ZITTING 22 FEBRUARI 2021

Ook vandaag een beperkte agenda. De helft van de door het bestuur ingediende agendapunten betreft politieaangelegenheden. Slechts 3 bijkomende punten van de oppositie.

Alles wijst erop dat de medewerkers die op verplaatsing 'spelen' tijdig vóór de avondklok zullen thuis geraken.

Met de kwaliteit van de streaming gaat het zienderogen achteruit. Ongeveer halverwege begon zelfs de klank regelmatig uit te vallen, beeld en geluid liep niet meer synchroon en de beelden blokkeerden tussendoor of werden wazig.... Tijd om terug naar de Kaekelaar uit te wijken want zo kan dat niet verder.

Bij de afroeping van de aanwezigheden kreeg de burgemeester van enkele raadsleden felicitaties voor zijn verjaardag. Slechts één stem hebben we met zekerheid kunnen herkennen: Tom van Grieken.

En zo kon de raad dan starten met een welkomstwoordje van de voorzitter ook gericht tot  de burgers die meeluisteren (op dat moment 5, aantal dat in de loop van de zitting zou stijgen tot een twintigtal).

Na goedkeuring van het verslag van vorige zitting een intermezzo van burgemeester Maarten de Veuster (N-VA) die uitleg geeft over de toestand inzake corona.
De meeste residenten en personeel van de rusthuizen blijken ondertussen gevaccineerd en er worden maatregelen getroffen om de bewoners van de serviceflats (en waarschijnlijk ook die uit de Van Craenstraat) binnenkort in dienstencentrum 't Dorp de nodige prikken te kunnen geven.We kunnen het echt niet verhelpen, maar we vinden dat gebruik van vreemde achtergronden belachelijke 'Spielerei'.
In een zonovergoten exotisch strandlandschap met een pull en een dikke sjaal.... Geen badpak meer in voorraad, Iefke?
Om dan nog te zwijgen van de storende kleur- en andere artefacten die optreden als het 'uitknippen' van de personages niet wil lukken.

Onzen Dieter laat nu zijn partijlogo in volle glorie op de voorgrond schitteren, dat is nieuw.
Wordt beslist een onverteerbare kakofonie als straks nog andere raadsleden op hetzelfde idee gaan komen.
                                                                  rollover >>>

Spielerei met achtergronden en nu ook voorgronden gaat lustig verder

Hoelang nog die 'Spielerei' met kunstmatige achtergronden?

Kurt zijn voorkeur gaat dan weer uit naar een meer bibliofiele achtergrond.
We worden wel duizelig van het ongewone perspectief, de vrees bestaat dat het vlijtige raadslid vroeg of laat achteruit de dieperik intuimelt....

Onze korpschef bericht duidelijk vanuit hetzelfde vakantieoord als Iefke, maar de zwoele vakantiestemming doet geen afbreuk aan de duidelijkheid van zijn antwoorden op de vele vragen van de raadsleden
Jammer van de bril die voor de nodige storing zorgt: de software faalt hier bij het 'uitknippen'.

<<< rollover
 

Onze raad: die voor- en achtergrondprojecties gewoon afschaffen, het werkt storend en afleidend.


NIEUWE POLITIEKEUKEN VOOR KLEINE 25.000 EURO (btw in)

Socialistisch raadslid Kurt Vermeiren vindt de raming aan de hoge kant. Het mag zuiniger volgens Kurt.

"Ik rijd ook graag met ne Mercedes maar met ne Volkswagen Passat kan je ook heel goed rijden".... Denkelijk vergist Kurt zich met deze vergelijking en bedoelde hij 'ne Polo'. VW Passat en de standaard Mercedesmodellen liggen immers niet ver uit mekaar qua prijs en comfort. Ik kan me moeilijk voorstellen dat een gedreven socialist graag in een Mercedes uit de S klasse of misschien wel in een Mercedes Maybach zou willen rondtoeren.

Mooi meegenomen als het voor minder zou kunnen, volgens gemeenteraadsvoorzitter Lieven de Smet (N-VA).

Net voor de stemming wenst onze korpschef nog even de puntjes op de i te zetten: hij deelt zeker de bezorgdheid van het raadslid. Het betreft hier echter geen luxe keuken maar een duurzaam geval in inox, aldus de korpschef. Hij belooft het toegekende budget zo efficiënt mogelijk aan te wenden.

