gekoppeld aan de herinrichting van het marktplein.
Die permanente maxiparking is al lang een doorn in het oog van Groen.
'Betongrijze' Eric wenst onverwijld enige voorstellen te bespreken in de raadscommissie Mobiliteit.

Nu, waarde Eric, verkeersveiligheid houdt niet alleen verband met de goede inrichting van een verkeersknooppunt, ook de steeds maar toenemende drukte van het verkeer speelt hierbij een niet te onderschatten rol. En om die drukte gevoelig op te voeren heeft Groen de voorbije tien jaar flink zijn best gedaan: Nieuwe verkavelingen vlotjes mee goedgekeurd, bijkomende industriezone's mee op poten gezet... nooit eens gedacht aan de nieuwe verkeersstromen die dat allemaal genereert?

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Wijzelf hopen dat er op korte termijn een oplossing komt voor de aartsgevaarlijke conflictsituatie tussen rechtdoor rijdende fietsers (richting Paalstraat) en rechts afslaande (vracht)wagens (richting Braamstraat - Hoogmolenbrug).

Niet zo lang geleden verongelukte daar nog een bejaarde fietster.


BURGEMEESTER LAAT ZICH NIET VANGEN

Tijdens de Varia komt diezelfde Eric van Betongrijs aandraven met de vraag om op IDAHOT (17 mei, de
Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie) de holebi-regenboogvlag te hijsen.

Natuurlijk weet deze knaap dat de kans erg klein is dat aan zijn bede gevolg zal gegeven worden, waarschijnlijk was het alleen maar de bedoeling om burgemeester De Veuster (N-VA) te verleiden tot onbesuisde politiek-niet-correcte uitspraken.

Geen typisch Schotense aangelegenheid volgens de burgemeester en eenmaal ingewilligd zou dit een onoverzichtelijke reeks nieuwe aanvragen tot gevolg kunnen hebben. Geen holebi-regenboog dus op 17 mei.Achterop hinkend VRT-nieuws:
op 3 mei 2014 wordt daar uitgepakt met het nieuws dat de prijs van het drinkwater op 10 jaar tijd verdrievoudigd is... onze trouwe lezers weten sedert december 2008 hoe de vork aan de steel zit !