ZITTING 24 NOVEMBER 2016

Een vrij saaie bedoening vandaag. Alleen de socialisten blijven onversaagd opmerkingen en kritiek spuien en we moeten eerlijk toegeven: vandaag enkele malen zeer terecht.

In telegramstijl even de agendapunten van vandaag:

- verdere uitbouw ANPR-netwerk
- nieuw retributiereglement werken aan nutsvoorzieningen op openbaar domein
- vaststelling mandaten voor volmachtdragers op buitengewone algemene vergaderingen PIDPA, IKA, INTEGAN, CIPAL, IGEAN, PONTES en WATER-LINK.
- onderhoud gemeentelijke aanplantingen
- parkeerreglement voor Van Immerseelstraat
- omgevingsvergunning
- vernieuwing luchtgroepen Braembib: aktename collegebesluit ingevolge missing in GRbesluit 29/9/16
- vernieuwing voet- en fietspaden Borgeindstraat
- reeks asfalteringswerken Deuzeld, De Zeurt, De List en Schotenhof
- terugvordering investeringstoelagen van AGB Schoten

Da's al.

In onderstaande video brengen we u korte flitsen van enkele besprekingen:


INTERESSANTE OPMERKINGEN IN DE VARIA

Raadslid Walter Brat (N-VA) spreekt zijn tevredenheid uit over de installatie van een fietspomp bij Sporthal Vordenstein.
Hij stelt voor dit initiatief uit te breiden naar andere locaties. Schepen Luc van Gastel (CD&V) wenst hiermee te wachten tot na de proefperiode.

Raadslid Kurt Vermeiren (sp.a) protesteert tegen het te laat verdelen van een bewonersbrief op Deuzeld i.v.m. een milieuvergunningsaanvraag.
Burgemeester Maarten de Veuster (N-VA) belooft een onderzoek.

Raadslid Peter Arnauw (Groen) maakt zich zorgen over wat er gaat gebeuren met de resultaten van de Schotense tevredenheidsenquĂȘte.
Hij vindt het gevaarlijk dat de gegevens zouden prijsgegeven worden aan de openbaarheid. Er zouden dan inderdaad verbanden kunnen gelegd worden tussen hete hangijzers en stemgedrag....
Schepen Iefke Hendrickx (N-VA) verzekert de interpellant dat de gegevens van dit onderzoek eigendom blijven van de initiatiefneemster.

De raadsleden Eric de Swaef (Groen) en Kurt Vermeiren (sp.a) delen de bezorgdheid van vorige interpellant en zouden graag zien dat in de toekomst dergelijke enquĂȘtes eerst in de VIRI-commissie zouden besproken worden.


Hieronder enkele losse kiekjes van de zitting.

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen