ZITTING 24 OKTOBER 2019

Vandaag niet minder dan 59 punten plus 5 door de oppositie toegevoegde punten op de agenda.

Resultaat: een afmattende vergadering die uitloopt tot een stuk na middernacht, heel wat verdagingen, een korte opschorting en uiteindelijk, op aandringen van de oppositie, een sluiting van de debatten met vervolg op donderdag 7 november.

Alsof dit allemaal nog niet genoeg was werd er ook enkele malen op proef elektronisch gestemd!
De raadzaal was daartoe uitgerust met een zestal grote schermen waarop raadsleden en publiek de stemverrichtingen konden volgen.
Enkele kinderziektes dienen nog verholpen alvorens dit nieuwe stemsysteem in praktijk kan gebracht worden.

Voor de raad kan starten wordt het woord verleend aan onze medewerker nr. 32 die gebruik wenst te maken van zijn spreekrecht. Gezien de uitgebreide agenda houdt hij het kort en bondig:

Punt 45: ASFALTHERSTELLINGEN IN DIVERSE STRATEN

Geachte voorzitter, burgemeester, schepenen en raadsleden.

Van harte hoop ik dat de straten die nu aan de beurt zijn een betere afwerking zullen krijgen dan de Papenaardekensstraat (traject tussen Braamstraat en Deuzeldvoetweg)
De toestand van het wegdek is daar op sommige plaatsen ronduit gevaarlijk, niet alleen vanwege de overgebleven putten maar ook wegens slordige asfaltherstellingen die vooral voor fietsers problemen opleveren.
Mag ik hopen dat ook deze straat binnen afzienbare tijd een degelijk wegdek krijgt? Tenslotte wonen daar toch volwaardige Schotenaren die evengoed urbanisatiebelasting betalen - als ik mij niet vergis momenteel vervat in de gemeentelijke opcentiemen Onroerende Voorheffing.

pAPENAARDEKEN

Punt 33: AANPASSING INTERNETREGLEMENT BIB

Volledig akkoord dat porno niet thuishoort op de bibschermen.
We hopen dan ook dat ondertussen gedrukte edities met de grofste porno niet meer vrij ter beschikking liggen van de bezoekers, een onduldbare toestand destijds door wijlen Marie-Rose Morel aangeklaagd.

Eveneens akkoord dat webstekken die oproepen tot geweld niet kunnen op onze bibschermen. Misschien meteen maar beginnen met kanalen van een bepaalde godsdienst te blokkeren die moord en doodslag als een legitiem middel aanprijzen om hun religie te verbreiden.

Dan racisme. Uiteraard te mijden.
Alleen: wie gaat dat erg rekbare begrip beoordelen? Is daar personeel voor opgeleid?
Ik herinner me dat ik hier in vorige legislatuur ooit door een notoire CD&V-schepen als racist te kijk werd gezet (dit op een moment dat de spreekrechtbeoefenaar niet meer mag reageren!) omdat ik verwijzend naar een stuk proza uit de Info-Schoten over het invullen van de sociale woningen in de Marsstraat had voorspeld wat er mogelijker wijs te zien zou kunnen zijn bij de nog te bouwen sociale huurwoningen op het domein Legrelle - Borgeind....
Aantijging uiteraard onmiddellijk overgenomen door de vrienden van Groen en sp.a.

Hoe en door wie zal de controle op racisme in de bib uitgevoerd worden?

Dat was het: kort en bondig want ik zie nog een lange agenda op ons afkomen.

Erg dankbaar is het college niet tegenover onze spreker met zijn sterk ingekorte tussenkomst. Hij wordt   tijdens het spreekrecht en ook tijdens de behandeling van de punten straal genegeerd.


ALLEEN NOG GELUIDSARM VUURWERK TOEGELATEN

De reglementering op het gebruik van vuurwerk, voetzoekers, carbuurkanonnen en wensballonnen wordt geregeld door een nieuw decreet (26 april 2019). De gemeenteraad wordt gevraagd een aangepast algemeen politiereglement goed te keuren dat tegemoet komt aan deze nieuwe reglementering.

Tevens is de aanpassing nodig om overtredingen met GAS-boetes te kunnen bestraffen.

Burgemeester Maarten de Veuster (N-VA) geeft duidelijke uitleg bij dit agendapunt. Beluister de video:


Sedert kort zijn klankopnamen van de laatste gemeenteraadszittingen te beluisteren op het internet.
U kunt daar alle discussies volgen betreffende de agendapunten die uw interesse wegdragen.

Wie de weg nog niet gevonden heeft helpen we een handje:

www.schoten.be > "over Schoten" > "gemeenteraad" (onder bestuur) > Bekijk agenda's en verslagen > Herbeluister de gemeenteraad  en klik op 'gemeenteraad'  onder 24 okt. in de getoonde kalender (na keuze van de gewenste maand) kies onderaan of rechts in tabel het agendapunt dat u wenst te beluisteren.

Dit initiatief van het gemeentebestuur zal ons redactioneel werk lichter maken en zo kunnen we ons meer concentreren op foto- en videoverslagen.

Hieronder enkele kiekjes genomen tijdens deze marathonzitting. Klik in onderstaande prent om de reeks te starten.