ZITTING 12 SEPTEMBER 2019

Raadslid Ilse Stockbroekx (N-VA) is voldoende hersteld om haar taak als raadslid opnieuw op te nemen.
De gemeenteraad neemt akte van de beëindiging van de periode van verhindering.
Kathleen Dox wordt door de voorzitter bedankt voor het tijdelijk inspringen.

Ilse Stockbroekx opnieuw present


Op aangeven van voorzitter Lieven de Smet (N-VA) krijgen Wouter Rombouts (N-VA) en Tom van Grieken (Vlaams Belang) een warm applaus: zij stapten deze zomer in het huwelijksbootje.


Onze kersverse korpschef Jack Vissers verschijnt in groot ornaat om de voorgeschreven eed af te leggen in handen van de burgemeester.

Jack Vissers de nieuwe korpschef verschijnt in groot ornaat om de eed af te leggen.

Eedaflegging Jack Vissers

Jack Vissers ontvangt de felicitaties van de burgemeester en applaus van de zaal.

Burgemeester De Veuster en korpschef Jack Vissers


Tussen twee haakjes:

Bekijk bovenstaande foto van de ondertekening door onze kersverse korpschef. Wat stoort er op die foto?

Als er in de plaats van die opvallend hoge Spa-flessen nu eens een neutrale karaf zou staan, dan zou dat een stijlvolle foto zijn.

Nu komt het rommelig over + dan nog in een openbare zitting reclame voor een welbepaald merk, zelfs hier en daar flesjes van een cola-multinational....

Tijdens een openbare zitting liefst alleen water ter beschikking en in een neutraal recipiënt.

Waar is de tijd dat men er hier aan dacht alleen nog kraantjeswater op te dienen tijdens openbare zittingen.....?                                                                                           rollover >>>

geen flessenparade met reclame.

5de FASE UITBOUW ANPR-NETWERK. KOSTPRIJS:   € 165.980,25 (zonder mogelijke prijsverhogingen)

Wijnegembaan, Schijnparklaan en Victor Frislei zijn uitverkoren om ook een installatie te krijgen voor het automatisch herkennen van nummerplaten.

VB-raadslid Peter Vanaken verklaarde zich voorstander van deze installatie maar vroeg zich wel af of deze dure investering wel adequaat genoeg zal renderen gezien het schrijnende tekort aan personeel dat deze gesofistikeerde installatie kan bedienen en controles uitvoeren.....

In Vlaanderen reeds 900 ANPR-camera's geïnstalleerd tegenover amper 40 in het Walenland, wist Peter nog te melden.

De hoop werd uitgedrukt dat onze burgemeester de problematiek rond de werking en opvolging van dit ANPR-netwerk zou aankaarten in Brussel en desnoods in het oor van zijn vriend Jan Jambon zou fluisteren.


NIEUWE VOERTUIGEN VOOR ONZE POLITIE

Aankoop van een VW Transporter-combi als interventievoertuig en een Skoda Octavia 2 liter als anoniem politievoertuig wordt vlot goedgekeurd door de gemeenteraad.

Samen goed voor iets meer dan 100.000 euro, BTW en nodige ombouw inbegrepen.


HELE RIST BELASTINGEN EN RETRIBUTIES

De agendapunten 12 tot en met 29 behelzen allemaal belastingen en/of retributies.

Bij punt 29 (opcentiemen op de onroerende voorheffing) waren we wel licht ontgoocheld omdat Vlaams Belang deze belasting zonder meer mee goedkeurde..... Blijkbaar volledig uit het oog verloren dat ze ook een anti-belastingpartij zijn.

Het minste dat VB had kunnen doen was de belofte van VLD en CD&V in herinnering brengen om na de spectaculaire verhoging (bijna een verdubbeling!) van deze belasting in 2004 zo snel mogelijk terug te keren naar een aanvaardbare aanslag die de vergelijking met onze omliggende gemeenten kon doorstaan.
De schuchtere daling met 225 opcentiemen van december 2005 was een mager beestje (gemeenteraads-verkiezingen in 2006 !) en de piepkleine verlaging met 25 opcentiemen - ocharme - van december 2016 was helemaal een druppel op een gloeiende plaat.
Van die gulle belovers mag wel een straffer efforke verwacht worden, indien ze de gedane belofte echt willen nakomen!


