ZITTING 29 APRIL 2021

Ons bestuur houdt hardnekkig vast aan de stuntelige gestreamde digitale gemeenteraden. Belabberde klank- en beeldkwaliteit met soms maar half verstaanbare tussenkomsten maken van het volgen van zo'n raad een ware beproeving.

Schepen Wouter Rombouts (N-VA) die serieus ziek blijkt te zijn krijgt van voorzitter Lieven de Smet (N-VA) een spoedig herstel toegewenst.

Vervolgens komt burgemeester Maarten de Veuster (N-VA) met een update van de Schotense corona-toestand.
Ondertussen blijkt 30% van de Schotenaren voor de eerste keer geprikt. De gemeente bereidt zich voor op de opening der terrassen en de afschaffing van de avondklok op 8 mei.

Bij de goedkeuring van het verslag horen we Dieter Peeters (cd&v) het woord vragen om een 'onthouding' aan te kondigen, dit zoals vorige maand vanwege de teleurstellende kwaliteit van de klank.
Bij de uiteindelijke stemming zal een verstrooide Dieter toch 'ja' stemmen.... Deze uitgebrachte stem (die volgens een eerdere burgemeester niet meer mag gewijzigd worden) wordt door de voorzitter welwillend omgezet in een 'onthouding'.

Brecht Verwulgen

Brecht Verwulgen (groen), die Olivier Coppens opvolgt, is ondertussen opgenomen in de stream en kan nu na goedkeuring van zijn geloofsbrieven de digitale eed afleggen.

Brecht mag al direct felicitaties in ontvangst nemen van voorzitter Lieven die hem een succesvolle politieke carrière wenst.

De belhamelredactie wenst het kersverse raadslid eveneens een vruchtbaar mandaat.

Op onze redactie hier vinden we het wel opmerkelijk dat het uiteindelijk Brecht Verwulgen is geworden, hij stond namelijk slechts op 6de plaats van de opvolgers.STEMMING KANTJE BOORDJE

Bij punt 8 ligt "BEVOEGDHEIDSDELEGATIE OVERHEIDSOPDRACHTEN" ter stemming voor.
Tijdens de stream vernemen we dat het hier betrekking heeft op de politie. In de summiere toelichting op www.schoten.be was daar niets van terug te vinden. Blijkbaar mag het publiek niet te veel weten.

Soit, in ieder geval de oppositie steigert en stemt in blok tegen. En daar er 2 N-VA raadsleden afwezig zijn geeft dit 15 JA en 14 NEE.

Met de hakken over de sloot goedgekeurd dus.

Straks hallucinante toestanden waarbij de gemeenteraad wordt geschorst om leden van de meerderheid de gelegenheid te bieden om ontbrekende raadsleden uit hun ziekbed te gaan lichten zodat die middels hun stem mee de meerderheid overeind kunnen houden?


Zoals reeds gezegd gebeuren er soms rare dingen met het gebruik van de speciale achtergronden.

Hieronder is fractievoorzitster Sandra van de N-VA plots uit beeld verdwenen en blijft alleen de achtergrond zichtbaar ...

Sandra plots spoorloos


Blauwe pull in de was?


INCIDENT VERKEERSVEILIGHEID HORSTEBAAN GESLOTEN

Aansluitend op het incident van vorige maand waarbij Kurt Vermeiren (vooruit) erin slaagde kritiek uit te brengen op een interpellatie van het Vlaams Belang nog vóór die interpellatie in de raad was gebracht, stelt VB-raadslid Peter Vanaken voor artikel 11 van het Huishoudelijk Reglement dusdanig te wijzigen zodat klaar en duidelijk is dat dergelijke voorafgaande kritiek niet tot de gangbare geplogenheden behoort.

Uit de discussie die daarop volgt blijkt dat het inderdaad de regel is dat de indiener als eerste aan de beurt komt om zijn interpellatie toe te lichten. Zowel Kurt als voorzitter Lieven geven ruiterlijk toe dat ze in de fout zijn gegaan, weliswaar gelden er verzachtende omstandigheden volgens Kurt.
"Missen is menselijk" volgens Lieven.

Uiteindelijk vindt voorzitter Lieven het geen slecht idee art. 11 nader te preciseren zoals Peter Vanaken heeft voorgesteld.

Dieter Peeters (cd&v) kan zich ook verzoenen met de vraag van Peter Vanaken, maar stelt voor veranderingen aan het huishoudelijk reglement te bespreken op de bijeenkomst van de fractievoorzitters. Hij verklaart zich te zullen onthouden.

Socialistisch raadslid Kurt Vermeiren vindt de aanpassing overbodig. De bestaande tekst vindt hij duidelijk genoeg en daarom zal hij  'neen' stemmen.

In tegenstelling tot vorige stemmingen per fractie wordt er nu een individuele stemming gehouden.
Het amendement van VB-raadslid Peter Vanaken wordt met een ruime meerderheid goedgekeurd.
23 JA (N-VA, VLD en Vlaams Belang)  /  2 NEE (vooruit + Maya van groen)  /  5 ONTHOUDING (cd&v + Peter en Brecht van groen)


Madame Blanche


GOED PUNT VOOR ERIK BLOCK

Erik Block

Raadslid Erik Block (cd&v) wil de dreef tussen Deurnevoetweg en Borgeindstraat in ere herstellen.

Na kapping van de beuken is deze dreef verworden tot een smal modderig pad overwoekerd door bramen.

Eigenaars in de naast gelegen wijk aan de watertoren hebben zelfs al delen van de dreef ingepalmd om houtvoorraad en composthopen aan te leggen, aanhangwagen te plaatsen, tuinhuisje te installeren ....

Volgens Erik moet dit een trage weg worden,
een kwalitatieve wandeling naar het voorbeeld van de Patappeltorenweg.

Aangezien de weg al meer dan 30 jaar door het publiek in gebruik is roept Erik ons bestuur op om deze zo snel mogelijk als officiële buurtweg
te erkennen.

Burgemeester Maarten de Veuster (N-VA) gaat principieel akkoord met het standpunt van de interpellant.
De vraag is niet nieuw. De Maarten wijst echter op het vele voorbereidende werk voor milieudienst, ruimtelijke ordening, groendienst, mobiliteit en juridische dienst dat nodig is om het beoogde doel te bereiken.

De gemeentelijke diensten zijn er in ieder geval reeds mee bezig en dit punt zal ongetwijfeld in de toekomst nog op de agenda komen volgens de burgemeester.

We zijn benieuwd !