ZITTING 26 JUNI 2018

Verborgen kamera

Naar aanleiding van een uitvoerige interpellatie door raadslid Piet Bouciqué (Vlaams Belang) voor camerabewaking bij sluikstortgevoelige plaatsen, licht de burgemeester een tipje van de sluier omtrent de mogelijkheden om ongemerkt bewakingscamera's op te stellen....
Hier bij voorbeeld een camera vermomd als nutskast. Met de ludieke vermaning: "Let op, Piet, plak dan juist daar geen sticker over!" (Klinkt al heel wat sympathieker dan die geforceerd woeste uitval van vorige maand, edelachtbare.)


voorstelling van de nieuwe gemeenschapswacht

Tom Bresseleers (coördinator integrale veiligheid) stelt de kersverse gemeenschapswacht voor aan de gemeenteraadsleden. De taak wordt opgenomen door mevrouw Christel van Putte. Bekijk rollover !


Ann Pycke vervangt Gerald Adriaensen

Wegens belet van voorzitter Gerald Adriaensen (CD&V) wordt de voorzittershamer vandaag gehanteerd door partijgenote Ann Pycke.


IKA Paul ValkeniersIGEAN Erik Block

EANDIS Ilse StockbroekxPIDPA Walter Brat

WATERLINK Wouter RomboutsCIPAL Koen Goor

PONTES Tom WustenberghsINTEGAN Koen Verberck

Vandaag eindelijk nog eens een rondje 'Verslaggeving Intercommunales' door de onderscheidene bestuurders:

IKA Paul Valkeniers - IGEAN Erik Block
EANDIS Ilse Stockbroekx - PIDPA Walter Brat
WATER-LINK Wouter Rombouts - CIPAL Koen Goor
PONTES Tom Wustenberghs - INTEGAN Koen Verberck


HERZIENING MOBILITEITSPLAN: WEGGESMETEN GELD ?

Verkiezingen in zicht en onze beleidsmakers schieten wakker. Na lang studeren wordt vandaag de 'Voorlopige Goedkeuring Nota Beleidsplan + Indicatief Actieprogramma _ Herziening Mobiliteitsplan" aan de raadsleden ter goedkeuring voorgelegd. Het betreft een beperkte bijsturing "verbreden en verdiepen". Desalniettemin een lijvig pak papier dat ongetwijfeld de belastingbetaler een smak geld heeft gekost...

Mobiliteit in Schoten zit fameus in de knoop en de burger vraagt zich af of al dat gestudeer en plannenmakerij wel zin heeft als er anderzijds hele nieuwe woonwijken met appartementsblokken worden goedgekeurd mitsgaders ook nog rap een uit de kluiten gewassen KMO-zone (deze laatste uitgerekend in een voormalig natuurontwikkelingsgebied!).

Onzes inziens is de eerste maatregel om uit de mobiliteitschaos te raken: drastisch stoppen met het probleem te vergroten.
Maar daar hebben architect en bouwondernemer uiteraard geen boodschap aan.


ASTRID (All-round Semi-cellular Trunking Radio communication system with Integrated Dispatching)

De gemeenteraad keurt de aanschaf goed van 8 nieuwe draagbare dienstradio's voor de geraamde prijs van € 8.186,09.

Interessant ware het eens uit te knobbelen hoeveel dit 'lieve kind' ons in het verleden al gekost heeft.... en nog gaat kosten.


ECOLOGISCHE SCHOONMAAK

Ecologische onderhoudsproducten voor alle gemeentediensten, AGB, OCMW en politie worden aangeschaft voor een bedrag van € 84.000 gespreid over 48 maanden, inclusief opleiding in veilig en duurzaam gebruik.


AKKOORD MET KOLUM: AANKOOP PAND MARKT 17

De gemeenteraad hecht eenparig goedkeuring aan de aankoop voor algemeen nut van het handelsgelijkvloers Markt 17. Afgesproken prijs: € 350.000,00.