De raming wordt uiteindelijk eenparig goedgekeurd.


"EEN AANTAL" LAPTOPS VOOR POLITIE: 36.047 EURO

Raadslid Kurt Vermeiren is er hier als de kippen bij om te informeren wat er met de afgedankte exemplaren gebeurt. Krijgen die een tweede leven?

Lastig volgens onze korpschef omdat de harde schijf in zo'n geval dient vernietigd te worden:

"een laptop of desktop zonder harde schijf is als een auto zonder motor". Ne Mercedes of ne VW?

Maya de Backer (Groen) vindt dat er de laatste tijd wel erg veel budget naar de politie gaat. Is dit wel allemaal verantwoord in het licht van de groeiende samenwerking met Brasschaat? En ja, hoever staat het ondertussen met die samenwerking? wenst het groene raadslid te vernemen.

Voorzitter Lieven vindt die laatste vraag buiten het bestek van dit agendapunt vallen en verwijst naar de varia in geheime zitting waar de korpschef verdere uitleg zal verstrekken....

Tja, hier zijn wij dan uitgepraat als verslaggever met onze bondige info over gemeenteraadszittingen. Waarom die geheimdoenerij hier nodig is lijkt ons een raadsel.

We weten wel dat ons voormalig raadslid Albert Leenaerts ruim twintig jaar geleden door de voltallige gemeenteraad als "solitaire kl..t" werd weggezet omdat hij onverdroten ijverde voor verregaande (en kosten besparende!) samenwerking tussen de Schotense en Brasschaatse politiediensten.

Ook nadien bleef onze belhamel via het spreekrecht verder ijveren voor samenwerking in een 2GPZ.
Enkele voorbeeldjes zijn HIER en ook HIER te lezen.


VOETGANGERSBRUGGEN OVER SCHOTENVAART (SAS 6 & 8)

Eerste commentaar wordt geleverd door Dieter Peeters (cd&v): geen ideale oplossing, perfectie niet van deze wereld, desalniettemin tevreden. Dieter hoopt nog deze zomer de bruggen feestelijk te kunnen openstellen.

Uiteraard ook Kurt Vermeiren (sp.a, de naam 'vooruit' steeds meer gecontesteerd en juridisch aangevochten) laat zijn licht schijnen op de twee bruggen: Niet gekant tegen deze voetgangersbruggen, maar van een gemeente met toezicht op toegankelijkheid van allerlei infrastructuur had hij toch verwacht dat deze bruggen ook voor mensen met een beperking vlot toegankelijk zouden zijn.
Hij verklaart zich dan ook te zullen onthouden bij de stemming.

Groen bij monde van Peter Arnauw verklaart wel 'JA' te zullen stemmen omdat hij iedere vooruitgang voor voetgangers en fietsers toejuicht. Ook hij betreurt dat het geen perfecte oplossing is als fietsbrug. Bij zware elektrische fietsen, zwaar beladen fietsen met boekentassen en boodschappen verwacht Peter toch wel enige problemen. Zelfde geldt voor mensen met een beperking.

Schepen Wouter Rombouts (N-VA) staat de interpellanten te woord:
De aannemer heeft in de lastvoorwaarden 5 maanden tijd gekregen voor de uitvoering van de werken. De mogelijkheid van een feestelijke opening in september zit er dus in....

Akkoord volgens Wouter: het zijn geen bruggen waar mensen met een beperking gemakkelijk zullen overgeraken, maar de ruimte daartoe is er niet en de benodigde budgetten zouden de gemeentelijke mogelijkheden ver overstijgen.

Volgt een erg verwarde stemming. Wie even wil mee genieten van de falende 'streaming' kan HIER terecht.Paul Valkeniers speelt verstoppertje

Schepen Paul Valkeniers (VLD) heeft het blijkbaar door dat zijn verschijning op het scherm niet erg flatterend is en schakelt zijn webcam niet meer in als hij aan het woord komt.
Toch hebben we hem nog te pakken gekregen in een onbewaakt ogenblik.

