Verkiezingsdebat met de lijsttrekkers: de windturbines op Wijtschot


 

Zowel N-VA, CD&V als VLD hoort u er met nadruk op wijzen dat het de provincie is die zal beslissen over de installatie van de windturbines.

Hola, dit zijn wel dezelfde partijen, die samen met de oppositie, aan Ecopower de opdracht hebben gegeven om 3 van die subsidieslurpende en natuurverstorende ondingen op Wijtschot in te planten.... Ze hebben zich allemaal laten vangen aan de sirenenzang van de klimaatlobby en vonden het niet nodig ook maar enige aandacht te schenken aan de waarschuwingen van onze belhamelpartij via het spreekrecht op de gemeenteraad.

Het misprijzen voor onze standpunten ter zake was zelfs zo groot dat het college menigmaal weigerde te antwoorden of te reageren op onze tussenkomsten ofschoon dit reglementair voorgeschreven is.

En dan de VLD-schepen te horen "toeteren" dat hij de eerste is die tot 'voortschrijdend inzicht' is gekomen.... wij bij belhamel hadden dat inzicht al meer dan 10 jaar geleden en hebben het echt niet onder stoelen of banken gestoken.

Lees bij voorbeeld onze reactie op de toewijzing van het windmolenproject aan Ecopower (zitting 25 september 2014). Ook elders op deze webstek meerdere tussenkomsten en artikels over ons verzet tegen de teloorgang van de natuur op Wijtschot.


Lijsttrekkers oktober 2018

Kurt VermeirenErik BlockTom van GriekenMaya de BackerJitske EekmanMaarten de VeusterPaul Valkeniers

De organisatoren van VVB-Schoten samen met de lijsttrekkers op de foto bovenaan.
Onderaan de lijsttrekkers in actie (behalve de VLD-schepen, die is zo vriendelijk even te poseren).


> belhamelstartpagina