ZITTING 27 JANUARI 2022

Jongens, jongens (meiskens en x's uiteraard ook) was dat weer een rommelige knoeiboel die digitale stream van deze gemeenteraad!

Vrij vlotte start maar al meteen doken er problemen op zoals het 'bevriezen' van de beelden, asynchroon geluid, raadsleden die plots niet meer verbonden waren, plus dat vervelende wegvallen van delen van uitgesproken zinnen... Hoe kan er op die manier ernstig vergaderd worden?
Tussendoor werd ook enkele malen de zitting minuten lang stilgelegd om de technici de mogelijkheid te geven te sleutelen aan de problemen, overigens met slechts matig succes.

Hier op de belhamelredactie vragen we ons af waarom deze zitting eigenlijk niet in de Kaekelaar werd gehouden, er waren toch versoepelingen voor sport- en cultuurevenementen in aantocht...

En hoorde ik voorzitter Lieven niet zeggen dat de volgende zitting eveneens digitaal gestreamd zal verlopen?

Worstelt deze man met aanleg tot zelfkastijding?

Lieven de Smet, voorzitter gemeenteraad

Nog een kort woordje over die storende achtergrondprojecties: niks tegen raadsleden en ambtenaren die het echt niet kunnen laten, maar vroeger is hier al eens gewaarschuwd dat dit geen reclamespelletje mag worden.

Achtergrondreclame

Vandaag zien we de plaatsvervanger van de korpschef verschijnen voor een duidelijke reclameboodschap ten gunste van de software- multinational Microsoft: niet op zijn plaats hier!

Ook Erik Block kan het niet laten nog eens te onderstrepen hoe 'sierlijk' die mastodonten van windturbines kaderen in een bucolisch landschap. Die oud-schepen heeft zijn droom om zo enkele vogelhakselaars te installeren in Schoten duidelijk nog niet opgeborgen!
<<< rolloverVandaag gedichtendag.
Zowel voorzitter Lieven de Smet, schepen Charlotte Klima (N-VA) als VB-fractieleider Piet Bouciqué lazen te dezer gelegenheid een gedicht voor.

Lieven:

GELUIDSOVERLAST

er zat een deuntje
vast in mijn hoofd  

het
kwam
er
niet
uit  

de buren belden de politie
mijn gedachten waren te luid
 

Akwasi Owusu Ansah

Piet:

MOCHTE MIJ DAT NIEUWS GEBEUREN

Mochte mij dat nieuws gebeuren,
dat ik zage, wel en wis,
Vlanderen 't Waalse wambuis scheuren
waarin 't nu genepen is!

-
-

Mochte mij de dood dan grijpen,
niet en duchtte ik haar met al,
en ik riepe, in 's stervens nijpen:
Vlanderen, wil het leven, 't zal!

Guido Gezelle  ( ingekort gebracht )

De poëziekeuze van de N-VA-verkozenen vinden we hier op de redactie wel op zijn zachtst gezegd een beetje vreemd: niks kritiek op de kwaliteit van de dichtwerken zelf, maar is dat echt nodig om die schat aan Vlaamse poëzie links te laten liggen en dan voorrang te geven aan een Nederlands-Ghanese rapper die lak heeft aan onze tradities en geplogenheden?

Akwasi tijdens een toespraak op een Black Lives Matter betoging in 2020:

"Op het moment dat in november ik een Zwarte Piet zie, trap ik hem hoogstpersoonlijk op z'n gezicht"

De man heeft zijn woorden nooit teruggetrokken !
Kort daarna moest Akwasi in allerijl zijn Twitteraccount sluiten wegens zinspelingen op het vermoorden van Zwarte Pieten en omdat er sprake was van een aanslag op een Sinterklaasintocht... Een verrijking toch die vreemde import?

