ZITTING 25 OKTOBER 2018

Er dagen weer heel wat scholieren op die verslag dienen op te maken van een gemeenteraadszitting. Jammer, maar ze treffen alweer een erg matte zitting.

Via storend galmende luidsprekers mag onze nr. 32 zijn spreekrecht uitoefenen. Hij heeft de toelichtingsstukken rond Mobiliteitsplan en De Groene Zes uitgeplozen.

Punt 5: DEFINITIEVE GOEDKEURING BELEIDSPLAN - HERZIENING MOBILITEITSPLAN - ADVIES

Verbluffend snel schieten we op, geachte voorzitter, burgemeester, college- en raadsleden. Na jaren van aanmodderen en na een voorlopige goedkeuring einde juni van dit jaar wordt hier de definitieve goedkeuring voorgelegd. Flink doorgewerkt tijdens de vakantie. En het resultaat is ernaar.

Zo wordt er veel hoop gesteld op de nieuwe Hoogmolenbrug voor een vlottere afwikkeling van het verkeer…misschien waar in enkele gevallen maar het gros van de bruggebruikers zal rondjes mogen draaien zonder dat er iets veranderd is aan de feitelijke capaciteit. Dat wordt opnieuw aanschuiven tijdens de spitsuren en dra zie ik de dringende roep komen naar een verbinding richting Borgeindstraat, dwars door het schaarse groen.

Ook van de tweede zogenaamde ringweg wordt veel heil verwacht… tot de twee en een halve eurocent valt van de bewoners die langs dit parcours wonen: gegarandeerd heibel eens deze mensen doorhebben wat er boven hun hoofden hangt.

De flou artistique rond – ik citeer – “de parkeerproblematiek in woonstraten” voorspelt niet veel goeds. Een definitieve oplossing voor de problemen van het voortuinparkeren is duidelijk nog niet in zicht.

Al dat gestudeer en dure plannenmakerij doet vooral de studiebureaus floreren, zolang we hier in Schoten appartementenbouw en verkavelingen van open ruimtes niet aan banden willen leggen blijft het dweilen met de kraan open.

De honderden voertuigen, zo personen-, bestel- als vrachtwagens, die er nog bovenop gaan komen na de realisatie van de KMO-zone, de twee superverkavelingen tussen Heikant en Kruispad en het woonproject op de huidige DDW-site zullen van de Schotense mobiliteit uiteindelijk een volstrekt onontwarbaar boeltje maken. Met of zonder mobiliteitsplan.


Punt 6: INTERGEMEENTELIJK RUP WOONPARKEN - BESTEK

‘Bebouwd perifeer landschap’ werd omgevormd tot het mooi klinkende ‘de groene zes’: een strategisch project dat bulkt van de vrome groene intenties.

Met jammer genoeg hier en daar wel een vreemd of dubbelzinnig zinnetje ertussen: “Dit gebied is een gegeerde toekomstpartner voor tal van nieuwe ontwikkelingen”. “40 domeinen komen in aanmerking voor herontwikkeling”.

Hier in Schoten weten we zo stilaan wel wat onze traditionele politici verstaan onder ‘ontwikkeling’.

Nog: “Heel wat functies denkbaar: natuurgebied, buurtpark, stadsboerderij, speelbos, cohousingproject of cultuurcentrum” verder: “economische meerwaarde creëren” en “waaraan hebben de inwoners het meeste nood? Open ruimte, sportinfrastructuur, ouderenzorg, betaalbare woningen...”
U voelt hem al komen? Op kousenvoeten!

Dan nog wat “toolkits implementeren” en de iets of wat kritische lezer kan reeds met de ellebogen aanvoelen dat heel de begeleidende groene fraseologie nep is en dat het er vooral op aankomt dat kettingzagen, betonmolens en bakstenen zullen kunnen aanrukken.

Nog vergeten te melden: het is gedeputeerde Ludwig Caluwé (CD&V) die het hele verhaal van de Groene Zes trekt en – zo lezen we – “nog heel wat in de pijplijn heeft zitten”!
Ja, dat zal wel, ’t is toevallig ook de voorzitter van POM provinciale ontwikkelingsmaatschappij die enkele jaren terug op de grens met Schoten aan de Houtlaan in Wijnegem zonder scrupules een prachtig stuk natuur heeft platgewalst om plaats te maken voor een troosteloze KMO-vlakte. (Bekijk nogmaals de flashvideo van die brutale groenslachting)

Onze gemeente kan beter geld en energie steken in de plannen van Groen Kruis en GruunRant, het aaneensmeden van groene gebieden rond Antwerpen zoals enkele maanden terug nog heel wat N-VA burgemeesters overeengekomen zijn.
Lijkt me zinvoller dan een hele reeks streekplannen en RUP’s te bekostigen die toch, zoals al gebleken is, à la tête du client gewijzigd kunnen worden.

Met dank voor de aandacht.


PROBLEMEN IN DE BOEKHOUDING

Gemeenteambtenaar moet een ongezonde beestenstiel zijn.... zoveel zieken!
Schepen Valkeniers (VLD) schetst het probleem in onderstaande video, met aansluitend nog een klein incidentje bij de stemming, net als vorige maand (GR 6 september) te wijten aan verstrooidheid:

Meteen was die wijziging meerjarenplan en budget het laatste punt van de agenda.
Groen maakte tussendoor de opmerking dat de bestrijding van de klimaatopwarming voor minstens 10.000 euro extra kosten zal zorgen.

Zoals reeds gezegd viel er voor het overige weinig opzienbarends te noteren.

De twee punten die onze spreekrechtbeoefenaar ter sprake bracht werden op een drafje afgehandeld zonder enige reactie of verwijzing naar het spreekrecht.
We noteerden bij het mobiliteitsplan wel een onthouding van CD&V-raadslid Ann Pycke die - samen met Groen - de 'opwaardering' van haar stukje Kopstraat met onder meer de in- en uitgang van Vordenstein duidelijk niet zag zitten.

Zo komen we ook te weten dat er nog steeds 3 betrekkingen openstaan voor commissaris in het operationeel kader van de politie. Die zoektocht blijft dus aanslepen.

De functie van 'Beleidsmanager Samenleven' wordt open verklaard. Een voltijdse statutaire functie die de diensten cultuur, sport, jeugd, zorg en welzijn onder zijn vleugels zal nemen.

Ingevolge nieuwe regels in de Europese Privacyverordening wordt een bijgewerkte Privacyverklaring goedgekeurd.

Volgt een reeks agenda's van buitengewone algemene vergaderingen van intercommunales die ter goedkeuring worden voorgelegd.

Tot volgende maand.