ZITTING 29 MAART 2021

Voor de eerste maal tijdens een gestreamde gemeenteraad wenst een Schotenaar het spreekrecht uit te oefenen: het woord wordt verleend aan de heer Wouter Vermeyen uit de wijk 'De List' die zijn beklag komt doen over de kaalkap in de Bonte Hannek en van de gelegenheid gebruik maakt om tevens de drugsdealersproblematiek in zijn wijk ter sprake te brengen.
                                   ________

Na de goedkeuring van de notulen (cd&v en Vooruit hebben zich onthouden vanwege de slechte audiokwaliteit) is het de beurt aan burgemeester Maarten de Veuster om buiten agenda de huidige toestand inzake covid-19 te schetsen.
De bewoners van de rusthuizen, Schuttershof en Van Craenstraat blijken inmiddels gevaccineerd.

                                                                   rollover >>>De beeldkwaliteit van de stream blijft slecht tot archislecht, het geluid is iets verbeterd maar er zijn nog sprekers wier tekst niet volledig doorkomt.
De geheime stemmingen blokkeerden aanvankelijk maar dat verbeterde gelukkig, toch eindigden nog stemmingen met de aangifte dat enkele raadsleden niet hadden gestemd.... was het van niet kunnen, niet willen, misschien in slaap gevallen of gewoon er vanonder gemuisd? Dat bleef gissen.

Vermeldenswaard is ook het incident bij aanvang van de toegevoegde agenda. Kurt Vermeiren (Vooruit) lanceert een frontale aanval tegen het Vlaams Belang omdat die partij maatregelen vraagt ter verbetering van de veiligheid voor fietsers en voetgangers op de Horstebaan.

Kurt heeft het onder meer over "het leed van een gezin politiek recupereren" wat dan weer een felle reactie uitlokt van Tom van Grieken (VB) die het onaanvaardbaar vindt dat de voorzitter zo'n reactie toelaat nog voor het toegevoegde agendapunt werd behandeld.

Kurt dreigt er bovendien mee de vergadering te verlaten indien het agendapunt toch behandeld wordt. Misschien geen slecht idee van onze socialist, zo kan hij zich geleidelijk voorbereiden op zijn vermoedelijke plaats na de volgende gemeenteraadsverkiezingen....


SCHELDEPRIJS = ANTIDEPRESSIVUM

Maya de Backer (Groen) valt bij de bespreking van de nominatieve toelagen over het hoge bedrag dat voor de tweede keer op rij wordt toegekend aan de organisatoren van de Scheldeprijs voor een wedstrijd met de strenge covid-19 beperkingen....

Volgens burgemeester Maarten de Veuster (N-VA) is die subsidie van 75.000 euro meer dan ooit nodig.
"We blijven die organisatie steunen" en de burgemeester wijst er meteen op dat er geen andere inkomsten zijn voor de organisatoren (het wegvallen van de VIP-tent blijkt een zware tegenslag).

De burgemeester wil in ieder geval de koers en de erbij horende organisatie in leven houden.
"De koers is een duidelijk antidepressivum voor heel veel Vlamingen" aldus de Maarten die de subsidieovereenkomst beschouwt als een huwelijk in goede én kwade dagen.


DIETER PEETERS: ZIET NOGMAALS SOVJETDREIGING VOOR SCHOTEN

De toetreding tot en samenwerking met de vzw 'Schoten Onderneemt' vindt raadslid Dieter Peeters (cd&v) te zeer 'overheidsgestuurd'.
"Wij van cd&v willen niet kiezen voor een sovjetoverheid die overal mee aan de stuurknuppel zit".

Dieter trekt 10 minuten uit om zijn kritiek op deze samenwerking uit de doeken te doen. Het ganse debat rond dit agendapunt zal zelfs een half uur in beslag nemen. Een hele boterham volgens schepen Veronique d' Exelle (N-VA). Te lang om in een beknopt verslag alle nuances van het debat weer te geven. Bezoekers die geïnteresseerd zijn in de tussenkomsten bieden we HIER een link naar het agendapunt in de videostream.

We willen hier nog wel een opgemerkte tussenkomst van Peter Arnauw (groen) vermelden: "Het gaat hier over een gigantisch bedrag elk jaar op te hoesten (€ 140.000 nvdr)....  Dit is al beslist, in de pers geweest en al. Eigenlijk kan dit totaal niet. Dit debat is dood, niemand gaat dit tegenhouden...."


GROEN BEZORGD OM TERREURDREIGING

Maya en Lieven

Groen raadslid Maya de Backer wenst op het einde van de toegevoegde agenda te weten welke maatregelen er genomen worden tegen de terreurdreiging vanuit extreem-rechtse hoek.

Het tijdstip van die vraag is wel erg opvallend, juist nu we de terreuraanslagen in Zaventem en Maalbeek van 5 jaar terug herdenken en waarbij de msm en de wopoco-media erin slagen met geen woord te reppen over de herkomst of de drijfveren van de daders. Verdacht toevallig dat uitgerekend op zo'n moment Groen (samen met Telefacts) rechtse terreurdreiging ontwaart. Handige bliksemafleider?
Of plat op de buik voor de moslimkiezers?
                                  _______

Voorzitter Lieven de Smet (N-VA), geplaagd door de vele onvolkomenheden van de digitale stream:
"Wat is een fysieke vergadering toch handig en gemakkelijk!" (56').

<<< rollover


VARIA: AFSCHEIDSREDE VAN OLIVIER COPPENS

Groen raadslid Olivier Coppens neemt de varia te baat om zijn afscheidsrede te houden.
Voor zo ver we begrepen hebben (de klank was abominabel slecht, de helft van de woorden was gewoon niet te verstaan) verhuist Olivier samen met zijn vriendin naar Deurne omdat hij na lang zoeken geen gepaste woning kon vinden in Schoten.

Uit de flarden die we konden opvangen meenden we ook te kunnen opmaken dat Olivier met tevredenheid terugblikt op zijn werking in de Schotense gemeenteraad (Nu ja, ons leek het meer een brokkenparcours).

Voorzitter Lieven de Smet (N-VA) bedankte de afzwaaier voor zijn inzet en wenste hem "een fantastische toekomst".
Nu Olivier geen tijd meer hoeft te steken in het bestuderen van toelichtingsstukken voor de gemeenteraad vindt hij hopelijk tijd om na te denken over hoe het eigenlijk komt dat hij hier geen betaalbare woning op de kop kon tikken.
Mocht hij op die vraag geen zinnig antwoord vinden dan willen we hem wel een handje helpen met enkele hints.