BOMBER HARRIS

Bomber Harrisof beter gezegd "Butcher Harris" ("Slachter Harris") zoals hij vaak binnen de Royal Air Force (RAF) werd genoemd vanwege zijn meedogenloos bombarderen van burgerdoelen in Duitsland en de bezette gebieden.
Mochten er nog bezoekers zijn die twijfelen aan het misdadige karakter van deze ijzervreter hier een van zijn uitspraken:

and Bomber Harris urged:
<< the aim of the Combined Bomber Offensive should be unambiguously stated as the destruction of German cities, the killing of German workers, and the disruption of civilized life throughout Germany.

It should be emphasized that the destruction of houses, public utilities, transport and lives, the creation of a refugee problem on an unprecedented scale, and the breakdown of morale both at home and at the battle fronts by fear of extended and intensified bombing, are accepted and intended aims of our bombing policy. They are not by-products of attempts to hit factories.>>

En bomber Harris betoogde:
<< het doel van het gecombineerde bombardementsoffensief moet ondubbelzinnig omschreven worden als de vernietiging van Duitse steden, het doden van Duitse arbeiders en de ontwrichting van de samenleving doorheen heel Duitsland.

Het weze benadrukt dat de vernietiging van huizen, van nutsbedrijven, van het transportwezen en van mensenlevens, tevens het creƫren van een in omvang nooit gezien vluchtelingenprobleem alsook het breken van het moreel, zowel thuis als aan het front, uit vrees voor steeds maar groeiende bombardementen, dat dit aanvaarde en zo bedoelde doelstellingen zijn van onze bombardementspolitiek. Het zijn geen bijproducten van pogingen om fabrieken te treffen.>>

Harris was een toegewijde uitvoerder van Churchill's misdadige 'moral bombing'-strategie.

Normaliter verdient een oorlogsmisdadiger van dit kaliber de strop. Harris kreeg een monument!

Lees in dit verband ook Dresden 75 jaar geleden en Hiroshima 6/08/1945


 

 

 

 

 

 

 

PATTONs STEENSOEPGeorge S. Patton, Amerikaans pantsergeneraal.

 

Deze verwijzing van onze belhamel naar 'steensoep' behoeft misschien enige duiding.

George S. Patton was in Wereldoorlog 2 een bekende Amerikaanse pantsergeneraal die graag de principes van de 'Blitzkrieg' toepaste en regelmatig door de opperste Amerikaanse legerleiding moest gestopt worden in zijn ijver om snel op te rukken.
Dit was uiteraard niet naar de zin van deze generaal die dan maar verkenners uitstuurde met de bedoeling van ze in gevechten met de vijand te verwikkelen, met het resultaat dat hij 'moest' ter hulp snellen en zo dus uiteindelijk toch verder kon oprukken....

Tegen vrienden wist hij dan het fabeltje van 'de bedelaar en de steensoep' te vertellen:

Een hongerige bedelaar belt aan en smeekt om even een kookpot met wat water te mogen gebruiken om zijn steensoep te maken.
Nieuwsgierig hoe iemand van stenen soep kan maken wordt het gevraagde ter hand gesteld. Na een half uurtje is de bedelaar erin geslaagd een vuurtje te maken en het kookproces te starten met enkele keien in de kookpot. Opnieuw belt hij aan en vraagt, ten einde de soep toch een beetje smaak te geven, een uitje, een paar takjes selder, een wortel en een prei. Wordt gegeven, want erg benieuwd hoe dat gaat aflopen met die steensoep...
Een kwartiertje later nog even aanbellen met de boodschap dat de steensoep, die nu zo goed als klaar is, toch behoefte heeft aan een snuifje zout.
Onze bedelaar eet smakelijk van zijn soep en laat de erg nieuwsgierig geworden weldoener even meeproeven van zijn steensoep....

Boze reactie van de weldoener: maar dat is doodgewone groentensoep!


Generaal Patton komt zo misschien over als een gemoedelijke ijzervreter.... hij heeft echter nog een heleboel andere uitspraken op zijn geweten.

Uitspraken die in niet geringe mate hebben geleid tot serieuze oorlogsmisdaden in 1945.

<<May God have mercy for my enemies because I won't.>>

<<.... and when you get within two hundred yards of him (de vijand) he wishes to surrender- oh no! That bastard will die! You will kill him.>>>

een andere maal spoort hij zijn soldaten aan 'to take prisoners only under very limited circumstances'.....

Overwinnaars schrijven de geschiedenis, alleen verliezers hebben misdaden begaan.... zo is het massaal vermoorden van Duitse krijgsgevangenen steeds onderbelicht gebleven.

Na de Duitse capitulatie werd Patton korte tijd gouverneur van Beieren. Hij werd ontslagen omdat hij te veel grievende opmerkingen maakte aan het adres van de Sovjets.
In december 1945 werd zijn auto geramd door een Amerikaanse legertruck. Een gewoon ongeval volgens de enen, volgens anderen een 'ongeval' georganiseerd door de Amerikaanse geheime dienst
OSS (Office of Strategic Services) voorloper van de CIA. Patton overleed aan zijn verwondingen.

 

-