ZITTING 6 SEPTEMBER 2018

START Gemeenteraad

Ook opgemerkt dat onze burgervader sedert begin dit jaar niet meer voor de Belgische driekleur zit maar voor onze leeuw?
Twee lege CD&V-schepenzetels vandaag.


KERKFABRIEKEN EN SOCIALISTEN: HEEFT NOOIT GEBOTERD

En ook nu weer verklaart Monik van den Bogaert (sp.a) de jaarrekeningen 2017 niet te zullen goedkeuren. Onder meer omdat de kerkfabrieken van Schoten er volgens haar niet in slagen een degelijke langetermijnvisie voor te leggen.

Grappig detail: tijdens de stemming over dit agendapunt zal Monik met een stevige 'JA' uitpakken.
Consternatie en hilariteit in de zaal, maar na enig palaver wordt tenslotte toch een 'NEEN'-stem genotuleerd. Verstrooidheid kan de besten overkomen.....

Onze belhamel overkwam dit ook destijds als gemeenteraadslid. Hij kreeg te horen: "Een éénmaal uitgebrachte stem kan nooit herroepen worden". Socialisten blijken altijd en overal een streepje voor te hebben....


OVEREENKOMST AANSTELLING GEBIEDSMANAGER GOEDGEKEURD

Deze functie wordt naar voor geschoven om een doorgedreven herontwikkeling mogelijk te maken in het projectgebied 'Kanaalkant' (Albertkanaal: Antwerpen, Schoten, Wijnegem).
De gebiedsmanager zal moeten werken binnen de POM organisatie aan de realisatie van de ruimtelijke totaalvisie uit het Kaderplan Albertkanaal.

Bij geen enkel raadslid ging er een belletje rinkelen bij het horen van de naam 'POM' (Provinciale
OntwikkelingsMaatschappij), een projectontwikkelaar met de kwalijke reputatie niet te nauw te kijken als er natuur moet opgeofferd worden (herinner u de verschrikkelijke kaalslag juist op de grens met Wijnegem aan de Houtlaan).

Voorzitter van POM is bestendig afgevaardigde Ludwig Caluwé (CD&V) - niet minder dan 37 mandaten, ambten en beroepen in 2017 (bron: Cumuleo) - naam die toevallig (?) ook opduikt als stuwende kracht achter 'De Groene Zes'....
Schotense boer let niet alleen op uw ganzen maar ook en vooral op uw groene natuur!


PROBLEMEN MET HOMOFOBIE (door Groen toegevoegd agendapunt)

Groen stelt de laatste tijd een toename vast van homofobie.

Gevraagd wordt dat onze gemeente het initiatief "STEMMEN 2018" van de LGTB+ beweging zou steunen.

Hiertoe zou elke lokale lijst 3 centrale actiepunten moeten onderschrijven voor de volgende bestuursperiode:

- genderneutrale formulieren.

- anti-discriminatiecharter toepassen in het subsidiereglement met aandacht voor holebi- en transfobie.

- lid van schepencollege belasten met verantwoordelijkheid voor gelijkekansenbeleid.

Waar het kalf eigenlijk gebonden ligt kwamen we niet te weten. Want een bepaalde ingevoerde religie bij naam vernoemen in deze problematiek is blijkbaar niet gewenst. Zou te veel stemmen kunnen kosten.

Onze belhamel ziet na de installatie van genderneutrale toiletten ten gemeentehuize de vraag al rijzen naar openbare toiletten voor exhibitionisten, potloodventers... dit zullen wellicht de volgenden zijn die zich geviseerd (haha) gaan / willen voelen. Komaan, groene jongens, laat u helemaal gaan.


VARIA

NOGMAALS GROEN: TE WEINIG BELGISCHE VLAGGEN OP 21 JULI !

Ach, dat was nog niet het ergste, maar er bleken na telling van de officiële masten zelfs merkelijk meer Vlaamse Leeuwen te klauwen dan er tricolore dundoeken wapperden op 21 juli....

Met deze interpellatie herinneren onze groene jongens de Schotenaren eraan dat Groen staat voor onversneden belgicisme.
Of dat volgende maand veel stemmen gaat opleveren lijkt ons twijfelachtig.