ZITTING 7 NOVEMBER 2019

Met deze extra-zitting wordt de vorige gemeenteraad gewoon verder afgewerkt.

Desalniettemin meldt zich een spreker uit het publiek. Jan Van hee zal een krachtig pleidooi houden voor het voortbestaan van de kroeg 'den Breughel'.

Jan Van Hee


Voorts dient nog vermeld dat raadslid Kurt Vermeiren (sp.a) zijn collega's uit de meerderheid de les leest vanwege hun soms laakbare houding tegenover tussenkomsten vanuit de oppositie.


Zo raadt hij bij voorbeeld aan de betekenis van het werkwoord 'filibusteren' eens op te zoeken in een verklarend woordenboek... in de hoop dat ze dit werkwoord in de toekomst dan in de juiste context zouden gebruiken.

Groot gelijk, Kurt, maar effe teruggrijpen naar de zalige periode toen je nog op schepenpluche in de meerderheid zat: toen blonk je ook niet uit in het respect voor spreekrechtbeoefenaars en oppositieraadsleden met lastige vragen.

Kurt Vermeiren


AGENDAPUNT FLUVIUS UITGESTELD

Sp.a-raadslid Kurt Vermeiren komt met enkele zeer technische vragen waar het college geen antwoord op weet.

Wijselijk wordt besloten dit punt te verdagen naar een volgende zitting waarop een bestuurder van Fluvius uitleg zal komen geven over de werking van de intercommunale. Kurt kan dan zijn vragen voorleggen met meer kans op een passend antwoord.


HET VERDWIJNEN VAN 'DEN BREUGHEL'

De publieke tribune was volgelopen met sympathisanten van Den Breughel en naar aanleiding van het

door Piet Bouciqué (Vlaams Belang) geagendeerde punt over het mogelijke verdwijnen van dit café, kon ook het spreekrecht uitgeoefend worden. (zie hoger)

Piet schetst in zijn toespraak de kwalijke gevolgen van een eventuele sluiting voor de leefbaarheid en gezelligheid van ons marktplein en lanceert een warme oproep richting college om te proberen Den Breughel te redden.

Piet Bouciqué

Burgemeester Maarten de Veuster (N-VA) is de zaak ook genegen maar botst op de onmogelijkheid om in te grijpen aangezien het hier een private eigendom betreft waarvoor de eigenaars een nieuwe bestemming op het oog hebben en bovendien niet geneigd zijn om hun eigendom te verkopen...

Maar we laten het de burgemeester zelf uitleggen in onderstaande video:


PROBLEMEN MET HONDENLOOPZONE ATHENEUM

In overleg met inwoners van de Emiel Blangenoisstraat kaart VB-raadslid Peter Vanaken een indruk-wekkende reeks problemen aan die de omgeving van deze hondenloopzone serieus belasten: kort samengevat komt het hier op neer : te druk, veel te lawaaierig en hopeloos te klein.

Omdat de toestand echt onleefbaar is voor de omwonenden vraagt Peter de dringende verplaatsing  van de hondenloopzone en stelt meteen een alternatieve vestigingsplaats voor: de voorkant van het Gasketelplein. Hij ziet hier enkele opvallende voordelen: open ruimte zonder weerkaatsende muren, oppervlakte voldoende groot en betere sociale controle.

Het antwoord van de bevoegde schepen Paul Valkeniers (VLD) valt voor Peter blijkbaar  nogal magertjes uit.... en zo ontstaat een woordenwisseling die op de lachspieren van de aanwezigen werkt.

Peter: Het is gemakkelijk om met véél poeha, show en camera’s een hondenloopzone te openen.
En nadien met een Chiwawa op schoot, zalig in slaap te vallen in de Schijndallei....

De schepen die zich aangesproken voelde (ofschoon zijn naam niet was vernoemd) riposteerde prompt met de opmerking dat hij helemaal niet de gelukkige eigenaar is van een chiwawa maar wel van twee katten....


GROEN VRAAGT SPECIALE RUIMTE VOOR MOSLIMS OP DE BEGRAAFPLAATS

Groen raadslid Maya de Backer vraagt uitleg over de stand van zaken inzake de beloofde vergroening van de wijk Sint-Cordula en de begraafplaats.

Burgemeester Maarten de Veuster (N-VA) antwoordt uitvoerig met de nodige voorbeelden van projecten die reeds op stapel staan of in de toekomst zullen gerealiseerd worden.

In de loop van de bespreking komt echter plots de aap uit de mouw: Maya wenst te vernemen wat er gedaan zal worden om hier wonende Kosovaren een gepaste begraafplek aan te bieden in overeenstemming met hun moslimgeloof....
De burgemeester reageert verbaasd en verzekert Maya dat iedere bewoner van Schoten op de gemeentelijke begraafplaats ter aarde kan besteld worden mits de naleving van onze reglementering.

Hieronder in de video enkele fragmenten uit het antwoord van de burgemeester:

Tijdens de zitting van 12 december 2012 heeft onze medewerker dit thema reeds kort behandeld middels zijn spreekrecht toen hij voor de zoveelste maal van leer trok tegen de schandalige manier waarop in onze gemeente in het verleden werd ontbeenderd.
Eveneens tijdens de gemeenteraad van 24 maart 2005 bracht hij korte commentaar op het onverantwoord pamperen van en toegeven aan moslims. (derde alinea van punt 6: Aanpassing politiereglement begraafplaats).
Lees ook onze commentaar ter zake onder 'overstroming' op dezelfde webpagina.


PLASTIC WEGWERPBEKERS BEHOREN TOT HET VERLEDEN

Raadslid Olivier Coppens (groen) wenst informatie over de stand van zaken inzake het gebruik van plastic wegwerpbekers tijdens Schotense evenementen. Schepen Charlotte Klima (N-VA) verklaart dat Schoten klaar zal zijn om vanaf de eerstkomende Schoten Schol alleen nog herbruikbare bekertjes rond te delen. 15.000 exemplaren zijn besteld mitsgaders extra laadbakken voor de industriële afwasmachine, inzamelpunten zullen ook voorzien zijn.

Luister in onderstaande video naar fragmenten uit het klaar en duidelijke antwoord van de schepen:

En nu maar hopen dat de gebruikers genoeg discipline aan de dag leggen om alle bekertjes netjes bij de inzamelpunten af te geven.
Bekijk ook onze achtergrondfoto (volledig naar beneden scrollen) met een beeld van de toestand na de laatste Grote Scheldeprijs. Dergelijke toestanden zouden tot het verleden moeten behoren.