ZITTING 25 JUNI 2015

gemeenteraad Schoten

De raadszaal baadt in een zomers avondzonnetje, de laatste zitting vóór de vakantie kan van start gaan, weliswaar weer behoorlijk wat verkozenen des volks die niet komen opdagen...

Niet minder dan 7 raadsleden + 2 schepenen zijn verontschuldigd....


JAARREKENING 2014 & BUDGETWIJZIGING 2015 / 2

Raadslid Ghislaine Peleman (Vlaams Belang) heeft beide documenten onder de loep genomen en brengt een vrij positieve commentaar.

Gelukkige gemeente die zoals Schoten over ruime liquide middelen beschikt tegenover schulden die binnen de perken blijven. "Qua financiële draagkracht speelt Schoten in de hoogste klasse van de Vlaamse gemeenten" aldus Ghislaine.

archieffoto >>

Ghislaine Peleman

Als aandachtspunten voor de toekomst stipt het VB-raadslid de pensioenproblematiek aan, de brandweer, de overdrachten aan Politie en vooral aan OCMW "waar de leninglast wel eens tot Griekse toestanden zou kunnen leiden".

Na nog enkele opmerkingen over het terugschroeven van de investeringsuitgaven dankt Ghislaine de Dienst Financiën voor de uitgebreide documentatie en toelichting.

Raadpleeg onderstaande video om de reactie van financieschepen Paul Valkeniers (VLD) te aanhoren.

1080pHD = geschikt voor weergave 'volledig scherm'.

NOGMAALS BIJKOMENDE KOSTEN VOOR NIEUWE VLEUGEL GEMEENTEHUIS

Vandaag wordt een bestek en raming goedgekeurd van een kleine 80.000 euro om een airco-installatie te kunnen plaatsen in de visbak langs de Cordulastraat, dat glazen misbaksel van een nieuwe gemeentehuisvleugel dat ons opzadelt met steeds nieuwe onkosten om de zaak draaiende te houden.
(Reeds in 2009 geeft belhamel Albert een rake repliek op de steeds maar nieuwe kosten voor dat bouwkundig(?) 'pareltje'.
Klik HIER om even te kijken naar die striemende aanklacht.)

Op zonnige dagen kan de temperatuur er stevig de hoogte inschieten en moet er dus iets ondernomen worden om ons gemeentepersoneel in aanvaardbare omstandigheden te laten werken.

Groen raadslid Peter Arnauw probeert de kosten nog te drukken met alternatieve voorstellen maar het college ziet alleen heil in een airco, installatie die trouwens al beloofd is tijdens syndicaal overleg.... (!)

Uitgebreid verslag over dit agendapunt vindt u in onderstaande video:

1080pHD = geschikt voor weergave 'volledig scherm'

NIEUW TIJDVERLIES VOOR RESTAURATIE BRAEMBIB

Onderaannemer elektriciteitswerken EHM bvba van failliete hoofdaannemer Gebroeders Vochten is op zijn beurt failliet verklaard. De gemeente was bij de heraanbesteding een onderhandelingsprocedure opgestart met deze firma...
De aanbestedingsprocedure wordt dan ook stopgezet.

De restauratiewerken liggen nu al stil sedert februari 2014, de huur van het tijdelijke bibgebouw in de Gelmelenstraat kost handen vol geld terwijl het gebruik van het gebouw voor personeel en bezoekers verre van ideaal is.

Bij hoogdringendheid wordt nu dus een nieuw aanbestedingsdossier opgestart.

De gemeenteraad keurt het aangepaste lastenboek goed.


TOEGEVOEGD AGENDAPUNT VAN SP.A : "HEROPENING FOYER DE KELDER IN SEPTEMBER - OKTOBER 2018?"

Monik van den Bogaert (sp.a) vindt dat er spoed moet gezet worden achter het zoeken naar een nieuwe uitbater want leegstand is geen goede zaak, er is toezicht nodig volgens raadslid Monik.

We laten het socialistische raadslid het zelf uitleggen in onderstaande video, waar u ook de reactie van het college kunt beluisteren.
U zal dan horen dat de datum '2018' zoals opgenomen in de dagorde niet juist is. (foutief opgegeven door sp.a?)

1080pHD = geschikt voor weergave 'volledig scherm'

Wie van onze bezoekers reeds vergeten is hoe heftig de socialisten reageerden in 2013 op de leegstand van de foyer 'de Kelder' en de dreigende (?) privatisering van het kasteel raadplege onze video opgenomen tijdens de zitting van oktober 2013. Een video van net geen half uur maar interessant om nog eens te horen!


VARIA

Met vragen van Piet Bouciqué (Vlaams Belang) over de braderij en van Monik van den Bogaert (sp.a) over de prijszetting voor wespenverdelging.
Alsook een mededeling aangaande de zomerfestiviteiten door burgemeester Maarten de Veuster (N-VA).

Te beluisteren in onderstaande video.

1080pHD = geschikt voor weergave 'volledig scherm'

Maarten de Veuster

Gerd Adriaensen

Paul Valkeniers

Gerd Adriaensen voorzitterGR

Lieven de Smet

Voorzitter Gerd Adriaensen (CD&V)

Luc van Gastel

Gerd Adriaensen

Erik Block

Gerd Adriaensen voorzitter gemeenteraad

De warmte speelt parten

Secretaris Schotense gemeenteraad

Burgemeester Maarten de Veuster

Maarten de Veuster, burgemeester

De belhamelredactie wenst alle bezoekers een verkwikkende vakantie!