ZITTING 27 MEI 2021

Goed nieuws! Volgens voorzitter Lieven de Smet (N-VA) zouden het vanaf september opnieuw fysieke gemeenteraden kunnen worden. Zo kunnen we eindelijk verlost worden van dat stuntelig gestream.

N-VA-schepen Wouter Rombouts is nog herstellende. We hopen Wouter volgende maand volledig hersteld terug te vinden in de (laatste?) stream.

Ondertussen is de klankwaliteit iets verbeterd maar we moesten er ditmaal wel storend huiselijk achtergrondlawaai bijnemen zoals het doorspoelen van een WC,  keukengemorrel, gelach buiten beeld.... we konden in volle zitting zelfs een schepen volgen die haar koelkast inspecteerde.

Brecht Verwulgen

Het kersverse groene raadslid Brecht Verwulgen neemt volgens voorzitter Lieven "een explosieve start" met niet minder dan 3 toegevoegde agendapunten op zijn naam.

Onder meer wenst Brecht te vernemen of de fysieke raden in de toekomst ook gestreamd zullen worden.
Burgemeester Maarten de Veuster (N-VA) houdt die boot voorlopig af en wenst eerst het reeds aangekochte conferentiesysteem (met digitale stemopname) op punt gesteld te zien.
(Reeds aangekocht in 2019. Straks is het systeem verouderd!). In deze video enkele foto's van de vergeefse poging om het systeem te gebruiken...


Burgemeester Maarten de Veuster (N-VA) heeft bij begin van de zitting de handen vol met uitleg geven over de toestand op het coronafront en over het waarom er geen grote TV-schermen zullen geplaatst worden in de gemeente tgv €K-voetbal.
De vaccinatie sputtert omdat er vertraging optreedt bij de leveranciers der vaccins en een korte opstoot van besmettingen bij jongeren heeft zorgen gebaard maar lijkt nu bedwongen.
Wat de grote schermen betreft wil de burgemeester geen concurrentie organiseren tegen plaatselijke horecazaken die nu alle steun verdienen.

Maarten


Schepen Brat op ruimtevaart?

Schepen Walter Brat (N-VA) op zware missie in de ruimte?

Wat een vreemde effecten je met een slechte verlichting en een stuntelige webcam al niet kunt bereiken.... !

Socialist Kurt Vermeiren heeft kennelijk de bibliotheek vaarwel gezegd en heeft nu zijn intrek genomen in de raadzaal ten gemeentehuize...

Of is het gewoon weer achtergrondprojectie ?

<<< rolloverBij de bespreking van de jaarrekening 2020 (p.7) kwam terloops ook de dalende tendens van de Aanvullende Personenbelasting ter sprake.
Uit vroegere verklaringen van schepen  Paul Valkeniers (VLD) wisten we al dat hij rekent op de circa duizend wooneenheden die de volgende jaren in Schoten bijkomend gaan verrijzen om de daling in de A.P. te compenseren.
Deze twijfelachtige uitspraak werd hier nogmaals herhaald!

Wij vinden rekenen op groeiende inwonerscijfers om budgettaire problemen op te lossen een zeer dubieus standpunt. Zeker voor een reeds overbevolkte randgemeente van Antwerpen.

Paul Valkeniers

KURT VERMEIREN (vooruit) WENST GEEN BLAUW OOG TE RISKEREN....

Na openstelling van de pumptrack op de Zeurt dient er een aangevuld reglement voor de gemeentelijke speelpleinen goedgekeurd te worden.
Kurt vroeg allereerst een precisering van de term 'beperkt geluidsniveau dat omwonenden niet stoort'. Veel te vaag volgens Kurt. Hij stelt voor er meteen een maximaal decibelniveau op te plakken. Zo kan er daadwerkelijk gecontroleerd worden door politie en milieudienst.

Vervolgens wenst Kurt te weten hoe ons bestuur het verbod op alcoholische dranken gaat handhaven op deze site.
Hij merkt in de buurt van het skatepark (en nu ook de pumptrack) heel wat weggesmeten bierblikjes en verpakkingen van alcoholpops. Zelf wenst hij hier niet tussen te komen vanwege het risico op een blauw oog....

Het antwoord van schepen Iefke Hendrickx (N-VA) heeft niet veel om het lijf, zij belooft diensten die meer weten over deze materies te raadplegen.

Grappig in verband met dat geluidsniveau herinnert Iefke zich in een flashback het optreden van gewezen raadslid Monique van den Bogaert (toen nog sp.a) in de gemeenteraad van 28 november 2013.
Monique komt op de proppen met een bandrecorder om een voorbeeldje te geven van hoe 85 decibels klinken.... Wie dit originele optreden van Monique nog even wil meemaken kan HIER terecht.


Sandra Lauryssen (fractievoorzitster N-VA) heeft ditmaal inspiratie gezocht op de Schotense Beeldbank voor het stofferen van de achtergrond-projectie.

Het betreft hier een zwart-wit opname van de oprichting der marktgebouwen in de jaren '50 voorbeeldig in beeld gebracht door apotheker Louis Mertens. Deze verdienstelijke amateur-fotograaf heeft een ganse reeks opnamen van deze werkzaamheden gerealiseerd en de meeste daarvan zijn terug te vinden op:

                     beeldbankschoten.be

De gemakkelijkste weg om die reeks opnamen te bewonderen is eenvoudig de zoekterm
                      apotheker Mertens
intikken in de zoekbalk van de beeldbank en je krijgt de ganse reeks voorgeschoteld.

Veel kijkplezier!

Sandra