ZITTING 26 JANUARI 2021

De officiële agenda voor vandaag oogt bijzonder mager: slechts 11 punten. Geluk dat de oppositie daar een flinke schep bovenop heeft gedaan met 10 bijkomend ingediende agendapunten, zo kreeg de zitting toch een beetje 'body'.

Dat urenlang gemeenteraad volgen op een computerscherm is niet alleen slecht voor ogen en oren maar bij momenten ook nog slaapverwekkend....
Irritant is dan weer dat stemmen per fractie, niet alleen omdat men er van uitgaat dat binnen een fractie blijkbaar geen afwijkende standpunten kunnen bestaan maar vooral omdat je je als toeschouwer vragen begint te stellen over de betrokkenheid van al die raadsleden die je nooit te zien of te horen krijgt...

We hebben alvast enkele straffe stoten kunnen noteren: raadslid Dieter Peeters (cd&v) die bij ons college "sovjetpraktijken" ontwaart.
Schepen Véronique d'Exelles (N-VA) die met de hand op het hart verklaart "heel veel respect voor de AMBS" te hebben.
En tenslotte voorzitter Lieven de Smet (N-VA) die duidelijk meer haar op zijn tanden krijgt en zijn burgemeester kordaat terugfluit als die ongevraagd wenst tussen te komen.

Bij het begin van de digitale raad vraagt voorzitter Lieven de Smet (N-VA) één minuut stilte ter nagedachtenis van twee Schotense oud-raadsleden die onlangs overleden: Dirk Gadeyne (Agalev/Groen) en Fred Jacobs (ocmw-raadslid voor Volksunie / N-VA). Onze redactie bewaart de beste herinneringen aan beide overleden raadsleden. Per ongeluk werd de stilte even onderbroken maar hier treft niemand schuld.

Rechts ziet u een opname van Dirk bij zijn afscheidsrede als raadslid tijdens de gemeenteraad van 21 december 2006.
Daarachter zit een opname van Fred die niet te beroerd is om als raadslid zelf ocmw-residenten na een festiviteit naar de lift te brengen.

                                                                                                           rollover >>>

Dirk Gadeyne en Fred Jacobs herdacht met minuut stilte.

Nog start de eigenlijke raad niet want het is gedichtenweek en zowel cultuurschepen Charlotte Klima als voorzitter Lieven de Smet wensen eerst een gedicht voor te lezen.

                                                    rollover >>>

Voorlezen gedichten

In sneltreinvaart worden vervolgens de notulen van vorige zitting en een reeks mobiliteitscycli van de lokale politie goedgekeurd om dan terecht te komen bij een half uur durende uitleg over de toestand en de maatregelen rond covid-19. Uit de bijdrage van de burgemeester vermelden we speciaal de maatregelen ter handhaving van de verplichte quarantaine en het verlengd verkeersvrij houden van de Paalstraat op zaterdag ingevolge de verlenging van de koopjesperiode: dit alles HIER uitvoerig te beluisteren.

Onze korpschef Jack Vissers had het speciaal over "de reactieve inzet" van zijn politiekorps bij de handhaving van de coronamaatregelen: 2252 opdrachten werden in dit verband uitgevoerd wat resulteerde in 272 processen verbaal:

- 141 voor overtredingen op het samenscholingsverbod

-  38 voor het niet dragen van een mondkapje

-  30 voor het niet respecteren van de avondklok

-  26 voor niet essentiële verplaatsingen

-  18 allerlei

-  ..... en de resterende 19 ???


ENIGE ANIMOSITEIT BIJ BEHANDELING TOEGEVOEGDE PUNTEN

Paul Valkeniers

Het begon al met de problematiek rond de hondenloopzone aan het atheneum. Zowel de interpellant Peter Vanaken (VB) als de bevoegde VLD-schepen Paul Valkeniers (zie foto links) worden lichtjes korzelig, de eerste omdat er voorlopig niets verandert aan de situatie en de tweede omdat hij vindt dat het hier gaat om slechts 2 klagers tegenover tientallen enthousiaste gebruikers van de hondenweide....

