ZITTING 31 MEI 2018

Meest opvallende tussenkomst vandaag is een ongemeen heftige uitval van burgemeester Maarten de Veuster (N-VA) naar het Vlaams Belang.
De plaatselijke jeugdafdeling van het Belang zou hier en daar stickers aangebracht hebben op openbaar domein. Na een verhitte tirade waarbij wellustig met een pak foto's werd gezwaaid krijgt plaatselijk VB-voorzitter Piet Bouciqué prompt een emmer met enkele dweilen kadoo om aan de slag te gaan met de opruiming....

Tirade

Maarten is blijkbaar boos

Wees op de hoogte en bekijk onderstaande video:


SNELFIETSPROBLEMEN

Groen raadslid Eric de Swaef heeft een bijkomend agendapunt ingediend over snelfietsen langs de kanalen in Schoten.
Om onze korpschef Dirk Lemmens de gelegenheid te geven mee zijn licht te laten schijnen op dit onderwerp, wordt bij eenparigheid van stemmen beslist dit agendapunt te behandelen bij het begin van de zitting.
Eric vindt het bizar dat snelfietsen wel het jaagpad langs het Albertkanaal mogen gebruiken maar niet welkom zijn langs het kanaal Dessel-Schoten. Groen vraagt om snelfietsers niet langer te viseren, maar te zorgen voor een eenvormig reglement voor alle jaagpaden gekoppeld aan een bewustmakingscampagne om voorzichtig (max. 30km/u) te rijden langs de kanalen.

Nog in verband met fietsen wenste Groen te weten of de aan te kopen 'preventieve snelheidsradar' ook fietssnelheden kan meten en onderscheid kan maken tussen fietsen en auto's.
De korpschef bevestigt dat wel degelijk zowel fiets- als autosnelheden kunnen gemeten worden, maar er kan niet mee geverbaliseerd worden.

Voorbeeldig agendapunt met dito reactie en antwoord, heel anders dan toen enkele maanden terug (GR 21 december 2017) onze belhamel ook aandacht vroeg voor de snelfietsproblemen... die kreeg toen nul op rekest: voor de zoveelste maal een duidelijke overtreding van het spreekrechtregelement door het college.

Vooral de inlichtingen die onze korpschef verstrekt lijken ons interessant genoeg om dit agendapunt te voorzien van videofragmenten:


Voorts wordt er heel wat gepalaverd over de levering van politieschoenen, erkenningsreglement voor verenigingen, culturele inspraak, onkruidbestrijding, tijdelijke werkweg Kopstraat, wordt er gesleuteld aan rechtspositieregeling en arbeidsreglement om te eindigen met een aktename van aanstelling algemeen directeur.

TAALVOORWAARDEN SUBSIDIES VERENIGINGEN BOTSEN OP VETO VAN SP.A

Raadslid Monik van den Bogaert (sp.a) heeft het erkenningsreglement voor verenigingen grondig uitgevlooid en komt tot het besluit dat de opgenomen taalvoorwaarden om van subsidies te kunnen genieten niet conform de Vlaamse wetgeving zijn.

Nederlands eisen in alle contacten met de bevolking, in publicaties en publieke activiteiten kan niet volgens Monik. Zij eist uitstel van dit agendapunt om ons college de gelegenheid te geven de betreffende Vlaamse regelgeving na te kijken....

Na de nodige discussies wordt akkoord gegaan met uitstel. In onderstaande video een kort overzichtje:


Over
WIJZIGING MEERJARENPLAN 2014-2019/14 EN BUDGETWIJZIGING 2018/1
willen we nog een paar woordjes kwijt.

Ook nu weer brengt Ghislaine Peleman (Vlaams Belang) uitvoerige commentaar op de voorliggende wijzigingen: deze draaien bijna volledig rond het uitstellen van geplande investeringen, een constante gedurende deze bestuursperiode.
"Heeft ons bestuur tijd genoeg?", vraagt Ghislaine zich af, "we doen nog 6 jaar verder, de kiezer heeft meer oog voor nog te realiseren plannen dan voor wat er al staat."
Gevaarlijke opstelling volgens het VB-raadslid: "want er zijn geen zekerheden meer. Zelfs al is er een voorakkoord, zodat we feitelijk niet meer naar de stembus moeten, toch oppassen... met de tsjeven weet je maar nooit !"

Ook Eric de Swaef (groen) vindt dit budget geen goede zaak omdat belangrijke investeringen nogmaals worden uitgesteld. Eric denkt hierbij aan het (ontbrekende) fietspad in dat stuk Paalstraat en andere belangrijke wegenwerken alsook aan het RUP zonevreemde woningen in groengebied....

Kurt Vermeiren (sp.a) doet eveneens zijn duit in het zakje en komt o.m. met een warme oproep om, nu de rentevoet zo laag staat, investeringen te financieren met leningen i.p.v. uit de kas.
Een boompje opzetten over extra-legaal pensioen en over de statutairen/contractuelen problematiek is vaste trits bij Kurt in dergelijke discussies.

Financieschepen Paul Valkeniers (VLD) tracht olie op de golven te gieten en komt met de verrassende verklaring: "Belangrijker is dat de belastingdruk in Schoten zeer aanvaardbaar is."

Tja, dat is nieuw voor ons.

In het verleden hebben we VLD geregeld horen aandringen op "de terugkeer naar aanvaardbare belastingvoeten die de vergelijking met buurgemeenten konden doorstaan".... opcentiemen onroerende voorheffing bij voorbeeld, daaraan is niets spectaculairs veranderd en zal onze gemeente nog een aardig tandje moeten bijsteken om terug tot een 'aanvaardbare' aanslag te komen.


VARIA (na de hoger vermelde scherpe uitval van de burgemeester)

UITSLUITEND RECLAME OP DE ZUILEN VAN CLEAR CHANNEL ?

Clear Channel

Monik van den Bogaert (sp.a) wordt ongeduldig bij het aanschouwen van louter reclame op de zuilen van Clear Channel.
Zij wenst te vernemen wanneer er nu eindelijk eigen gemeentelijke communicatie gaat verschijnen op deze borden.

Schepen Iefke Hendrickx (N-VA) weet te melden dat een jobstudent 'grafische vormgeving' aan het werk is gezet en dat weldra de eerste resultaten zichtbaar zullen zijn.

 

Monik is nog niet uitgepraat: verontwaardigd deelt ze mee geen uitnodiging te hebben ontvangen voor de laatste opening van een hondenweide....
Navraag bracht aan het licht dat er nog raadsleden zijn die geen uitnodiging in de bus hebben gevonden.

Schepen voor dierenwelzijn Paul Valkeniers (VLD) belooft een onderzoek naar wat er is fout gelopen met de communicatie.