ZITTING 27 OKTOBER 2022

Had alweer een rustige zitting kunnen worden, ware het niet dat er tijdens de toegevoegde agenda bijwijlen harde woorden vielen. Het begon kort voor Kurt Vermeiren (vooruit) zijn punt over de onrust bij het gemeentepersoneel ging aansnijden en we een hele kolonne gemeentepersoneel de zaal zagen binnenmarcheren....
Aanleiding was een persbericht dat schepen Paul Valkeniers (VLD) citeert die eraan denkt te besparen op de personeelskost en afslanking van het personeelsbestand niet uitsluit.
Uiteraard 'gefundenes Fressen' voor de Kurt ! (Dat een verstandige schepen als P. V. hier geen heftige reactie zou verwacht hebben lijkt me vreemd...)
De publieke tribune in de Kaekelaar was dan ook nog nooit zo goed gevuld tijdens een gemeenteraad.

Hieronder de kop van het persbericht (Bode van Schoten, maar gelijkaardige berichtgeving ook in de kranten) en een kiekje van de gevulde tribune. 

Schepen Valkeniers bezorgt Kurt Vermeiren 'gefundenes Fressen'.
rollover


Ondanks het hoopvolle bericht vorige maand over het weldra inschakelen van het in 2019 reeds aangekochte conferentiesysteem met stemmodule bleef het ook ditmaal (soms moeizaam) handmatig tellen van de uitgebrachte stemmen.


Kathleen Dox legt de eed af.

Na de goedkeuring van het verslag mocht Kathleen Dox
(N-VA) de eed afleggen als opvolgster van ontslag nemend raadslid Ilse Stockbroekx.

Zij deed dit op een sympathieke manier met de hand op het hart.

Succes gewenst, Kathleen, bij de uitoefening van je mandaat !

 

(Kathleen is de kleindochter van wijlen Hilde Dox - Verschaeren, oud ocmw-voorzitter voor de Volksunie)


Hieronder een video met enkele fragmenten uit de drie kwartier durende discussie rond de onrust bij het gemeentepersoneel naar aanleiding van krantenartikels over uitspraken van schepen Valkeniers (VLD). Het toegevoegde agendapunt 26 werd ingediend door raadslid Kurt Vermeiren (vooruit).


4K: geschikt voor weergave op volledig scherm.


Maarten over crisissenrollover

"We rijgen crisissen aan crisissen" aldus burgemeester Maarten de Veuster (N-VA) in zijn toelichting bij Corona, Oekraïne en de brand in Schuttershof (p.7). Ook vandaag zal hij enkele malen tussenkomen om zijn schepenen verder aan te vullen.


Iefke Hendrickx

Schepen Iefke Hendrickx (N-VA) antwoordt op vragen en opmerkingen i.v.m. snelheidsremmende maatregelen (p.14), met de Lijn naar Jan Palfijn (p.25) en energiefacturen van jeugdbewegingen (p.28).


Brecht Verwulgen

Brecht Verwulgen (groen) houdt hier onze fotograaf in de gaten.


Twee dikke vrienden
rollover

Twee kemphanen of "echt niet de beste vrienden" zoals de burgemeester het verwoordde.
Links schepen Paul Valkeniers (VLD) en rechts raadslid Kurt Vermeiren (vooruit).
(p.26 onrust bij gemeentepersoneel)


Stiekem een mop verteld?

Vertrouwelijke mededeling?


Extra geviseerd vandaag: schepen Valkeniers.rollover

Schepen Paul Valkeniers (VLD) kreeg de ganse oppositie op zijn dak vanwege zijn uitspraak over afslanking van het gemeentepersoneel (zie foto bovenaan op deze pagina) (p.26)


Wouter Rombouts

Schepen Wouter Rombouts (N-VA) geeft toelichting bij de punten 14 & 28: snelheidsremmende maatregelen en energiefactuur jeugdbewegingen.


Sandra Lauryssen

Raadslid Sandra Lauryssen (N-VA) neemt de varia te baat om verdere uitleg te geven bij agendapunt 13 Buitengewone algemene vergadering 'De Ideale Woning'. (p.29)


Discrete mededeling

Een tête-à-tête van burgemeester en voorzitter.


Kris Oversteyns

Raadslid Kris Oversteyns (N-VA) zit opgezadeld met een geknelde zenuw en volgt de zitting gedeeltelijk rechtstaande. Snel beterschap gewenst, Kris!


Iefke en de Maarten

Schepen Iefke Hendrickx en burgemeester Maarten de Veuster tijdens een korte pauze.


24 graden celsius

CO2 en relatieve luchtvochtigheid o.k.
Een zaaltemperatuur van 24 graden lijkt ons aan de hoge kant in tijden van torenhoge energieprijzen... Tenzij het natuurlijke opwarming betreft, afkoeling via airco zou de teller van de elektriciteitsmeter dan weer fors de hoogte injagen en dat kan tegenwoordig ook niet door de beugel.


Walter Brat

Schepen Walter Brat (N-VA) de moeilijkst te fotograferen schepen vanwege zijn zitplaats verstopt achter raadsleden.... heeft vandaag te doen met bomen: Boomverzorging (p.16) en aanleg van een geboortebos, reagerend op een toegevoegd agendapunt van Peter Vanaken (VB) (p.24)


Schepenen en burgemeester

Schepenen aan de slag met smartphone en laptop.


Algemeen directeur,voorzitter en collegeleden

Burgemeester De Veuster, voorzitter De Smet, algemeen directeur Lejaeghere en schepen Rombouts gekiekt midden in de zitting.


vervangers van korpschef

Timothy de Vos (vervangend korpschef) en Jef van Hemelryck (korpsadviseur) antwoorden op vragen i.v.m. de begrotingswijziging 2022/1 van de politie. (p.8)


De Maarten

Burgemeester = een zware stiel ?


Wie onze collegeleden en raadsleden uitvoerig aan het woord wenst te horen kunnen we doorverwijzen naar het audioverslag van deze zitting.