<<< rollover


Tijdens de gemeenteraad van 23 juni 2020 heette het nog dat er, op enkele professionele malcontente mensen na, geen problemen waren.

Ondertussen zijn er dus wel onderhandelingen gestart met het atheneum om de loopweide te verplaatsen. Na het artikel in de Bode...?.

Hopelijk wordt hier snel een oplossing gevonden waarmee iedereen kan leven.


Bij de bespreking van de op te richten KMO-raad wordt het eerst echt spannend. De verwijten vliegen over en weer. Dieter Peeters (cd&v en indiener van het agendapunt) spreekt al direct van "sovjetpraktijken" (1:59:32) waarop schepen Véronique d'Exelles (N-VA) zal reageren met te verklaren dat ze heel veel respect heeft voor de AMBS. Wat dan volgens Dieter weer een "enorm cynische" verklaring moet zijn.

Het hek is helemaal van de dam wanneer Dieter met de bedragen van de verplichte bijdragen "een platte taks" begint te schermen. Volgens de schepen gewoon uit de lucht gegrepen, zij veronderstelt dat Dieter tijdens de infosessie moet in slaap gevallen zijn.... Enfin, liefhebbers voor dit gehakketak kunnen altijd HIER terecht.

Vermelden we ook de tussenkomsten van Piet Bouciqué (VB) en Kurt Vermeiren (vooruit).
Piet is geschrokken van de taal in de brief van de AMBS aan de fractieleiders, er is sprake van een "kalt gestellte" AMBS. Hij vraagt grondige opheldering.

Kurt vindt het een "in de duik gerealiseerd" initiatief. Hij vermoedt dat het college het laken volledig naar zich toe wenst te trekken.

Groen raadslid Peter Arnauw wil eerst een uitvoerige bespreking in een commissie.

Voorzitter Lieven giet olie op de golven met te verwijzen naar de zitting van volgende maand waar de oprichting van die raad uitvoerig besproken zal worden.

En zeggen dat dit agendapunt (dat meer dan een half uur in beslag zal nemen) nog sympathiek was gestart met het voorlezen van een haiku door Dieter.


Volgende toegevoegd agendapunt 'Vaccinatiedorp Spoor Oost' eveneens gebracht door Dieter Peeters (cd&v) is bijna even polemisch en loopt ook uit op een half uur palaveren.
Dieter wenst een motie in te dienen waarbij de gemeenteraad het college vraagt volgende stappen te zetten:

- Een brief richten aan de Vlaamse regering waarbij voor onze Schotense inwoners de uitzondering gevraagd wordt om uit te wijken naar de vaccinatieplaats te Brasschaat.

- Voor Schotenaren geboren voor 1946 een lokale vaccinatiemogelijkheid te organiseren.

Volgens Dieter schrikt de megalokatie Spoor Oost veel Schotenaren af. Daar zullen tenslotte 600.000 mensen moeten gevaccineerd worden.

Burgemeester Maarten de Veuster (N-VA) is ernstig in zijn wiek geschoten en riposteert met de uitlating dat dit eigenlijk een motie van wantrouwen is tegenover de zorgverleners.... en leest 2 ellenlange brieven voor die de argumenten van Dieter moeten ontkrachten: een brief van dokter Dominique Put (voorzitter eerstelijnszorg) en een van dokter Veerle van Raemdonck (liaison-arts voor Schoten).

Achtereenvolgens distantiëren Kurt Vermeiren namens de socialisten en Peter Arnauw namens Groen zich van de ingediende motie.

Het lijdt dan ook geen twijfel dat de motie uiteindelijk met een grote meerderheid wordt verworpen.
3 JA: cd&v - 7 ONTHOUDING: Vlaams Belang - 21 NEEN: N-VA, VLD, Groen en vooruit.

Wie een half uurtje op overschot heeft kan HIER heel de discussie volgen.


De ludieken hoek:

Baardgroei bij den Dieter!