ZITTING 29 SEPTEMBER 2016

Vandaag bijna zo saai als vorige maal, ware het niet dat de mogelijke Chinese intrede in Eandis op de agenda stond. Over dit punt werd een aardig stukje gepalaverd. Voor overleg tussen de fractievoorzitters werd er zelfs een schorsing van de zitting ingelast.

We starten alvast met onze burgervader en zijn nieuwe bril.

Maarten de Veuster (N-VA)

bril

AGBS JAARREKENING 2015 OP EEN DRAFJE GOEDGEKEURD

Bedrijfsrevisor Patrick van Impe heeft plaats genomen tussen de schepenen om eventuele vragen vanwege de raadsleden te beantwoorden i.v.m. de jaarrekening van het Autonoom GemeenteBedrijf
S
choten.

Blijkt echter dat niemand enige vraag of opmerking wenst te formuleren en mag de bedrijfsrevisor dus onverrichter zake opstappen.... waarom de raadsleden daarmee zo nodig hartelijk moeten lachen blijft voor ons een groot vraagteken.

"Gelet op de gevoerde bespreking"(!) lezen we nochtans in het verslag dat op 27 oktober dient goedgekeurd.

Klik op startdriehoekje onderaan links om video te bekijken >>>

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen


EANDIS EN DE CHINEZEN

Mensen lief, wat een hoop gepalaver mitsgaders een schorsing van de zitting (bekijk .swf hieronder) en dat allemaal voor een slag in het water. Want zoals we ondertussen weten gaat de overeenkomst niet door omdat Antwerpen de oprichting van Eandis Assets blokkeert.

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalenZowat alle partijen hebben hun voois gegeven, te beginnen met Groen dat bij monde van Peter Arnauw een ellenlange uiteenzetting houdt. We halen er enkele fragmenten uit:

"Wij willen ons energienetwerk in Vlaamse handen houden". Peter wijst er ook op dat Electrabel eruit gewipt werd omdat het een stroomproducent is "maar willen nu de grootste stroomproducent uit steenkool ter wereld binnen halen!"

Groen blijkt ook geen vertrouwen te hebben in een reusachtig Chinees staatsbedrijf dat onder controle staat van de communistische partij en daarenboven nog regelmatig opduikt in corruptieschandalen.

Volgend raadslid dat de overeenkomst niet wenst goed te keuren is Kurt Vermeiren namens sp.a.

Ook Piet Bouciqué namens Vlaams Belang kondigt aan dat zijn partij zal tegenstemmen. Tevens vestigt hij er de aandacht op dat de feitelijke overeenkomst in de te raadplegen stukken in het Engels was opgesteld... hij eiste een volgende maal ook een vertaling in het Chinees.
Nu maar hopen dat ze in het college deze ludieke hint begrepen hebben.

Veerle Deparcq (CD&V) gaat soloslim en wenst zich aan te sluiten bij de twee eerste linkse sprekers, duidelijk niet bij de derde spreker (cordon sanitaire, weet je wel!)

CD&V-fractievoorzitster Ann Pycke is er als de kippen bij om de oplaaiende dissidentie binnen de partij te smoren. Van de meerderheidspartijen wordt verwacht dat ze niets bruuskeren maar de kat uit de boom kijken.

Ook Ilse Stockbroekx en Willy van Camp (beiden N-VA) laten even van zich horen.

De enige die wijselijk heeft gezwegen is VLD-schepen Paul Valkeniers. ('Volslagen mutisme' om het met de woorden van wijlen Herman Vanderpoorten te zeggen).

We gaan trachten met enkele videofragmenten de discussie rond dit heikele punt in beeld te brengen:


NIEUWE FIETS- EN VOETPADEN VOOR DE BORGEINDSTRAAT

De twee groene jongens roeren zich fel, in zoverre dat zelfs beslist wordt dit agendapunt te verdagen om de plannen nog eens te herbekijken.

Groen wenst de fietspaden aan zijstraten rechtdoor te laten lopen, steeds in dezelfde kleur en breedte met dezelfde materialen. Dit alles ook zonder stoepranden of regengoten.

Eindelijk nog eens een voorbeeldige tussenkomst van Groen. We hopen dat het resultaten oplevert.


BIJKOMENDE ZWARE KOSTEN VOOR DE BRAEMBIB

Door de langdurige stilstand der werken kan de heropstart van de koelgroep en de luchtgroepen niet meer gegarandeerd worden. Eventuele vervanging van de luchtgroepen in de kelder vereist grote bouwkundige aanpassingen.
Daarom werd in samenspraak met de gemeentelijke technische dienst en de architecten beslist deze installatie maar meteen te vervangen en zodoende te besparen op werfinrichting en te vermijden dat later de bibgebruikers nogmaals serieus gehinderd zouden worden.

Het totale kostenplaatje van de technische werken en de bouwkundige aanpassingen wordt geraamd op 539.253,70 euro.

Alras blijkt dat dit gemeenteraadsbesluit een missing bevat inzake de juridische grondslag en de motivering inzake de keuze van de gunningswijze. Via het collegebesluit van 8 november 2016 werden de nodige rechtzettingen en aanvullingen opgenomen.
Aktename van dit collegebsluit door de gemeenteraad op 24 november 2016.


Voorzien van een rode neus poseerden de raadsleden na de geheime zitting gewillig voor de camera van een krantenreporter.

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

rode neuzen Erg origineel is het niet met die rode neuzen.

Reeds in 2009 liep er een Rode-Neuzencampagne van de PVDA / PTB onder de naam 'Stop het politieke circus'.