ZITTING 20 FEBRUARI 2020

Beperkte agenda, nog steeds geen elektronische registratie van de stemverrichtingen en het zittingsverslag van vorige vergadering ontbreekt. (Blijkbaar nu vervangen door de geluidsopname van de zitting - nvdr).

Beknopt overzicht:

Na goedkeuring van de notulen mogen de raadsleden kennis nemen van het jaarverslag 2018 met de opmerkingen van de provinciegouverneur.

Volgt een geheime stemming waarbij Sandra Lauryssen (N-VA) wordt aangeduid als lid van de algemene vergadering TMVS (Tussengemeentelijke Maatschappij Voor Services).

Goedkeuring wordt gehecht aan het gezamenlijke organogram van de diensten van gemeente en OCMW.

Nog twee ICT-raamovereenkomsten, de aankoop van percelen aan de E-10 plas, een terrasreglement en acht subsidiereglementen (hoofdzakelijk rond jeugdwerking) en we zijn reeds beland bij de toegevoegde agenda met interpellaties van cd&v, groen, Vlaams Belang en sp.a.

Varia sluiten de openbare zitting af.


AANKOOP AGRARISCHE PERCELEN BIJ E-10 PLAS

De raadsleden krijgen een ontwerp van aankoopakte voorgeschoteld voor 5 percelen landbouwgrond, gelegen tussen de Jachtwachtersdreef en de E10-plas, tegen de prijs van € 554.000 (ruim 7 ha). Een aankoop voor openbaar nut.

In de toelichtingsstukken konden we lezen dat de verkopende familie een meerwaardeclausule heeft bedongen zodat ze nog voor 1/10de kunnen meegenieten mocht de gemeente een meerwaarde realiseren door b.v. de bestemming van de gronden te wijzigen. (Blijkbaar wetende dat onze 'ontvoogde' gemeente daar enigszins bedreven in is). De clausule geldt tot 2040.


Over naar de toegevoegde agenda, we kiezen er 3 uit:

-  KRUISPUNT BRECHTSEBAAN - FORTBAAN (Erik Maes, cd&v)

-  DE WATERBUS (Piet Bouciqué, Vlaams Belang)

-  SDG ENGAGEMENTSVERKLARING (Olivier Coppens, groen)

Deze drie agendapunten worden in onderstaande video verwerkt.