ZITTING 7 SEPTEMBER 2017

'Muziek' lijkt er niet meer in te zitten in de gemeenteraadszittingen: weinig interessante agendapunten en karige belangstelling vanwege de raadsleden.... net als vorige maal veel onbezette zitjes en weinig of geen opmerkingen en vragen behalve dan van Monik van den Bogaert (sp.a) die ook vandaag weer de kroon spant met een lange reeks tussenkomsten.

Ja, wat de agendapunten betreft: terwijl veel Schotenaren met ongeduld wachten op nieuws over de aanpak van de appartementitis, de huidige bouw- en verkavelingswoede, de mobiliteitschaos en de snel oprukkende verstedelijking van 'onze schone bloemengemeente' mag de gemeenteraad zich bezighouden met de schrapping van cadeaubons, toelagen aan kerkfabrieken en jeugdbewegingen, subsidies voor schoolzwemmen, de uitrol van elektrische laadpalen, de toewijzing van 8 parkeerplaatsen voor personen met een handicap, kleine onderhoudswerken aan de Schotense wegen, gebruiksovereenkomst voor een hondenloopzone en zo voort... akkoord: allemaal zinvol en noodzakelijk maar voor wanneer het grote werk?

Even opfrissen: in de zitting van 26 mei 2016 wordt ons toelichting beloofd bij het IMAGO-project, "misschien volgende maand".... we zijn ondertussen al meer dan een jaar verder en geen enkel raadslid maakt zich zorgen over het uitblijven van die informatie in openbare zitting over een project dat toch ingrijpende gevolgen zal hebben voor onze gemeente.

In de toelichting bij de zitting van 1 juni 2017 werd ons voor vandaag informatie beloofd over het gunningsdossier van het nieuwe recyclagepark. Niks van gehoord.
(Of worden die voor Schoten belangrijke punten in gesloten cenakels behandeld met zwijgplicht voor de raadsleden?)


Erik Maes is het kersverse CD&V-raadslid (zie onderstaande rollover) die de plaats inneemt van zijn ontslagnemende partijgenote Sandra Denis.
De Belhamelredactie wenst Erik veel succes bij de invulling van zijn mandaat.

Nieuw raadslid Erik Maes (CD&V)


arm kind

Onder de studenten met als opdracht een verslag op te maken van de gemeenteraad bevond zich een jonge dame met een erg 'doorluchtig' kledingstuk.

Onze belhamel met zijn sociale inborst, steeds begaan met het lot van havelozen, nooddruftigen, arm- en beenlastigen, was onmiddellijk bereid om met zijn pet rond te gaan ten einde deze schrijnende toestand te verhelpen.... tot een brave ziel hem in het oor fluisterde dat het hier ging om een modieuze escapade.

Petje terug op zijn schrobber.


Maarten verwelkomt de studenten

Burgemeester Maarten de Veuster (N-VA) heet de studenten welkom op de gemeenteraad.


MONIK VLOERT BURGEMEESTER

Socialistisch raadslid Monik van den Bogaert wrijft haar burgemeester één van zijn uitspraken van vorige zitting onder de neus. Die uitspraak blijkt niet conform de reglementen te zijn.... : er moet steeds een AGBS-afgevaardigde op de raad aanwezig zijn als de jaarrekening wordt voorgelegd, zelfs indien er geen vragen of opmerkingen zouden zijn.

Beluister haar tussenkomst in onderstaande video:


Net als vorige maal wordt voorzitter Gerald Adriaensen (CD&V- zie foto hieronder) bestookt met vragen en opmerkingen vanuit de linkse hoek. Monik van den Bogaert (sp.a) is inderdaad weer erg strijdvaardig, temeer daar ze nogmaals bijna de hele zitting lang op haar eentje de linkse fracties een stem moet geven.

Gerald Adriaensen, voorzitter Schotense gemeenteraad


De heer Tom Wustenberghs (zie foto hieronder) geeft toelichting aangaande het beleid van de intercommunale PONTES (Crematoriumbeheer).

Tom Wustenberghs van PONTES

Hiermede wordt de eerste informatieronde betreffende de intercommunales als afgewerkt beschouwd. Het is nu wachten op de tweede ronde voor dit jaar.
Benieuwd of voorzitter Gerald Adriaensen (CD&V) zich weer achter zijn vergeetachtigheid gaat verschuilen om die boot voor de zoveelste maal af te houden....


Tablets en laptops niet meer weg te denken....

Laptops en tablets zijn niet meer weg te denken uit de vergaderingen van de gemeenteraad.
Voor fotografen een lastig probleem: hoe reflecties, contrast en kleurtemperatuur de baas blijven?