ZITTING 25 APRIL 2019

Enkele markante nieuwsfeiten: Nicole Verhoeven wordt de titel van eresecretaris toegekend en Monik van den Bogaert mag zich voortaan ereschepen noemen. Beide titels werden bij eenparigheid van stemmen en met applaus toegekend.

Archieffoto van onze kersverse eregemeentesecretaris Nicole Verhoeven.


Monik van den Bogaert

Archieffoto van de nieuwe ereschepen Monik van den Bogaert. Laatst overgebleven sp.a-raadslid Kurt Vermeiren blijft volharden in de rekenkundige boosheid en blijft spreken over 47 dienstjaren voor Monik in plaats van 48......


Zoals elk jaar in april bij de start van de zitting biedt het Rode Kruis steunstickers aan die gretig afgenomen worden door college- en raadsleden. Rode Kruis verkoopt stickers

Zwaan

De publieke tribune zit stampvol met sympathisanten van de wijk Zwaan die via een verzoekschrift komen protesteren tegen het wegvallen van de mogelijkheid om het kanaal via het sas over te steken.

Het college en alle partijen verklaren zich solidair met  de wijk.

Schepen Wouter Rombouts van N-VA wijst er wel op dat het de Scheepvaart is die uiteindelijk zal beslissen wanneer er een oversteek komt in de wijk.

Hieronder video met antwoord vanuit het college:


DRIE NIEUWE ELEKTRISCHE LAADPUNTEN DEFINITIEF GOEDGEKEURD

De uitrol van deze laadpunten wordt vandaag afgerond met de goedkeuring van een aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer. Tevens zullen de nodige borden aangebracht worden.

Het betreft: Pleintje Jozef Hendrickxstraat, Pleintje Commissaris Hubersstraat en Sporthal De Zeurt.


TOEGEVOEGDE AGENDA

Eerst is Dieter Peeters (cd&v) aan de beurt die het bestuursakkoord in de gemeenteraad besproken wil zien. De voorstelling van dit akkoord in het Kasteel op 8 april was voor dit raadslid blijkbaar niet voldoende.
Ook vandaag heeft de bespreking van dit document weinig om het lijf.

Volgend raadslid met niet minder dan 3 toegevoegde punten is Maya de Backer (groen).

Zij dringt aan op een zebrapad en een fietsoversteekplaats in de Borgeindstraat ter hoogte van de ingang naar de appartementsblokken neergepoot in het voormalige domein Legrelle (door Maya eufemistisch aangeduid als "ontwikkeling ! van priv├ędomein Borgeind", uiteraard, want liefst niet in herinnering brengen dat de partij groen de appartementisering van deze groene buffer mee goedgekeurd heeft).

Soit, Maya heeft wel degelijk gelijk dat het daar "soms tot verwarrende verkeerssituaties" komt met fietsende leerlingen van en naar het college. En daar is niet alleen het ontbreken van oversteekplaatsen verantwoordelijk voor maar ook de ongelukkige inplanting van het bushokje dat het zicht op naderend verkeer danig bemoeilijkt.
De bewering van Maya dat de auto's afremmen voor de verkeersdrempel was wel waar voor de vorige (bouwvallige) drempel maar sedert de heraanleg zijn er nauwelijks nog auto's die vertragen, behalve dan de galante chauffeurs die afremmen om voetgangers of fietsers te laten oversteken.

Nu: als straks daar bij de ingang naar de appartementsblokken ook nog de geplande sociale woningen opgetrokken worden en bevolkt zullen zijn dan wordt de verkeerssituatie daar compleet onoverzichtelijk.

Bij haar tweede punt heeft Maya overschot van gelijk als ze de onveilige situatie voor zwakke weggebruikers aanklaagt op het complexe kruispunt Borgeindstraat - Kruiningenstraat - Deuzeldlaan - E. Steursstraat.
Zij vraagt dringend actie om dit kruispunt conflictvrij te maken of minstens de verkeerslichten anders af te stellen.

Met punt 3 vraagt ze naar een "oplossingsgerichte toekomstvisie"  voor de aanleg van fietsenstallingen in wijken met rijhuizen.


'T PALLIETERKE GEARRIVEERD IN DE BIB

Verder komt op het einde van de zitting de blijde mededeling dat na meer dan een decennium aandringen nu eindelijk 't Pallieterke ter inzage ligt in de Braembibliotheek.

Een kort videoverslag:

Meer info over de extra gemeenteraden (in 2008) waar Piet naar verwees, vindt u HIER. Op diezelfde webpagina staat ook een van onze eerste video-opnamen met een klaar en duidelijke toelichting gegeven door Marie-Rose Morel. Mocht u deze video gemist hebben: HIER een nieuwe kans om te kijken.

Hoe de vork aan de steel zit met dat terugfluiten door de hogere overheid: klik HIER.


TOEMAATJE: De nachtmerrie van premier Charles Michel de nacht na de verkiezingen
Druk startknop linksonder: