ZITTING 26 JUNI 2014

Ereburgemeester Marcel Imler overleden

Net als vorige maand start ook nu de gemeenteraad met een minuut stilte ditmaal ter nagedachtenis van de onlangs overleden ereburgemeester Marcel Imler.

Meester Imler was vorige eeuw 17 jaar lang burgemeester, van 1965 tot en met 1982.

Belhamel biedt de familie en in het bizonder oud-collega-raadslid Robert Imler zijn oprechte deelneming aan.

Voor enkele sfeerbeelden van de feestelijke inhaling van burgemeester Imler, nu bijna 50 jaar geleden, HIER klikken.


Snoeck met scherpe tandjes

Eindelijk nog eens een spreker in de tribune: "een snoek met scherpe tandjes" aldus mevrouw Snoeck. En nog: "Ik haat de politiek".
Van deze dame kunnen we verdraaid wel iets leren: o.m. hoe een deel van de ongeïnteresseerde raadsleden met cassante uitspraken tot luisteren kan aangepord worden.....!

De spreekster betreurt dat ons bestuur alweer een fors bedrag heeft klaarstaan (een opgetrokken krediet van 27.400 euro) om dure MS Word 2013 software aan te kopen bij de monopolist uit Redmond.

Dit terwijl onze gemeente tot ver buiten de grenzen bekend staat voor haar promotiecampagnes ten gunste van kostensparende 'open bron' en vrije software.

Even later bij de behandeling van dit punt (Aankoop Licenties MS Word 2013) zal alleen raadslid Monik van den Bogaert (sp.a) tegenstemmen. De overige raadsleden (slechts 22 aanwezigen bij de start van de zitting, vakantiekriebels?) keuren de aankoop goed.


BUDGETWIJZIGING 2014/1 EN AANPASSING MEERJARENPLANNING 2014-2019

We gaan dit agendapunt niet zelf commentariëren, we laten dit over aan de bevoegde schepen.

 

 

Klik hieronder in de video om schepen Paul Valkeniers (VLD) zijn uitleg te aanhoren.

Video 1080pHD

Paul Valkeniers

 


'ONTWIKKELING' BINNENGEBIED KRUISPAD

Het lijkt wel een dwanggedachte van dit college dat er in onze gemeente dringend voort verkaveld, pardon, ontwikkeld moet worden.

Van de raadsleden wordt verwacht dat ze de 'Visienota Binnengebied Kruispad en Omgeving' zonder veel omhaal goedkeuren.

Piet Bouciqué, raadslid van Vlaams Belang, wijst de nota echter af en herinnert eraan dat de omwonenden niet willen weten van deze oprukkende verstedelijking. Met aandrang vraagt het V.B.-lid om de kant te kiezen van de Schotense mensen en niet die van de bouwpromotoren.

Ook Groen heeft problemen met de visienota. Peter Arnauw wenst alvast de klimaatneutraliteit krachtiger geformuleerd te zien. Tevens betreurt het groene raadslid dat zulk een visienota, in tegenstelling tot een RUP, juridisch niet afdwingbaar is.

Uiteindelijk zal Groen de nota toch goedkeuren, alleen Vlaams Belang houdt het been stijf en stemt zeer terecht neen.


ALWEER BIJKOMENDE KOSTEN VOORBEREIDING KMO-ZONE OP 'T WIJTSCHOT

De gemeenteraad wordt verzocht om een addendum toe te voegen aan het RUP Herziening BPA Wijtschot, dit op aanraden van consultant / advocaat Dirk de Keuster die het nodig acht nog een onteigeningsplan voor de "erfpacht Van Gansenwinkel" op te maken.

Naast het RUP dus dat ons al 33.720 euro gaat kosten zonder BTW, nu nog vlug er een onteigeningsplan bijplakken van 2.885 euro + BTW.

We horen het de bevoegde schepen nog zeggen in maart van dit jaar (in antwoord op uitlatingen tijdens het spreekrecht) dat er geen hoog oplopende kosten worden gemaakt om het natuurontwikkelingsgebied te kunnen omvormen tot bedrijventerrein. "In het beste geval gaan we daar nog een paar euro's aan verdienen" (aan heel dat Imago-project. nvdr) aldus schepen Van Gastel (CD&V).
Of de dure voorbereidselen mee ingecalculeerd worden werd er helaas niet bijgezegd....


WK VOETBAL - GEEN BEELDSCHERMEN OP HET OPENBAAR DOMEIN

Via een politieverordening heeft burgemeester De Veuster een verbod uitgevaardigd op het installeren van grote beeldschermen op openbare plaatsen.

Dit wegens een verhoogd risico op verstoring van de openbare orde en om niet in conflict te komen met VRT en FIFA betreffende auteursrechten.

Ook de plaatselijke middenstand had bij de burgemeester aangedrongen om buiten geen beeldschermen op te (laten) stellen.
Maarten de Veuster

In onderstaande video hoort u burgemeester Maarten de Veuster (N-VA) zelf zijn beslissing verdedigen.
Na deze uiteenzetting zal de gemeenteraad deze politieverordening bekrachtigen.

 

Video 1080pHD


Nog enkele korte videoflitsen van uitgekozen besprekingen:


Enkele losse foto's bij gemeenteraad van 26 juni 2014
 

Na de zitting werden alle raadsleden + het aanwezige publiek in de tribune door de burgemeester uitgenodigd op een gezellig samenzijn in de Gilde, dit ter gelegenheid van zijn kerkelijk huwelijk dat plaats vond op Ons Heer Hemelvaart.

Op de foto de overhandiging van een kado door de Vlaams-Belangfractie.

Klik HIER of in de foto voor meer kiekjes.

Maarten trakteert


Als toemaatje, te midden van de voetbalgekte, een kiekje uit de oude doos (1998)

uit de oude doos (1998)


AL ONZE BEZOEKERS EEN VERKWIKKENDE VAKANTIE TOEGEWENST !