ZITTING 23 FEBRUARI 2017

Een doordeweekse zitting met weinig animo.

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

Ondanks de heisa die op federaal vlak is ontstaan na het bekend raken van poenpakkerij in en rond de intercommunales blijken onze Schotense bestuurders niet bereid iets meer open kaart te spelen, integendeel: waar er vroeger meestal voorbereidende informatie in de toelichtingsmappen voor raadsleden en publiek werd gestoken, ontbrak die ditmaal bij 5 van de 6 bestuurders die aan het woord kwamen. Alleen schepen Wouter Rombouts (N-VA) stak een bondig overzichtje in de infomappen omtrent de statutaire jaarvergadering der aandeelhouders van WATER-LINK.
(Zo is het zonder verslagen in de toelichtingsmappen voor geïnteresseerde raadsleden en publiek moeilijker om het absenteïsme tijdens de vergaderingen in kaart te brengen).
Ook zijn we benieuwd of onze intercommunale-bestuurders het dit jaar weer bij één toelichtingsronde gaan houden i.p.v. de voorgeschreven twee rondes. Zoals vorige jaren duidelijk werd willen ze blijkbaar voor hun bestuurderssalaris ook weer niet te hard werken aan de voorlichting van collega's en publiek.

Hoogstwaarschijnlijk is er niets mis met de uitgekeerde salarissen voor onze bestuurders maar in het licht van de huidige omstandigheden hadden ze die best toch meteen (ook ongevraagd!) mogen meedelen: had bij veel mensen de argwaan kunnen wegnemen.

Voorts wordt er verder flink gelaboreerd aan het herontsteken van lichtpunten die in het kader van het Masterplan Openbare Verlichting waren gedoofd.
In dit verband noemde raadslid Peter Arnauw (Groen) het vreemd dat dit opnieuw ontsteken reeds werd aangekondigd tijdens Schoten Schol, nog vòòr de evaluatie!
Cynisch vond hetzelfde raadslid dat de hoge kosten hiervoor gewoon werden ingeschreven in het budget om Schoten klimaatneutraal te maken.... (373 lampen opnieuw aansteken tegen 33 € per lamp = bijna 12.500 € !)

In de varia dan nog een bizar staaltje van vergissing: Groen vraagt wat dat aangeplante bos op de gronden bestemd voor sociale woningbouw daar staat te doen in Borgeind...
Antwoord uit het college: bos ondertussen al terug opgeruimd! Was vergissing van gemeentedienst die nog met niet geactualiseerde plannen op stap was.
En wij die dachten van nu eindelijk eens gelijk gekregen te hebben, dat dus ons college was afgestapt van dat dwaze idee om de inkom van de wijk Borgeind compleet dicht te bouwen.... naïeve dagdromers dat we zijn!
(Blijkt dat er ook al felicitaties waren binnengelopen van appartementbewoners die dachten dat dat krankzinnige plan om daar vlak bij hun inrit nog sociale woningen tussen te wringen nu eindelijk was opgeborgen....)
Meer in de video (spookbos) onderaan op deze pagina.


Kort overzicht van enkele agendapunten op video:


VARIA: BORGEINDBOS = SPOOKBOS?

Maak in onderstaande video kennis met een bizarre situatie: onze gemeente die een bos aanplant en het enkele dagen later terug rooit....!