Dat we het gedicht "Wat Helpt", gebracht door schepen Charlotte Klima, hier niet afdrukken heeft zijn redenen: te lang om daar webruimte aan te verprutsen (en ons inziens ook te lang om er de raadsleden tijdens een zitting mee lastig te vallen). Daarenboven interesseert het ons niet om hier Stijn de Paepe,
de huisdichter van de krant 'De Morgen', in het zonnetje te zetten. Dat die rooie krant dat zelf doet, die wordt daar trouwens rijkelijk voor gesubsidieerd met ons belastinggeld.

Onze dank gaat uit naar VB-fractieleider Piet Bouciqué die Guido Gezelle aan het woord liet met een sprekend gedicht uit 1890 dat (helaas) nog steeds brandend actueel is.


Buiten agenda mag onze burgervader alweer de raadsleden de stuipen op het lijf jagen met alarmerende covidcijfers. Schoten zwaar getroffen, volgens de Maarten, want in deze receptievrije maand zijn de cijfers astronomisch hoog gestegen. Het virus blijkt ook opnieuw de rusthuizen binnen te sluipen.

Dus loopt de vaccinatie verder voor kinderen en met boosterprikken voor volwassenen. Tevens maken we (?) ons klaar om een boosterprik te zetten bij de jeugd. (Dankzij minister Beke hoeven we niet te wachten op nationale of Europese goedkeuring - Als dat maar goed afloopt voor deze overijverige vaccinatiezeloot!)
En dat zal, althans volgens onze burgervader, alweer een massavaccinatie worden die prompt in de planning wordt opgenomen.
Ook is er al beslist dat we naar een 4de vaccinatieronde gaan voor de kwetsbaren.

Om dit onverkwikkelijke intermezzo af te sluiten spreekt onze burgemeester de hoop uit er zo vlug mogelijk van verlost te zijn...

Geen enkel raadslid reageert met vragen of opmerkingen.
Dit is wel opmerkelijk nu al verschillende Europese landen de meeste restrictieve maatregelen hebben afgeschaft en ook bij de wetenschappers de overtuiging groeit dat de huidige covidvaccins niet erg efficiënt zijn en zelfs de opbouw van resistentie tegen het virus bemoeilijken.... Alleen voor bejaarden en verzwakten zouden de vaccins enig voordeel opleveren.

Hetzelfde verhaal met het CST (Covid Safe Ticket). Dat is hoegenaamd niet safe, want gevaccineerden (met boosters incluis) kunnen nog altijd het virus oplopen én besmettelijk zijn. Het wordt steeds duidelijker dat het CST geen noemenswaardige bijdrage levert aan de volksgezondheid maar eerder een andere (globalistische) agenda dient.

Als we dan zien wat een ellende al die covid bestrijdende maatregelen hebben veroorzaakt:

- mensen die in complete eenzaamheid zijn moeten sterven.

- families in ruzie over het wel of niet ernstig nemen van de opgelegde vrijheidsbeperkingen.

- kinderen die onder druk van de school en van vriendjes in opstand komen tegen hun ouders omdat
  die (terecht) weigeren hun kroost met een experimenteel vaccin te laten inspuiten, waarvan overigens
  de nevenwerkingen op lange termijn onbekend zijn.

- zelfstandige ondernemers die hun moeizaam opgebouwd bedrijf in rook zien opgaan.

'Mooi' resultaat.
Dringend afschaffen die nodeloze angstaanjagerij samen met die falende vrijheidsbeperkingen.

Wie de bijna 10 minuten durende uitleg van onze burgervader zelf wenst te horen kan HIER terecht op het audioverslag van deze zitting. Ga naar agendapunt 2: 'Goedkeuring Notulen Openbare Vergadering', klik op het pijltje rechts (in zwarte bol) en dubbelklik twee maal op 'Maarten de Veuster'. Let wel op: het grootste deel van de uiteenzetting staat verkeerdelijk onder 'Paul Valkeniers'. Blijven luisteren dus, ook als de foto van schepen Valkeniers verschijnt.