LEEGSTAND IN WIJK KLARRE WARRE

Raadslid Erik Maes (cd&v) trekt van leer tegen de leegstaande woningen van de Ideale Woning in de wijk Klarre Warre.
Het verwondert de burgemeester Maarten de Veuster (N-VA) dat de interpellant de gemeente hierover aanpakt en wijst er fijntjes op dat de Christelijke zuil zo'n 20 maal meer aandelen bezit in de 'Ideale Woning' dan de gemeente Schoten.....

Het lijkt er meer en meer op dat die eens zo almachtige christelijke zuil het spoor bijster aan het raken is.

Zo lezen we op folders van Mani Fiesta (festival van PVDA-signatuur) dat Marc Leemans (ACV) er het woord zal voeren.


Bij de sponsors voor dit communistische festival ontwaren we zowaar ook de Christelijke Mutualiteit.

Pedalen kwijt ?

CM op communistische tour

AANVANKELIJKE BOSGRONDEN (VAN GASTEL BRECHTSEBAAN) NU PLOTS BOUWGRONDEN

Groen raadslid Peter Arnauw heeft bedenkingen bij de toelating verstrekt door het college om op die gronden niet minder dan 8 woningen te bouwen. Klopt niet me het vigerende gewestplan (bosgebied!) en RUP (waarin de toestand werd geregulariseerd met de uitdrukkelijke vermelding dat er achteraf hoogstens twee woningen mochten komen en dit alleen langs de Brechtse Baan).

Ondanks de mooie uitleg van ons college blijven ook wij met een vraag zitten: Wat is nu eigenlijk het nut en de waarde van zulke Gewest- en RUPlannen als daar zo gemakkelijk uitzonderingen kunnen op toegestaan worden?

En ja, die uitzonderingen zijn haast altijd richting verkaveling, terwijl in dit geval natuurherstel de aangewezen weg zou moeten zijn.

De eigenaars hebben niet alleen hun overtreding zien regulariseren maar krijgen nu ook nog een flinke meerwaarde voor hun grond in de schoot geworpen.... bosgebied dat mits enkele listige tussenstappen plots is omgetoverd in bouwgrond.

Hier en daar zullen er ongetwijfeld champagnekurken knallen!

De verdediging van deze collegebeslissing door schepen Paul de Swaef (N-VA), met ons inziens zwakke argumenten, kunt u beluisteren in onderstaande video:

Iemand "4 superbelangrijke argumenten" gehoord?

- die "enorme betonnering" die alleen zou kunnen gesaneerd worden als er een "economische reden" tegenover staat.... wij dachten altijd dat een illegale vervuiler zelf moet zorgen voor de opruiming.

- een "enorm draagvlak".... omdat er toevallig geen bezwaren zijn ingediend en enkele buurtbewoners een klapke zijn komen doen. En daaruit dan besluiten:"Iedereen vindt het een goed project".
Wel opvallend hoe dikwijls dat argument van "geen bezwaren" zwaar benadrukt wordt in de speech. Een veel gebruikt nepargument in de vastgoed- en bouwsector.

- "heel veel besproken met diensten en experts extern en intern". Een bewering die niet te controleren valt. Dat er heel wat besproken is zal wel waar zijn. Echt alleen met experten en alleen over de ruimtelijke ordening....?

- "zuurstof voor de ondernemer" met zijn 8 werknemers. Als we iedere ondernemer in Vlaanderen een dergelijke zuurstofkuur moesten aanbieden zou er niet lang bosgebied en open ruimte overblijven.
En wat lezen we in de Bode van Schoten (#1683 12 november 2019 blz.40)? Dat de eigenaars na deze succesvolle zuurstofkuur dapper op zoek zijn naar een nieuwe vestigingsplaats in Schoten en "nog grote plannen" koesteren.... Je zou ook van minder 'zuurstof' reeds euforisch worden!

- "voor Schoten de juiste beslissing"? Neen, een totaal foute beslissing die de deur openzet voor verdere regularisaties en 'zuurstofkuren', een beslissing volledig in lijn met de gebruikelijke manier van werken die de ruimtelijke ordening in Vlaanderen tot één grote puinhoop heeft herleid.


Om af te ronden nog kiekjes van enkele verkozenen des volks:

Maarten de Veuster

Lieven de Smet met Spawater in de aanbieding?

Erik Maes (CD&V)

Wouter Rombouts (N-VA)

Iefke Hendrickx (N-VA)

Erik Block (CD&V)

Walter Brat (N-VA)

Maarten de Veuster (N-VA)

Veronique d’Exelle (N-VA)