MISDAAD TEGEN DE MENSHEID AANGEKLAAGD

Net als een kleine 5 jaar geleden, bij de bombardementen op Aleppo (Syrië) hoorden we onlangs weer stemmen opgaan die spraken van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid omdat bij bombardementen op Idlib - het laatste bolwerk van de Syrische opstandelingen - burgerslachtoffers waren gevallen....

Gesproken werd van "systematische aanvallen met het oog op het terroriseren van de burgerbevolking" (Amnesty international)

Ongelooflijk maar waar: prominent op de eerste rij tussen de aanklagers troffen we de Verenigde Staten en Groot-Brittannië aan.

Blijkbaar zijn deze voormalige geallieerden vergeten dat zij zelf drie kwart eeuw geleden deze tactiek van grootschalige terreurbombardementen op burgerdoelen (Moral Bombing) verheven hebben tot een ideale strategie om de tegenstrever op de knieën te krijgen.

Niet met honderden onschuldige slachtoffers tot gevolg, zoals in Idlib, maar met honderdduizenden. Vrouwen, kinderen, grijsaards en vluchtelingen wetens en willens afgemaakt in steden als Hamburg, Keulen, Dresden, Tokyo, Hiroshima, Nagasaki en vele andere.

Steden nota bene die niet, zoals Aleppo en Idlib, volgepakt zaten met vijandelijke strijdkrachten...

Met zo'n sinistere prestaties op de kerfstok zouden we ons als V.S. en G.B. toch iets bescheidener opstellen bij de beoordeling van andermans misdaden.

>>> belhamelstartpagina