Voor het overige is er weinig opzienbarends te melden over deze digitale zitting.

Naar het einde toe wel enige vervelende situaties. De toekenning van verschillende premies komt daar aan bod terwijl er juist serieuze storingen optreden in de digitale streaming.
Kurt Vermeiren (Vooruit) eist dat die premies welvaartsvast worden gemaakt, en dient daartoe prompt een amendement in. Bij overmaat van ramp vraagt Kurt in deze technisch benarde situatie ook nog een hoofdelijke stemming.... Er zullen 2 onderbrekingen voor technisch nazicht nodig zijn vooraleer er kan gestemd worden over dit amendement. Het amendement wordt nipt verworpen.

Zelfde probleem bij volgend agendapunt: 'Tussenkomst Begrafenis Oud-strijders'. Kurt vindt het uit te keren bedrag ontzettend laag en vraagt de verdubbeling middels een nieuw amendement.

De hoofdelijke stemming loopt hier in de soep. Ilse Stockbroekx (N-VA) is wegens storing niet te bereiken en duikt midden in de zich voortslepende stemming toch op maar geeft dan een krachtig "JA" ten gehore terwijl al haar partijgenoten voorheen "NEEN" hadden gestemd. Ilse hoort aan de reactie dat er iets niet in de haak zit en begaat een (politieke) onvoorzichtigheid met de vraag: "Is dit juist of moet ik "NEEN" zeggen?". Uiteraard gesneden koek voor onze socialist die niet zal nalaten daarop schamper te reageren met te verwijzen naar de strenge N-VA partijtucht die het nodig maakt dat een raadslid moet vragen hoe ze moet stemmen...

Vervolgens dient Kurt nog een amendement in, hij wil dat ook Koreastrijders en andere militairen op buitenlandse missie kunnen genieten van deze premie. Voorzitter Lieven de Smet (N-VA) vraagt of hij ook hier een hoofdelijke stemming verlangt. Kurt antwoordt fijntjes dat het dit keer niet nodig is want hij wil niet opnieuw discussie over hoe er moet gestemd worden binnen de N-VA.... Zo scoort hij een tweede maal met deze N-VA uitschuiver.


Nadine van Mol< Nadine van Mol


Raadslid Nadine van Mol (onafhankelijk) die zich
9 jaar lang gedeisd heeft gehouden binnen N-VA lanceert vandaag een eigen agendapunt.

Haar kwamen klachten ter ore van handelaars uit de Paalstraat die het hadden over rumoerige en lastige schoolgaande jeugd bij het bushokje aan de boog. Het bushokje wordt gevandaliseerd, reizigers, klanten en handelaars worden lastig gevallen, er wordt met bommetjes gesmeten en ga zo maar door. Nadine vraagt of de politie niet actiever kan optreden tegen deze overlast.

De burgemeester erkent dat er problemen zijn en er wordt aan gewerkt.

Commissaris Timothy de Vos (vervangt onze korpschef) spreekt van slechts 2 meldingen. Nadine beweert dat al verschillende handelaars meermaals gebeld hebben.

Tevens vraagt ze wat er met de politiecamera daar in de buurt gebeurt.


Die blijkt volgens commissaris De Vos het bushokje niet in het vizier te hebben maar zou wel de overlast in de buurt van de boog iets verlicht hebben.

De burgemeester herhaalt nog eens dat er aan het probleem wordt gewerkt in samenspraak met de Lijn, de scholen, jongerencoaches, politie en gemeenschapswachten.
De gemeente is proactief bezig met dit probleem (niet alleen aan die ene halte maar aan meerdere haltes en ook met andere probleemjongeren dan schooljeugd).Lieven wenst ook in februari nog een gestreamde gemeenteraad

De Lieven is het dus nog niet zat met al die streamingproblemen.

Ook voor februari voorziet hij nog een digitaal gestreamde raad.

 

<<< rollover