ZITTING 30 NOVEMBER 2023

Een hele reeks lofredes, geschenken en eedafleggingen ter gelegenheid van het afscheid van schepen Charlotte Klima (N-VA), de installatie van de opvolgende schepen Christof Victor (N-VA) en beëdiging van de opvolger en vervangers.

Vandaag ook twee incidentjes die de zitting wat kleur gaven:

Eerstens voorzitter Lieven de Smet (N-VA) die pardoes de zitting onderbreekt en aan de aanwezige bode de opdracht geeft een plakkaat te verwijderen dat door een bezoeker was opgehangen aan een zetel op de eerste rij van de publieke tribune (opschrift: KLIMA = POETIN da... da... da...)

KLIMA=POUTIN

En tweedens ( alweer ! ) een felle uitbrander van burgemeester Maarten de Veuster (N-VA) aan het adres van Vlaams Belang-raadslid Peter Vanaken gevolgd door een stevig wederwoord van Tom van Grieken (VB) die zijn raadslid in bescherming neemt. (over de geplande kapperszaak in de wijk De List - punt 31- een door Peter toegevoegd agendapunt)

Berispende burgemeester

Een korte video over dit onderwerp staat onderaan op deze pagina.


Over diezelfde kapperszaak ook twee spreekrechtbeoefenaars, mevrouw Kovacs die de ongerustheid van de wijkbewoners vertolkt:

Kovacs

en mevrouw Iliksiz, de kapster die haar aanvraag komt bepleiten:

Iliksiz


Vermelden we ook dat er ondertussen heel wat belangstellenden zijn opgedaagd in de publiekstribune, voor het merendeel bewoners van de wijk De List.

Publiek in de tribune


Een minuut stilte werd in acht genomen naar aanleiding van het overlijden van Gilberte van den Abbeele, tijdens vorige legislatuur OCMW-raadslid en tevens de gewaardeerde secretaris van de Schotense N-VA afdeling.

overlijden van Gilberte van den AbbeeleKlima in de bloemetjes

Schepen Charlotte Klima (N-VA) wordt in de bloemetjes gezet bij haar vertrek uit de raad (zij verhuist naar Antwerpen).

Achtereenvolgens mag ze felicitaties ontvangen van Nadine van Mol (Vlaams Belang), Dieter Peeters (cd&v), haar opvolger Christof Victor en van burgemeester Maarten de Veuster.

Uiteraard sluit onze belhamelredactie mee aan en wensen we Charlotte het allerbeste tijdens haar verdere leven in de stad Antwerpen.
En moest ook daar de politieke microbe toeslaan... dan veel succes, Charlotte!

 

Hieronder een korte video van de afscheidsrede door Charlotte en de bedanking door de heer burgemeester:


Eedaflegging van Willy van Camp (N-VA) als opvolger van raadslid Christof Victor die gepromoveerd wordt en op zijn beurt de eed aflegt als kersverse schepen.

Willy van Camp Christof Victor


Raadslid Brecht Verwulgen (Groen) verwacht hier duidelijk iets 'uyt den hoogen'.

Brecht Verwulgen


Het is nu wachten op de eerste vragen die de nieuwe schepen zal voorgeschoteld krijgen. Hopelijk zal hij even duidelijk en ad rem zijn als zijn voorgangster en niet te veel uit zijn duim zuigen...

Christof Victor, de kersverse schepen


Onze algemeen directeur Rony Lejaeghere dient enkele malen tussenbeide te komen om vastlopende antwoorden verder aan te vullen.

Algemeen directeur Rony Lejaeghere


Overpeinzing bij onze burgervader (?): << Verdraaid, raadslid Kurt Vermeiren tracht mijn schepen van financiën weer op zijn paard te krijgen...>>

"Denkend aan de bloeddruk van de schepen van financiën: vandaag geen individuele vragen" zo komt Kurt uit de hoek verwijzend naar de heftige toon van de schepen tijdens vorige zitting...

Volledig te beluisteren in het audioverslag onder punt 10 - starten op 38' 40''.