Gewoon eens vragen, schepen, aan een bevriende fotograaf hoe je de vertekening van een gelaat kunt milderen veroorzaakt door een groothoeklens in combinatie met kikkerperspectief.

Voorzitter Lieven de Smet (N-VA) zit dan weer serieus verveeld met het falen van de streaming.
<<< rolloverOver naar de bijkomende agenda ingediend door de oppositie.

INBRAAK IN DE KAEKELAAR

Raadslid Piet Bouciqué (Vlaams Belang) vraagt meer uitleg over deze inbraak en wat er juist gestolen is. Hoeveel schootcomputers zijn er nu juist verdwenen? (Schootcomputer = draagbare computer met opklapbaar scherm = laptop. Benaming afgeleid van het Afrikaans 'skootrekenaar'. Een Afrikaner heeft een hekel aan de overname van vreemde - inzonderheid Engelse - termen.)

Over het gerechtelijk onderzoek kan burgemeester Maarten de Veuster (N-VA) niets zeggen zolang dit in behandeling is bij het parket.
In totaal verdwenen er 12 schootcomputers, één daarvan was een gemeentelijke werklaptop en voor die computer werden onmiddellijk alle toegangen tot gemeentelijke servers geblokkeerd. Als extra beveiliging werden ook de wachtwoorden veranderd.
De 11 andere schootcomputers (tweedehands) waren daar omdat ze door de jeugddienst werden klaargemaakt om de volgende dag uit te lenen.
Voorts werden nog enkele kassa's met wisselgeld leeggemaakt wat de totale waarde van het ontvreemde op ongeveer 6.000 euro brengt.

Onze burgemeester wijst erop dat een gemeentehuis dat moet open zijn voor de bevolking nooit voor 100% kan beveiligd worden.
Er werd alvast diefstalpreventie-advies aangevraagd.


OVERKOPHUIZEN

Raadslid Dieter Peeters (cd&v) start zijn interpellatie met toelichting bij de term 'overkophuizen'. Instellingen met een vrijetijdsaanbod voor jongeren tot 25 jaar waaraan ook een therapeutisch netwerk is verbonden.
Gaat de gemeente de subsidieaanvraag in orde krijgen? (De Vlaamse regering voorziet subsidies voor 11 bijkomende overkophuizen).

Verder wil Dieter ook graag cursussen mentaal welzijn ingericht zien.

Schepen Iefke Hendrickx (N-VA) kan de interpellant gerust stellen: de subsidieaanvraag wordt ingediend ofschoon de schepen meer heil ziet in het opschalen van de reeds bestaande initiatieven voor die leeftijdsgroep.
Cursus mentaal welzijn staat eveneens op het verlanglijstje en zal onder meer op de eerstvolgende jeugdraad ter bespreking voorgelegd worden.

Maya de Backer van Groen mengt zich ook kort in de discussie met erop te wijzen dat er ondertussen lange wachtlijsten zijn bij TeJo en ook bij psychologen in het algemeen.

Wie dieper wil ingaan op de bijkomende agenda kunnen we de klankopname van deze zitting aanbevelen, daar staat alles mooi aanklikbaar gerangschikt volgens agendapunt, maar houd wel rekening met soms uitvallende klank en doorgaans slechte klankkwaliteit.


In de varia hoorden we onder meer socialist Kurt Vermeiren met klachten over de sneeuwruiming: dagen lang bleven er gevaarlijke toestanden voor fietsers.

Schepen Wouter Rombouts (N-VA) ontkent dit niet maar wijst erop "dat de weersomstandigheden ons echt niet gunstig gezind waren". Volgens de schepen werden er de voorbije vorstperiode 30 mensen ingezet die dag en nacht paraat stonden, 600 werkuren hebben gepresteerd en 132 ton zout op de Schotense wegen hebben gestrooid.

Wouter belooft de werking van de strooidiensten binnenkort te zullen evalueren.


Nog vòòr 22 uur wordt ditmaal de openbare raad afgesloten.


Even melden dat ons verslag van de laatste normale gemeenteraad (20/02/2020) eindelijk is afgewerkt, dit nadat het ons is gelukt de videogegevens van een defect geraakte geheugenkaart toch nog te recupereren met speciale software. Het resultaat is HIER te bekijken.