ZITTING 28 NOVEMBER 2019

Nogmaals uitgelopen tot een stuk na middernacht.

Een loodzware start met de presentaties van 3 intercommunales.
Deze sprekers hadden zich behoorlijk voorbereid en dachten de gemeenteraad te charmeren met uitvoerige uitleg over het reilen en zeilen van hun intercommunale, in zoverre dat voorzitter Lieven de Smet (N-VA) enkele malen moest tussenkomen om de welbespraakte dames en heren er op te wijzen dat er nog een zware agenda op het programma stond....

Toen deze kelk aan de raadsleden was voorbij gegaan meende de voorzitter spoed te kunnen zetten achter de afhandeling door tussendoor agendapunten te bundelen zodat er minder stemmingen dienden afgehaspeld te worden. Helaas alweer een slag in het water want vanuit de oppositie werd hier en daar opsplitsing gevraagd en amendementen ingediend.

Vreemd dat geen enkel raadslid op het idee kwam om eens te informeren bij het bestuur voor wanneer de decretaal opgelegde tweede informatieronde 'intercommunales' voor 2019 nu was voorzien.... tussendoor eens een lachsalvo zou zo'n zware agenda best wel wat draaglijker maken!


Hieronder enkele kiekjes van de woordvoerders (m/v) van de intercommunales PIDPA, WATER-LINK en FLUVIUS.
Bemerk ook op de monitor dat Pidpa nieuwe plannen onderzoekt voor de voormalige waterwinnings-gronden op Schotens grondgebied. Architecten en bouwpromotoren die al openlijk droomden over 'ontwikkeling' van deze gronden zouden wel eens van een kale reis kunnen terugkomen.

In onderstaande video hoort u het de afgevaardigden van Pidpa zelf uitleggen. Aan het woord: Kirsten Caers en Erwin van San:

Nieuwe plannen voor pidpa-gronden in Schoten

Erwin van San Pidpa-woordvoerder

Ann Vylders Water-link

Franky Cosaert CEO Water-link

Ines Thijs FLUVIUS

Rolf SCHRAMME - Key Account Manager FLUVIUS

Voor Water-Link: Ann Vylders en Franky Cosaert.
Voor Fluvius: Ines Thijs en Rolf Schramme.


Vergeten we nog te melden dat sommige raadsleden om 18u reeds present waren voor een AGB-zitting en om 19u door onze korpschef Jack Vissers een overzicht voorgeschoteld kregen van het Zonaal Veiligheidsplan. (zie onderstaande foto)

Jack Vissers over het Zonaal Veiligheidsplan


DIMMEN OF DOVEN ?

Agendapunt 17: 'Masterplan openbare verlichting: aanpassingen' geeft aanleiding tot behoorlijk wat discussies.
Groen voelt zich ongelukkig omdat het doven van verlichting werd omgezet naar dimmen. Sp.a en cd&v leggen dan weer de nadruk op het feit dat de verkiezingsbelofte van N-VA "mensen terug comfort geven" een duurzaam verlichtingsbeleid in de weg staat....

Beluister in onderstaande video hoe de burgemeester de discussie afsluit:


INTERGEMEENTELIJK RUP WOONPARKEN - BESTEK

Ongelooflijk maar waar, dit belangrijke agendapunt nr. 18 wordt zonder enige opmerking of vraag prompt goedgekeurd... Een goed jaar geleden heeft onze medewerker de gemeente reeds via het spreekrecht gewaarschuwd voor de verraderlijke adders onder het oogverblindend groene gras in deze peperdure GROENE ZES-plannen.

We gaan dat hier niet opnieuw uit de doeken doen. Klaar en duidelijk is alles na te lezen in het verslag van het spreekrecht tijdens de zitting van oktober vorig jaar.

Misschien vraagt u zich af waarom dit bestek na goedkeuring in oktober 2018 nu opnieuw ter stemming moet liggen.... Heel eenvoudig: de kostprijs was schromelijk onderschat. Er moet dus een nieuwe aanbestedingsprocedure opgestart worden voor dit intergemeentelijk RUP.

Van de weeromstuit haakt de gemeente Zoersel af. Die beginnen blijkbaar - m.i. terecht - nattigheid te voelen.
Vanaf nu dus GROENE VIJF.


BEGRAVING ECOLOGISCH AFBREEKBARE URNEN

Dit agendapunt nr. 24 veroorzaakt dan weer heel wat gepalaver.
Opmerkelijk is dat burgemeester Maarten de Veuster (N-VA) nu plots toch gewonnen is voor het aanbrengen van naamplaatjes in de buurt van de plaats voor de begraving van ecologisch afbreekbare urnen en voor asverstrooiing. Hopelijk zal dit ook gelden voor stoffelijke resten die in een knekelput worden gedumpt (via ontbeendering na de 10 jaar gewaarborgde rust).

Dat "de Kurt of den Erik" nu als bedenkers worden gelauwerd is wel wat kort door de bocht.
In de jaren 90 van vorige eeuw heeft ons voormalig raadslid Albert Leenaerts als eerste gedenkplaatjes voorgesteld op ons kerkhof. Ook zijn 'akoliet' heeft via zijn spreekrecht hier herhaaldelijk op aangedrongen na de grafschennige ontbeenderingen georganiseerd door de vroegere burgemeesters. Een laatste maal nog in 2012 tijdens de zitting van 20 december.

Hij hoopte toen op 'de kracht van verandering'. En jawel, er schijnt dus iets te veranderen.... na decennia geduld oefenen.

Luister hieronder in de video naar de betreffende uitleg van de burgemeester:


"ZEER BOEIEND EN ZEER LEERRIJK"

Een pluim verdient zeker onze korpschef Jack Vissers die om 19u niet alleen een degelijk overzicht gaf van het Zonaal Veiligheidsplan, maar ook aanwezig blijft om agendapunten toe te lichten die betrekking hebben op de politiewerking.
Daarenboven wenst hij ook nog vragen te beantwoorden van de cd&v-raadsleden Erik Maes (overlast voetbalsupporters in sporthal Vordenstein) en Erik Block (verkeersveiligheid in schoolomgevingen). Jammer genoeg voor onze korpschef komen die vragen helemaal op het einde van de openbare agenda, tegen twaalven dus.

Voor dat engelengeduld wordt hij vriendelijk bedankt door voorzitter Lieven de Smet (N-VA). Het lange wachten bleek geen probleem voor onze korpschef, hij vond de zitting "zeer boeiend en zeer leerrijk"!

Of dit laatste ironisch bedoeld was laten we in het midden.

Jack Vissers, Erik Maes en Erik Block