Maarten de Veuster

Hieronder socialistisch raadslid Kurt Vermeiren één en al bekommernis om de bloeddruk van schepen Paul Valkeniers (OpenVLD)

Kurt Vermeiren

Enkele agendapunten verder krijgt schepen Valkeniers de gelegenheid om Kurt vriendelijk te bedanken voor zijn bezorgdheid omtrent zijn bloeddruk: "Wat dat betreft hoeft u zich geen zorgen te maken, alles O.K., ik kan nog even meegaan".

Volledig te beluisteren in het audioverslag onder punt 13 of starten op 50'50"

Paul Valkeniers


Hier wordt vlijtig gewaakt bij de opnameapparatuur voor de klankopname van de zitting.

Marijke zorgt voor het audioverslag van de gemeenteraad


Voor de zoveelste maal neemt ons bestuur een loopje met de regelgeving.
In plaats van FLUVIUS en IKA hun infosessie te laten geven in deze gemeenteraad wordt vlug-vlug verwezen naar twee infosessies op 11 en 16 oktober... twee data waarop bij ons weten geen gemeenteraad heeft plaats gevonden.

Interessant kan het zijn om eens te weten hoeveel leden van deze raad exact die infosessies hebben bijgewoond en hoeveel en welke vragen er gesteld zijn.
Allemaal informatie waarop het publiek dat de huidige gemeenteraadszitting bijwoont ook recht heeft !


Schepen Iefke Hendrickx (N-VA) had een rustige gemeenteraad, echter bij de door de oppositie toegevoegde punten kreeg Iefke plots de handen vol.

Schepen Hendrickx moest reageren bij niet minder dan 4 toegevoegde agendapunten. Te beluisteren in het audioverslag onder de punten 31, 32, 34 en 35.

Schepen Iefke Hendrickx

Even de inhoud van deze punten:
31: aanvraag inrichting kapsalon op De List - Peter Vanaken - Vlaams Belang
32: verkeerssituatie kruispunt Korte Braamstraat / Hoogmolendijk - Tommy van Look - Vlaams Belang
34: vernieuwing huisstijl en logo:stand van zaken - Tom van Grieken - Vlaams Belang
35: laadinfrastructuur op openbaar domein - Kurt Vermeiren - Vooruit

Het tussenliggende punt 33 was voor rekening van Piet Bouciqué - Vlaams Belang - over de problemen bij het publiceren van de verslagen der raadscommissies maar hier diende schepen Paul Valkeniers (OpenVLD) de interpellant van antwoord.


De vertwijfeling nabij zal voorzitter Lieven de Smet (N-VA) de wat chaotische behandeling van punt 31 (de kapperszaak gepland in De List) met een zucht van verlichting kunnen afsluiten.

Lieven de Smet


Groen raadslid Brecht Verwulgen (foto) heeft zopas gevraagd wat de gemeente reeds gedaan heeft om het recreatief zwemmen in Schotense wateren opnieuw mogelijk te maken. (Agendapunt 36)

Brecht Verwulgen

Burgemeester Maarten de Veuster (N-VA) antwoordt dat wat betreft zwemmen in bevaarbare waterlopen we nog steeds tegen de muur lopen vanwege de zeer stringente voorwaarden en regels die De Vlaamse Waterweg oplegt en die daarenboven erg duur uitvallen.

Walter Brat

Het verwondert ons dat we geen reactie hebben gehoord van schepen Walter Brat (N-VA).
Deze schepen was - toen hij nog raadslid was - reeds zeer begaan met het ontbreken van zwemgelegenheid in open lucht.
Graag hadden we gehoord wat hij nu als schepen reeds ondernomen heeft...

< < < Hier zien we raadslid Brat in 2016 tijdens de zitting van 24 maart nog enthousiast met oude foto's van 'Schooten Bad' zwaaien terwijl hij actie vraagt om zwemmen in Schotenvaart opnieuw mogelijk te maken.


Video over de aanvraag voor de inrichting van een kapperszaak in wijk De List.
Schepen Paul de Swaef en burgemeester Maarten de Veuster antwoorden op de interpellatie van raadslid Peter Vanaken.