ZITTING 26 OKTOBER 2023

Ai, ai, pech voor raadsvoorzitter Lieven de Smet (N-VA). De module die de stemverrichtingen noteert is namelijk defect zodat Lieven opnieuw opgezadeld wordt met het lastige tellen van de mondeling uitgebrachte stemmen.
Bezorgt de brave man tussendoor wel enige kopbrekens.

Opnieuw tellen voor voorzitter Lieven
rollover


Voor de tweede maal dit jaar wenst Patrick Beauquesne zijn spreekrecht uit te oefenen.
En ook ditmaal met verve!

Patrick bespreekt de kredietaanpassing 2023/1 (agendapunt 5, maar de eigenlijke behandeling door de raad is terug te vinden bij agendapunt 1 van de OCMW-raad).

Hieronder enkele fragmenten uit zijn toespraak:Antwoorden of reacties op deze toespraak zijn terug te vinden in het audioverslag van de OCMW-raad onder agendapunt 1.


Hopelijk blijven we dit jaar gespaard van dat potsierlijke vertoon met verplichte mondkapjesdracht !

Eerste mondkapje van dit jaar in de raad


Agendapunt 3 betreft de POLITIE - BEGROTING 2024.
Groen raadslid Maya de Backer wenst onder meer te weten hoever het staat met de vergroening van het politiewagenpark.

Korpschef Jack Vissers (foto hieronder) verklaart dat het aan te kopen nieuwe interventievoertuig vermoedelijk de klassieke combi zal worden op benzine.
Elektrische interventievoertuigen vallen te zwaar uit en de batterijcapaciteit staat ook nog niet op punt (beperkte actieradius?).

De korpschef verzekert het groene raadslid dat ons politiekorps contact onderhoudt met politiezones waar geëxperimenteerd wordt met elektrisch aangedreven dienstvoertuigen. Op het moment dat daar positieve beoordelingen worden genoteerd zal ook Schoten overwegen om hybride of volledig elektrische interventiewagens aan te schaffen. (punt 3)

Korpschef Jack Vissers
rollover


Na agendapunt 4 wordt de gemeenteraad onderbroken en wordt de OCMW-raad geopend om hier eerst de Kredietaanpassing 2023/1 te behandelen.

Meteen noteren we al een botsing tussen schepen Paul Valkeniers (Open VLD) en raadslid Piet Bouciqué (Vlaams Belang).
De schepen maakt zich boos over het grote aantal vragen van Piet en verklaart ronduit hier nu niet te zullen op antwoorden omdat hij vindt dat dergelijke vragen in de raadscommissie moeten gesteld worden...

Schepen Valkeniers zijn verklaring wordt bekritiseerd door alle oppositiepartijen die erop wijzen dat raadsleden tijdens een gemeenteraad het recht hebben om het even welke vragen te stellen over een kredietaanpassing.

Door al dit gekissebis zal de bespreking van de kredietaanpassing meer dan een uur in beslag nemen.

Wie dus een uurtje tijd op overschot heeft kan HIER in het audioverslag van de OCMW-raad de volledige bespreking volgen. (Agendapunt 1)

Een korte video met enkele fragmenten van de opgewonden reactie van schepen Paul Valkeniers (OpenVLD) willen we u niet onthouden:Zowel burgemeester Maarten de Veuster (N-VA) als mevrouw An Daems (diensthoofd bestuurszaken) schijnen zich af te vragen of al die herrie rond de vraagstelling bij de kredietaanpassing echt nodig is...

Is al dat gehakketak wel nodig? vragen deze twee zich af
rollover


Kijkt schepen Paul de Swaef (N-VA) hier de kat uit de boom?
Hij wordt desalniettemin door schepen Paul Valkeniers (Open VLD) mee in het debat over de kredietaanpassing getrokken om, als schepen verantwoordelijk voor ons patrimonium, te reageren op de beweringen dat ons kasteel verwaarloosd wordt (op het einde van punt 1 OCMW-raad).

Schepen Paul de Swaef.


Ook Groen-fractievoorzitster Maya de Backer werpt zich in de discussie rond de kredietaanpassing. Hieronder krijgt ze ondersteuning van partijgenoot Peter Arnauw. (OCMW-raad onder agendapunt 1.)

De groene fractie


Schepen Paul Valkeniers (Open VLD) heeft vandaag heel wat kwade blikken de zaal ingeslingerd... maar kon tussendoor toch nog een glimlach verkopen terwijl hij zijn prognoses ten beste gaf over de gemeenteraadsverkiezingen van oktober volgend jaar.

Veeg met de muis over onderstaande boze schepen en bekijk een glimlachend exemplaar van uw schepen van financiën. Vervolgens mag u nog in de foto klikken om zijn prognose te beluisteren.

Een prognose van schepen Valkeniers
rollover

Een volgend bestuur = hetzelfde bestuur? Is onze schepen aan het dagdromen?

Zelf zal hij met zijn Open VLD waarschijnlijk stranden voor de ingebouwde imperiali-kiesdrempel.

Vorige maal kon hij in extremis die catastrofe nog afwenden door plotsklaps voluit in te zetten op de
strijd tegen de windturbines. (voortschrijdend inzicht of ... !?)

En zijn voorstel om in een kartelformule te stappen met N-VA (in de hoop zo het initiatiefrecht te behalen en vooral zijn eigen verkiezing veilig te stellen) heeft bij ons weten nog geen gunstige respons gekregen van de Maarten.


Schepen Walter Brat (N-VA) antwoordt uitvoerig op de vragen van Peter Vanaken (Vlaams belang) in verband met het groenonderhoud in de Liebiglaan (snoeien der beuken).

De schepen had aanvullend nog graag enkele foto's gekregen van de snoeirestanten die de opruimers hadden achtergelaten en de bewoners uiteindelijk zelf moesten opruimen.
Kwestie van te kijken of dit twijgjes of zware takken waren. Agendapunt 23.

Schepen Walter Brat


Wie volledigheid wil over de beraadslagingen tijdens deze gemeenteraad kan steeds het audioverslag raadplegen en dubbelklikken op het gewenste agendapunt.