ZITTING 31 JANUARI 2019

Eerste echte zitting van deze nieuwe legislatuur. Alreeds is het duidelijk dat de oppositie niet van plan is de meerderheid veel kado's te doen....

Eigenaardig vinden we wel dat die alerte(?) oppositie niks heeft opgemerkt van wat er zich afspeelt op het Wijtschot. Onze bezoekers weten wel: die voormalige natuurontwikkelingssite die ZONDER KOSTEN voor de gemeente ging omgevormd worden tot KMO-zone met als kado daar bovenop een splinternieuw onderkomen voor de Dienst der Werken....

Blijkt nu dat niet de private partner VMA-Cordeel (ondertussen eigenaars van de KMO-gronden) de ontbossing gaat realiseren maar wel de gemeente Schoten zelf. Lees het HIER.

En wat lezen we daar in datzelfde artikel: dat Schoten nu ook de afgraving van het stortlichaam en de vorming van de 20 meter hoge berm gaat aanpakken, weliswaar in samenwerking met OVAM.
Dit allemaal zonder kosten voor de gemeente zoals ons bij hoog en laag werd beloofd door de bevoegde schepen?

Nou, dat had op deze raad wel een pertinent vraagje mogen opleveren vanwege die strijdlustige oppositieleden.


Naar loffelijke gewoonte wordt er vandaag - gedichtendag - gestart met een poëtische evocatie van enkele agendapunten. Zetten hun beste dichterlijk beentje voor: cultuurschepen Charlotte Klima (N-VA) en gemeenteraadsvoorzitter Lieven de Smet (N-VA). Bekijk de video hieronder:

We denken wel dat die eerste dichter niet erg bekend zal wezen in N-VA kringen en dan stelt zich de vraag: vanwaar die keuze voor een notoire communist?


Vooreerst dient Nadine van Mol (N-VA) - niet aanwezig op de installatievergadering - de eed af te leggen als raadslid.

Nadine van Mol


Trouw op post is onze korpschef Dirk Lemmens die er voor zorgt dat raadsleden met politievragen een passend en deskundig antwoord ontvangen.

Let wel: dit is waarschijnlijk een van zijn laatste optredens tijdens een gemeenteraad. Uw korpschef vertrekt binnenkort met pensioen.

De belhamelredactie dankt de chef voor zijn talrijke verhelderende tussenkomsten op de gemeenteraden en voor de vriendelijke en behulpzame ontvangst van onze redacteur de enkele malen dat deze op zoek ging naar bijkomende informatie op het politiekantoor.

Wij wensen onze korpschef een prima gezondheid voor een lange en welverdiende pensionering.

Goed nieuws van het politiefront wordt aangekondigd door de burgemeester: eindelijk heeft Schoten twee nieuwe politiecommissarissen kunnen aanwerven!

Dirk Lemmens, korpschef politie Schoten


Eerste raadslid dat het college het vuur aan de schenen legt is Dieter Peeters (cd&v), hij wacht met ongeduld op zoiets als een beleidsprogramma of een bestuursakkoord....

Dieter Peeters


Gevolgd door Kurt Vermeiren (sp.a) met een ellenlang betoog dat bol staat van kritische opmerkingen.

Kurt Vermeiren


Tom van Grieken (Vlaams Belang) krijgt de lachers op zijn hand met enkele ludieke sneren naar collegeleden. Dit VB-raadslid vindt het zeer vreemd dat binnen de tien dagen na de verkiezingen de schepenpostjes al verdeeld waren en dat er nu 109 dagen later nog steeds geen bestuursakkoord is.
"Toch geen ruzie binnen de N-VA?" vraagt hij zich af.

Tom van Grieken in Schotense gemeenteraad


Burgemeester Maarten de Veuster (N-VA) stelt iedereen gerust: het bestuursakkoord is zo goed als klaar, slechts enkele puntjes dienen nog uitgewerkt te worden.

Burgemeester Maarten de Veuster


GEHARREWAR BIJ VOORLEGGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTERAAD

Eerst vraagt Piet Bouciqué (Vlaams Belang) de verdaging van dit agendapunt wegens te veel onduidelijkheden. Dit voorstel tot verdaging wordt weggestemd door de meerderheidspartijen.

Vervolgens stelt Peter Arnauw (Groen) voor de raad even te schorsen voor overleg. Wordt toegestaan en bij stemming wordt achteraf de vaststelling van het  Huishoudelijk Reglement voor de Gemeenteraad toch tot een latere datum verdaagd.

Hieronder enkele kiekjes van het overleg tijdens de schorsing van de zitting:

schorsing zitting geschorst gesprekken tijdens schorsing
Ruggenspraak tijdens schorsing overleg Tom van Grieken in gesprek met Kurt Vermeiren

VOLGEND OPONTHOUD: 10 GEHEIME STEMMINGEN TER AANDUIDING BESTUURDERS AGBS

Om de politieke afgevaardigden voor de raad van bestuur van het Autonoom GemeenteBedrijf Schoten aan te duiden wordt voor elk van de 10 kandidaten een geheime stemming georganiseerd.

Veel rondgeloop om uiteindelijk alle voorgestelde kandidaten met een ruime meerderheid uit de bus te zien komen.


AANWERVING FINANCIEEL DIRECTEUR: AANSLEPEND HEET HANGIJZER

In het verleden zijn er al enkele pogingen geweest om onze financieel beheerder op een zijspoor te schuiven wat telkens met een sisser afliep.
Het fijne over deze onverkwikkelijke en geldverslindende soapserie mogen we als publiek niet kennen.
We gaan ons dan ook niet wagen aan het innemen van een standpunt.

Eén zinnetje uit de voetnoten van door de gemeente aangevraagd juridisch advies willen we u niet onthouden:

"Het valt buiten het bestek van het gevraagde advies om hier dieper op in te gaan. Het wordt vermeld omdat niet uit te sluiten is dat H M dit zal opwerpen indien hij niet wordt aangesteld als financieel directeur."

We vragen ons af wat dit juridische steekspel de Schotense belastingbetaler reeds heeft gekost.... En blijkbaar kan er "nog dieper op ingegaan worden", advocaten kennende zal die eventueel aangevraagde 'diepgang' niet gratis zijn.SNELHEIDSCONTROLES AANGEKONDIGD IN DE KUIPERSSTRAAT

De partij Groen heeft het moeilijk met het feit dat er in Schoten geen snelheidscontroles worden uitgeoefend in de zones 30, dit terwijl er elders in het land in de eerste helft van 2018 niet minder dan 97.000 boetes werden uitgeschreven voor overdreven snelheid in zones 30.

Groen vraagt daarom dringend een uitgebreide preventie- en informatiecampagne ter zake en regelmatige snelheidscontroles in de bewuste zones, bij voorkeur in schoolomgevingen.
Alsook versnelde investeringen in aangepaste infrastructuur en waarschuwingsborden.

Zoals u hieronder kunt horen van onze korpschef worden de Groene jongens op hun wenken bediend:


Om dit verslag af te ronden nog enkele kiekjes van verkozenen des volks:

Katrijn van Osta nu op de oppositiebanken

Leute op de schepenbanken

Kort overleg op de V.B. banken

Kurt Vermeiren moet blijkbaar nog wennen aan de afwezigheid van partijgenote Monik.